Våra fonder

Blandfond

Cicero Hållbar Mix

Cicero Hållbar Mix är en aktivt förvaltad global blandfond med inriktning på kvalitetsbolag.

Blandfond

Cicero Yield

Cicero Yield är en aktivt förvaltad global blandfond med inriktning på kvalitetsbolag.

Räntefond

Cicero Avkastning

Cicero Avkastning är en aktivt förvaltad svensk räntefond med låg risk.

Räntefond

Cicero Nordic Corporate bond

Cicero Nordic Corporate Bond är en aktivt förvaltad nordisk räntefond med låg/medelrisk.

Aktiefond

Cicero Sverige

Cicero Sverige är en aktivt förvaltad svensk aktiefond med inriktning på kvalitetsbolag.

Aktiefond

Cicero Global

Cicero Global är en aktivt förvaltad global aktiefond med inriktning på kvalitetsbolag.

Aktiefond

Cicero Offensiv Hållbar

Cicero Offensiv Hållbar är en aktivt förvaltad global aktiefond med inriktning på kvalitetsbolag.

Indexfond

Aktiespararna Topp Sverige Hållbar

Aktiespararna Topp Sverige Hållbar är en passivt förvaltad svensk aktiefond som placerar i de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

Indexfond

Aktiespararna Direktavkastning

En passivt förvaltad svensk aktiefond som placerar i de 21 bolag med högst direktavkastning bland de 60 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

Aktiefond

Aktiespararna Global Direktavkastning

Aktiespararna Global Direktavkastning är en aktivt förvaltad globalfond. Fondens strategi är att utifrån en kvantitativ modell investera i ca 100 globala bolag med högst total yield.

Aktiefond

Aktiespararna Småbolag Edge

Aktiespararna Småbolag Edge är en aktivt förvaltad aktiefond med inriktning mot svenska småbolag som kan påvisa tillväxt och lönsamhet.

Specialfond

Peabfonden

Peabfonden är en aktivt förvaltad specialfond där upp till 40% placeras i Peab-aktier och resterande del i andra aktier och andelar i aktiefonder.

Räntefond

Cicero-Optimum US ESG Fixed Income

Fonden är en aktiv förvaltad räntefond som placerar i US Dollar denominerade räntepapper med god kreditvärdighet.

Aktiefond

Cicero-Optimum US ESG Sector Fund

Fonden är en aktiv förvaltad aktiefond med inriktning mot amerikanska aktier.