Legal information

Aktieägarengagemang
Bästa möjliga resultat
Cookies
Ersättningspolicy
Etiska regler
Incitament
Kundklagomål
Penningtvättslagen
Personuppgiftsbehandling
Riskinformation
Skatteregler

Penningtvättslagen

Cicero Fonder vidtar åtgärder mot penningtvätt utifrån Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Reglerna innebär att Fondbolag bland annat ska rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen.

Under år 2020 ingick Cicero Fonder ett samarbete med Fondab som i egenskap av registrerad förvaltare ansvarar för det totala ansvaret när det kommer till kundkännedom och penningtvättskontroller gällande fondernas andelsägare. Cicero ansvarar i dagsläget endast för penningtvättskontroller för våra direktkunder.

Aktieägarengagemang
Bästa möjliga resultat
Cookies
Ersättningspolicy
Etiska regler
Incitament
Kapitaltäckning
Kundklagomål
Penningtvättslagen
Personuppgiftsbehandling
Riskinformation
Skatteregler

Penningtvättslagen

Cicero Fonder vidtar åtgärder mot penningtvätt utifrån Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Reglerna innebär att Fondbolag bland annat ska rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen.

Under år 2020 ingick Cicero Fonder ett samarbete med Fondab som i egenskap av registrerad förvaltare ansvarar för det totala ansvaret när det kommer till kundkännedom och penningtvättskontroller gällande fondernas andelsägare. Cicero ansvarar i dagsläget endast för penningtvättskontroller för våra direktkunder.

Aktieägarengagemang
Bästa möjliga resultat
Cookies
Ersättningspolicy
Etiska regler
Incitament
Kapitaltäckning
Kundklagomål
Penningtvättslagen
Personuppgiftsbehandling
Riskinformation
Skatteregler

Penningtvättslagen

Cicero Fonder vidtar åtgärder mot penningtvätt utifrån Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Reglerna innebär att Fondbolag bland annat ska rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen.

Under år 2020 ingick Cicero Fonder ett samarbete med Fondab som i egenskap av registrerad förvaltare ansvarar för det totala ansvaret när det kommer till kundkännedom och penningtvättskontroller gällande fondernas andelsägare. Cicero ansvarar i dagsläget endast för penningtvättskontroller för våra direktkunder.