Om oss

Vi sätter kunden i fokus. Som kund hos Cicero Fonder kommer du att känna dig prioriterad.

24

år på marknaden

12

fonder

15

Mdr SEK i förvaltat kapital

Vad vi står för

“Cicero Fonder, som grundades för 24 år sedan, har alltid sett sig som ett alternativ till de stora fondbolagen. Cicero Fonders uppdrag är att leverera bra avkastning till sina kunder baserat på hållbara investeringsalternativ. Vår unika faktorförvaltning screenar fram bolag med stabila, lönsamma kvalitetsbolag vilket skapar förutsättningar för en god värdeutveckling på lång sikt. Vi erbjuder dessutom ett antal indexprodukter som ett komplement till våra aktivt förvaltade fonder.”

Christer Sterndahlen

VD, Förvaltare

Fondbolaget Med Fokus På Hållbarhet

Om Cicero Fonder

Vår affärsidé är att vara ett svenskt, oberoende, analysdrivet fondbolag med några få fonder med i huvudsak nordisk inriktning. För länder utanför Norden erbjuder vi ett antal blandfonder samt indexfonder på tillväxtmarknader. För närvarande är vi 17 personer på Cicero Fonder och har drygt 17 miljarder kronor under förvaltning i våra fonder.

Aktiv förvaltning

Vi erbjuder en analysdriven aktiv förvaltning i ett sammansvetsat team, där korta beslutsvägar möjliggör snabba investeringsbeslut när marknadsutvecklingen så kräver. Fondutbudet kompletteras med kostnadseffektiva indexfonder.
Oberoende
Cicero Fonder är en privatägd och oberoende svensk fondförvaltare sedan år 2000. Vi ser oss själva som en kundorienterad uppstickare på den svenska fondmarknaden.
Erfarenhet

Förvaltningsteamet består av 7 personer med en sammantagen branscherfarenhet på över 100 år.

SwedSec Licensiering AB (SwedSec)

Vi är anslutna till SwedSec. SwedSec arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser.

Fondernas utveckling

Vi stödjer

Samhällsengagemang