Aktiespararna Topp Sverige Hållbar

Indexfond med de 30 största bolagen

Aktiespararna Topp Sverige Hållbar är en indexfond som placerar i de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Målsättningen är att följa OMXS30-index så nära som möjligt.

Att investera i fonden är ett enkelt sätt att få exponering mot Stockholmsbörsens utveckling genom placering i de största mest omsatta aktierna.

Investeringsfilosofi

Fonden har som mål att följa OMXS30-index nära. OMXS30-index består av de 30 mest omsatta på Stockholmsbörsen, vilket revideras halvårsvis. Storleken på innehaven i index och fonden är kapitalviktade och förändras löpande beroende på hur respektive aktie utvecklas.

Fonden tar ett tydligt ägaransvar enligt Aktiespararnas policy för ägarstyrning genom att lämna Aktiespararna fullmakt att företräda fonden, och låta Aktiespararna rösta för fondens aktier på bolagsstämmorna. Fonden investerar fullt ut i de fysiska aktierna i sitt jämförelseindex, OMXS30. Indexet inkluderar i dagsläget inga hållbarhetsaspekter.

Aktivt ägaransvar

Till skillnad från många indexfonder tar Aktiespararna Topp Sverige Hållbar ett aktivt ägaransvar. Cicero Fonder har ett nära samarbete med Aktiespararna, vilket innebär att Aktiespararna genom fullmakt röstar på bolagsstämmorna för fondens räkning. Aktiespararna arbetar aktivt med att förbättra förutsättningarna aktiesparare och för en bättre aktieägarmiljö.

Förvaltare

Peter Magnusson

Förvaltare

Bence Földi

Förvaltare

Fondfakta
Startdatum
1999-11-25
Fondtyp
Indexfond
Handel
Dagligen, svenska vardagar
Avstämningstid
07:30
Valuta
SEK
Insättnings, uttagsavgift
Nej
Fast årlig förvaltningsavgift
0,30%
Rörlig avgift
Nej
Minsta startinvestering
500
Utdelning
Nej
ISIN-kod
SE0000924649
PPM-kod
290072
PPM-avgift
0,19%

Riskklass

1

2

3

4

5

6

7