Legal information

Aktieägarengagemang
Bästa möjliga resultat
Cookies
Ersättningspolicy
Etiska regler
Incitament
Kundklagomål
Penningtvättslagen
Personuppgiftsbehandling
Riskinformation
Skatteregler

Kundklagomål

Fondbolaget har skriftliga rutiner för kundklagomål och utsedd klagomålsansvarig är VD för Cicero Fonder AB. tel 08 440 13 80.
Med klagomål avses att en kund framfört ett konkret missnöje i ett enskilt ärende avseende hantering av en finansiell tjänst eller produkt. Ett klagomål skall framställas skriftligen till:

Cicero Fonder AB
Klagomålsansvarig
Box 7188
103 88 Stockholm

Eller via mail till: 
klagomal@cicerofonder.se

Vägledning i samband med eventuellt klagomålsärende kan erhållas från den kommunala konsumentvägledningen, konsumenterna Bank- och finansbyrå samt konsumenternas Försäkringsbyrå. I de fall klagomål avvisas finns möjlighet att få tvist prövad genom att kund vänder sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol. Allmänna reklamationsnämnden handlägger dock inte ärende som kräver muntlig bevisföring.

Aktieägarengagemang
Bästa möjliga resultat
Om cookies och webbplatsen
Ersättningspolicy
Etiska regler
Incitament
Kundklagomål
Penningtvättslagen
Personuppgiftsbehandling
Riskinformation
Skatteregler

Kundklagomål

Fondbolaget har skriftliga rutiner för kundklagomål och utsedd klagomålsansvarig är VD för Cicero Fonder AB. tel 08 440 13 80.
Med klagomål avses att en kund framfört ett konkret missnöje i ett enskilt ärende avseende hantering av en finansiell tjänst eller produkt. Ett klagomål skall framställas skriftligen till:

Cicero Fonder AB
Klagomålsansvarig
Box 7188
103 88 Stockholm

Eller via mail till: 
klagomal@cicerofonder.se

Vägledning i samband med eventuellt klagomålsärende kan erhållas från den kommunala konsumentvägledningen, konsumenterna Bank- och finansbyrå samt konsumenternas Försäkringsbyrå. I de fall klagomål avvisas finns möjlighet att få tvist prövad genom att kund vänder sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol. Allmänna reklamationsnämnden handlägger dock inte ärende som kräver muntlig bevisföring.

Aktieägarengagemang
Bästa möjliga resultat
Cookies
Ersättningspolicy
Etiska regler
Incitament
Kundklagomål
Penningtvättslagen
Personuppgiftsbehandling
Riskinformation
Skatteregler

Kundklagomål

Fondbolaget har skriftliga rutiner för kundklagomål och utsedd klagomålsansvarig är VD för Cicero Fonder AB. tel 08 440 13 80.
Med klagomål avses att en kund framfört ett konkret missnöje i ett enskilt ärende avseende hantering av en finansiell tjänst eller produkt. Ett klagomål skall framställas skriftligen till:

Cicero Fonder AB
Klagomålsansvarig
Box 7188
103 88 Stockholm

Eller via mail till: 
klagomal@cicerofonder.se

Vägledning i samband med eventuellt klagomålsärende kan erhållas från den kommunala konsumentvägledningen, konsumenterna Bank- och finansbyrå samt konsumenternas Försäkringsbyrå. I de fall klagomål avvisas finns möjlighet att få tvist prövad genom att kund vänder sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol. Allmänna reklamationsnämnden handlägger dock inte ärende som kräver muntlig bevisföring.