Legal information

Aktieägarengagemang
Bästa möjliga resultat
Cookies
Ersättningspolicy
Etiska regler
Incitament
Kundklagomål
Penningtvättslagen
Personuppgiftsbehandling
Riskinformation
Skatteregler

Penningtvättslagen

Cicero Fonder vidtar åtgärder mot penningtvätt utifrån Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Reglerna innebär att Fondbolag bland annat ska rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen.

Under år 2020 ingick Cicero Fonder ett samarbete med Fondab som i egenskap av registrerad förvaltare ansvarar för det totala ansvaret när det kommer till kundkännedom och penningtvättskontroller gällande fondernas andelsägare. Cicero ansvarar i dagsläget endast för penningtvättskontroller för våra direktkunder.

Aktieägarengagemang
Bästa möjliga resultat
Cookies
Ersättningspolicy
Etiska regler
Incitament
Kapitaltäckning
Kundklagomål
Penningtvättslagen
Personuppgiftsbehandling
Riskinformation
Skatteregler

Penningtvättslagen

Vi måste vidta vissa åtgärder mot penningtvätt som bygger på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv som implementerades i svensk lag 2017 (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt särskilda föreskrifter från Finansinspektionen.

Reglerna innebär att Fondbolag ska bland annat rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. Reglerna styr tydligt om vilka åtgärder fondbolaget måste vidta för att kontrollera identiteten hos såväl nya som befintliga kunder, dvs att uppnå fullständig kundkännedom.

Penningtvättslagen gäller retroaktivt, vilket innebär att även befintliga kunder/andelsägare hos fondbolaget ska identifieras. Därför begär Cicero Fonder successivt in ID-handlingar från alla kunder.

Aktieägarengagemang
Bästa möjliga resultat
Cookies
Ersättningspolicy
Etiska regler
Incitament
Kapitaltäckning
Kundklagomål
Penningtvättslagen
Personuppgiftsbehandling
Riskinformation
Skatteregler

Penningtvättslagen

Vi måste vidta vissa åtgärder mot penningtvätt som bygger på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv som implementerades i svensk lag 2017 (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt särskilda föreskrifter från Finansinspektionen.

Reglerna innebär att Fondbolag ska bland annat rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. Reglerna styr tydligt om vilka åtgärder fondbolaget måste vidta för att kontrollera identiteten hos såväl nya som befintliga kunder, dvs att uppnå fullständig kundkännedom.

Penningtvättslagen gäller retroaktivt, vilket innebär att även befintliga kunder/andelsägare hos fondbolaget ska identifieras. Därför begär Cicero Fonder successivt in ID-handlingar från alla kunder.