Veckobrev v.8 Vi ökar i Transtema

Veckan har bjudit på förnyade vinsthemtagningar. Veckans statistik pekar på att inflationen hänger sig kvar i Sverige samt att den amerikanska ekonomin verkar mer motståndskraftig än marknaden har förväntat sig.

Världsindex är därmed ner knappt 1% under veckan.

Veckans Hållbara Bolag –Transtema
Vi har i veckan för fondernas räkning ökat investeringarna i ett svenskt bolag, Transtema, Bolaget är ett av Sveriges ledande företag när det gäller att bygga, underhålla och sköta driften av olika typer av kommunikationsnät och vi har varit investerade för fondernas räkning sedan länge. Man finns på 85 orter i Norden och har en bredd som få kan matcha och hjälper kunderna med alla typer av nät – mobilt, fiber, koppar och el. Transtemas erbjudande omfattar allt från planering, design och byggnation till service, drift och underhåll. Man tillhandahåller också nätverksutrustning, datalagring och lösningar inom IoT för att bara nämna några områden.

Tillväxten inom nät förväntas bli mycket god under det närmaste decenniet, inte minst när förnyelsebar el måste mångdubblas i kapacitet och elnätet till stora delar måste förnyas. Bolaget har alltså en riktigt spännande framtid och levererade just en riktigt stark rapport för det fjärde kvartalet 2022. På dagens nivåer tycker vi att det ser mycket attraktivt ut. När vi dessutom hade möjlighet att komma in i bolaget på rabatt i en nyemission slog vi till. Det blir spännande att fortsätta följa bolagets resa under de närmaste åren.

Veckans Händelse –Nervösa marknader och FED-protokollet
Ny ekonomisk statistik visar att USA och andra delar av världen fortsätter att visa motståndskraft vilket gör investerare nervösa när förväntningarna ökar för att centralbankerna med Fed i spetsen ska höja styrräntorna än mer för att kyla av ekonomin. För USA:s del fick det S&P 500 att falla med 2% med nedgångar i alla sektorer och Nasdaq med något mer, 2,5%, under tisdagen vilket är den största dagliga nedgången sedan mitten av december.

Framför allt var det PMI-siffror från USA och euroområdet som överraskade positivt. Med tanke på pressade hushåll, som brukar spara genom att dra ner på tjänstekonsumtionen när läget är mer tajt, är utvecklingen och utsikterna förvånansvärt starka, i alla fall om man frågar företagen. Veckans siffror visar att tillverkningsindustrin ligger i både USA och euroområdet kvar under 50-strecket, gränsen mellan expansion och kontraktion, men det fanns flera delar där läget förbättrades i båda. Delindex för leveranstider och insatspriser lättade i Europa men lättnaden var framför allt driven av fallande efterfrågan. Företagen i båda dessa delar av världen fortsätter att efterfråga arbetskraft, även om delindikatorerna fallit tillbaka en hel del jämfört med för ett år sedan. Aktiviteten hålls fortsatt upp vilket ökar trycket på centralbankerna som fortsätter att sikta högre. Toppen är kanske inte riktigt nådd. Marknadens förväntan på flera räntehöjningar har återigen skruvats upp när den ekonomiska aktiviteten visar motståndskraft, arbetsmarknaden inte viker ner och inflationen fortsätter att oroa.

Amerikanska aktieindex föll för fjärde dagen i rad under onsdagen efter att FED-protokollet gett stöd för den senaste tidens mer hökaktiga vy på Fed. Vid senaste mötet höjde Fed räntan för åttonde gången i rad men nu endast med 25 räntepunkter. Det fanns vissa funderingar i marknaden på att protokollet skulle visa på en ökad splittring mellan ledamöterna men det visade sig att nästan alla stod bakom beslutet att dra ner på höjningstakten till 25 räntepunkter. Marknadsreaktionerna var små efter att protokollet hade publicerats. Fed-medlemmarna fokuserade på uppåtrisker för inflationen och behovet av att upprätthålla en restriktiv politik tills inflationen tydligt var på väg mot 2 %.

