Legal information

Aktieägarengagemang
Bästa möjliga resultat
Cookies
Ersättningspolicy
Etiska regler
Incitament
Kundklagomål
Penningtvättslagen
Personuppgiftsbehandling
Riskinformation
Skatteregler

Personuppgiftsbehandling

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla inom EU. Reglerna förstärker skyddet för enskilda individer och individernas rätt att bestämma hur de egna personuppgifterna får behandlas.

Du kan läsa om hur vi behandlar och skyddar personuppgifter samt om dina rättigheter i vår integritetsskyddspolicy här.

Kontakt

Du kan alltid kontakta Cicero om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter:
Cicero Fonder AB
Box 7188
103 88 Stockholm
Telefonnummer: 08-440 13 80
E-post: gdpr@cicerofonder.se

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du anser att uppgifter om dig behandlats i strid med datatskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Aktieägarengagemang
Bästa möjliga resultat
Cookies
Ersättningspolicy
Etiska regler
Incitament
Kapitaltäckning
Kundklagomål
Penningtvättslagen
Personuppgiftsbehandling
Riskinformation
Skatteregler

Personuppgiftsbehandling

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla inom EU. Det nya regelverket ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) och omfattar alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter. Reglerna förstärker skyddet för enskilda individer och individernas rätt att bestämma hur de egna personuppgifterna får behandlas.

Dina rättigheter

Tillgång till dina uppgifter
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Begära rättelse
Du har rätt att begära att felaktigt registrerade uppgifter om dig rättas. 

Återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett eventuellt samtycke till behandling av personuppgifter. 

Invända mot behandling för direkt marknadsföring inbegripet profilering.

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring och avregistrera dig från eventuella kundutskick. 

Invända mot behandling för direkt marknadsföring inbegripet profilering
Du har under vissa omständigheter rätt att begära att Cicero begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Under sådana omständigheter kan Cicero eventuellt inte uppfylla de skyldigheter vi har enligt avtal med dig. 

Begära begränsning av behandling
Du har under vissa omständigheter rätt att begära att Cicero begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Under sådana omständigheter kan Cicero eventuellt inte uppfylla de skyldigheter vi har enligt avtal med dig.

Dataportabilitet
Du har under vissa omständigheter och om det är tekniskt möjligt rätt att få ut de personuppgifter som registrerats om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan aktör. 

Radering
Du har under vissa omständigheter rätt att få de uppgifter som registrerats om dig raderade. Detta gäller dock inte om Cicero är skyldigt att bevara uppgifterna enligt lag. 

Kontakt och klagomål
Du kan alltid kontakta Cicero om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter. 

Kontaktuppgifter:
Cicero Fonder AB
Box 7188
103 88 Stockholm
Telefonnummer: 08-440 13 80
E-post: gdpr@cicerofonder.se

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du anser att uppgifter om dig behandlats i strid med datatskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Aktieägarengagemang
Bästa möjliga resultat
Cookies
Ersättningspolicy
Etiska regler
Incitament
Kapitaltäckning
Kundklagomål
Penningtvättslagen
Personuppgiftsbehandling
Riskinformation
Skatteregler

Personuppgiftsbehandling

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla inom EU. Det nya regelverket ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) och omfattar alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter. Reglerna förstärker skyddet för enskilda individer och individernas rätt att bestämma hur de egna personuppgifterna får behandlas.

Dina rättigheter

Tillgång till dina uppgifter
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Begära rättelse
Du har rätt att begära att felaktigt registrerade uppgifter om dig rättas. 

Återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett eventuellt samtycke till behandling av personuppgifter. 

Invända mot behandling för direkt marknadsföring inbegripet profilering.

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring och avregistrera dig från eventuella kundutskick. 

Invända mot behandling för direkt marknadsföring inbegripet profilering
Du har under vissa omständigheter rätt att begära att Cicero begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Under sådana omständigheter kan Cicero eventuellt inte uppfylla de skyldigheter vi har enligt avtal med dig. 

Begära begränsning av behandling
Du har under vissa omständigheter rätt att begära att Cicero begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Under sådana omständigheter kan Cicero eventuellt inte uppfylla de skyldigheter vi har enligt avtal med dig.

Dataportabilitet
Du har under vissa omständigheter och om det är tekniskt möjligt rätt att få ut de personuppgifter som registrerats om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan aktör. 

Radering
Du har under vissa omständigheter rätt att få de uppgifter som registrerats om dig raderade. Detta gäller dock inte om Cicero är skyldigt att bevara uppgifterna enligt lag. 

Kontakt och klagomål
Du kan alltid kontakta Cicero om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter. 

Kontaktuppgifter:
Cicero Fonder AB
Box 7188
103 88 Stockholm
Telefonnummer: 08-440 13 80
E-post: gdpr@cicerofonder.se

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du anser att uppgifter om dig behandlats i strid med datatskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.