Legal information

Aktieägarengagemang
Bästa möjliga resultat
Cookies
Ersättningspolicy
Etiska regler
Incitament
Kapitaltäckning
Kundklagomål
Penningtvättslagen
Personuppgiftsbehandling
Riskinformation
Skatteregler

Personuppgiftsbehandling

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla inom EU. Det nya regelverket ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) och omfattar alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter. Reglerna förstärker skyddet för enskilda individer och individernas rätt att bestämma hur de egna personuppgifterna får behandlas.

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter från Cicero Fonder, som är personuppgiftsansvarig, samt rättelse eller radering av uppgifterna eller begränsning av behandlingen eller att invända mot behandlingen så länge det inte strider mot andra lagkrav.

Det är viktigt för oss på Cicero Fonder att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Har du frågor, vill begära utdrag eller begära rättelse av uppgifter kontakta oss på gdpr@cicerofonder.se.

Aktieägarengagemang
Bästa möjliga resultat
Cookies
Ersättningspolicy
Etiska regler
Incitament
Kapitaltäckning
Kundklagomål
Penningtvättslagen
Personuppgiftsbehandling
Riskinformation
Skatteregler

Personuppgiftsbehandling

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla inom EU. Det nya regelverket ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) och omfattar alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter. Reglerna förstärker skyddet för enskilda individer och individernas rätt att bestämma hur de egna personuppgifterna får behandlas.

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter från Cicero Fonder, som är personuppgiftsansvarig, samt rättelse eller radering av uppgifterna eller begränsning av behandlingen eller att invända mot behandlingen så länge det inte strider mot andra lagkrav.

Det är viktigt för oss på Cicero Fonder att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Har du frågor, vill begära utdrag eller begära rättelse av uppgifter kontakta oss på gdpr@cicerofonder.se.

Aktieägarengagemang
Bästa möjliga resultat
Cookies
Ersättningspolicy
Etiska regler
Incitament
Kapitaltäckning
Kundklagomål
Penningtvättslagen
Personuppgiftsbehandling
Riskinformation
Skatteregler

Personuppgiftsbehandling

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla inom EU. Det nya regelverket ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) och omfattar alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter. Reglerna förstärker skyddet för enskilda individer och individernas rätt att bestämma hur de egna personuppgifterna får behandlas.

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter från Cicero Fonder, som är personuppgiftsansvarig, samt rättelse eller radering av uppgifterna eller begränsning av behandlingen eller att invända mot behandlingen så länge det inte strider mot andra lagkrav.

Det är viktigt för oss på Cicero Fonder att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Har du frågor, vill begära utdrag eller begära rättelse av uppgifter kontakta oss på gdpr@cicerofonder.se.