Dessa farhågor har sannolikt förstärkts sedan mötet exempelvis på grund av de faktorer vi redovisar ovan rörande PMI och efterfrågan på arbetskraft och således ändrar inte protokollet på de senaste mer hökaktiga utsikterna för Fed. Börsen har gått mycket bra sedan årsskiftet och kanske är det dags för en paus.

Veckans Spaning – Svensk inflation vill inte gå ner
I Sverige lät marknadsrörelserna inte heller vänta på sig när SCB publicerade den efterlängtade KPI-siffran för januari. Tyvärr kom siffrorna in sämre än förväntat och stärkta argumenten för ytterligare höjningar från Riksbanken bidrog till att marknadsräntor steg.

KPIF-inflationen i Sverige sjönk visserligen till 9,3 procent i januari jämfört med 10,2 procent i december. Jämfört med månaden före sjönk KPIF 1,3 procent. Väntat var dock att KPIF skulle sjunka 1,1 procent jämfört med månaden före och stiga 9,6 procent jämfört med samma månad föregående år. Vi fick således ånyo en besvikelse som innebar att högbelånade branscher, såsom fastighetsbranschen, fick sig en tydlig törn.

Flera storbanker ändrar, efter ovanstående, sin prognos och spår att Riksbanken höjer räntan med 50 punkter i april. Riksbanken har indikerat att de har låg tolerans för inflation som skjuter över målet i närtid.

Riksbanken menar också att inflationen är alldeles för hög, och det är osäkert om den kommer falla tillräckligt snabbt framöver.

Samtidigt visar SEB:s veckovisa kortstatistik över svenskarnas konsumtionsmönster visserligen på fortsatt på högre omsättning jämfört med för ett år sedan. Kom dock ihåg att en oförändrad konsumtion innebär att ca 10% färre varor och tjänster konsumeras just på grund av de stigande priserna. Notera också att tjänstekonsumtionen, som är starkare än varukonsumtionen, ännu hålls uppe av baseffekter från en pandemidämpad inledning av 2022. Sammantaget bör konsumtionsmönstret innebära att vi snart kommer att få se avtagande styrka i ekonomin.

Veckans Vinnare
I de globala fonderna toppas listan denna vecka av Calliditas, Nvidia och General Mills med uppgångar mellan 4%-18%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland VBG, OEM och Dedicare med uppgångar mellan 4%-10%.

Veckans Räntespaning
Svenska inflationssiffror (KPIF) för januari månad släpptes i början av veckan och den kom in lägre än decembersiffran, 9,3% jämfört med 10,2% i december. KPIF exklusive energi steg dock från 8,4% till 8,7% vilket sätter press på Riksbanken att fortsätta höjningen av styrräntan. Det ryktas till om en höjning om 0,5% och att den eventuellt även skulle kunna komma innan mötet i april.

Det kommer fortsatt in en del rapporter för fjärde kvartalet. Bland annat fastighetsbolaget SBB som redovisade ett lägre förvaltningsresultat men ett ökat driftnetto med 2,1%. Bolaget föreslår också en ökad utdelning till aktieägare men att man får välja om man vill erhålla utdelning i kontanter eller i form av B-aktier som ett alternativ till kontant betalning.

På primärmarknaden deltog vi i en nyemission under veckan, Volvo Car emitterade totalt 1,5 mdr SEK på 3 års löptid fördelat på en 2 obligationer, en med rörlig ränta och en med fast. Vi deltog i den obligationen med fast ränta som betalar MS+ 185 bps vilket blir en kupong på 5,375% per år. Obligationen är grön och pengarna ska användas för att finansiera existerande samt nya gröna projekt.

 

Trevlig helg önskar Cicero Fonder

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.16 Börjar aktiemarknaden att vackla?

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.15 USA överraskar negativt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Månadsbrev Mars – Marknaden fortsätter att ånga på

Marknaden har fått upp ångan rejält i februari och mars 2024. Amerikanska S&P 500 är exempelvis upp över 10% i …

Läs mer

Veckobrev v.14 ISM i tillväxt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.