Legal information

Aktieägarengagemang
Bästa möjliga resultat
Cookies
Ersättningspolicy
Etiska regler
Incitament
Kundklagomål
Penningtvättslagen
Personuppgiftsbehandling
Riskinformation
Skatteregler

Etiska regler

Cicero Fonder förvaltar ditt fondsparande på bästa sätt och vårt uppdrag i alla avseende på bästa sätt företräder dig som fondandelsägare.

Cicero Fonder har strikta regler avseende de anställdas handel med värdepapper. Fondbolaget följer Fondbolagens Föreningens regler om egna och närståendes värdepappersaffärer mm för anställda.

De anställdas egna och närståendes köp och försäljningar avrapporteras senaste tre dagar efter affären till bolagets VD för Cicero Fonder AB. VD:s egna affärer rapporteras till Compliance-ansvarig för Cicero Fonder AB.

Cicero Fonder följer de rekommendationer som är uppställda av Fondbolagens Förening.

Aktieägarengagemang
Bästa möjliga resultat
Cookies
Ersättningspolicy
Etiska regler
Incitament
Kapitaltäckning
Kundklagomål
Penningtvättslagen
Personuppgiftsbehandling
Riskinformation
Skatteregler

Etiska regler

Cicero Fonder förvaltar ditt fondsparande på bästa sätt och vårt uppdrag i alla avseende på bästa sätt företräder dig som fondandelsägare.

Cicero Fonder har följande etiska regler avseende handel med värdepapper:

Fondbolaget investerar inte i bolag som har dömts för brott avseende svensk eller EU-lag.

Fondbolaget investerar inte i företag där det är känt att man använder sig av barnarbetare eller bryter mot FN:s barnkonvention. Fondbolaget investerar inte i bolag där någon av fondbolagets medarbetare eller styrelseledamot har nära insyn (t ex sitter i ledningen, styrelsen, arbetar som investor relator etc.)

När det gäller fonderna Cicero Avkastning, Cicero Corporate Nordic Bond, Cicero Focus, och Cicero Världen investerar inte fonden i företag där produktionen överstiger 5% avseende tobak, sprit, porr, vapen, spel eller fossila bränslen.

Cicero Fonder har strikta regler avseende de anställdas handel med värdepapper. Fondbolaget följer Fondbolagens Föreningens regler om egna och närståendes värdepappersaffärer mm för anställda.

De anställdas egna och närståendes köp och försäljningar avrapporteras senaste tre dagar efter affären till bolagets VD för Cicero Fonder AB. VD:s egna affärer rapporteras till Compliance-ansvarig för Cicero Fonder AB.

Cicero Fonder följer de rekommendationer som är uppställda av Fondbolagens Förening.

Aktieägarengagemang
Bästa möjliga resultat
Cookies
Ersättningspolicy
Etiska regler
Incitament
Kapitaltäckning
Kundklagomål
Penningtvättslagen
Personuppgiftsbehandling
Riskinformation
Skatteregler

Etiska regler

Cicero Fonder förvaltar ditt fondsparande på bästa sätt och vårt uppdrag i alla avseende på bästa sätt företräder dig som fondandelsägare.

Cicero Fonder har följande etiska regler avseende handel med värdepapper:

Fondbolaget investerar inte i bolag som har dömts för brott avseende svensk eller EU-lag.

Fondbolaget investerar inte i företag där det är känt att man använder sig av barnarbetare eller bryter mot FN:s barnkonvention. Fondbolaget investerar inte i bolag där någon av fondbolagets medarbetare eller styrelseledamot har nära insyn (t ex sitter i ledningen, styrelsen, arbetar som investor relator etc.)

När det gäller fonderna Cicero Avkastning, Cicero Corporate Nordic Bond, Cicero Focus, och Cicero Världen investerar inte fonden i företag där produktionen överstiger 5% avseende tobak, sprit, porr, vapen, spel eller fossila bränslen.

Cicero Fonder har strikta regler avseende de anställdas handel med värdepapper. Fondbolaget följer Fondbolagens Föreningens regler om egna och närståendes värdepappersaffärer mm för anställda.

De anställdas egna och närståendes köp och försäljningar avrapporteras senaste tre dagar efter affären till bolagets VD för Cicero Fonder AB. VD:s egna affärer rapporteras till Compliance-ansvarig för Cicero Fonder AB.

Cicero Fonder följer de rekommendationer som är uppställda av Fondbolagens Förening.