Veckobrev v.8 – Putin gör det vi trodde var omöjligt

Efter de senaste veckornas inflationsoro tog Putin i veckan över tronen som det största orosmoln på de finansiella marknaderna. Invasionen av Ukraina fick Världsindex att gå ner med ca 4% under veckan.

Vi vill inleda veckans investerarbrev med några ord från vår VD:

Angående Ukraina/Ryssland krisen

Tyvärr så innebär den pågående Ukraina/Ryssland-krisen att aktiemarknaderna går ned samtidigt som de långa räntorna sjunker och kreditspreadarna ökar.

Fondbolaget har en investeringsfilosofi som präglas av ett väl avvägt risktagande med fokus på kapitalbevarande och en långsiktig god värdetillväxt.

Cicero Fonder har dessutom ingen exponering mot Ryssland i sina fonder.

Fonderna bör därför utvecklas bättre i denna marknad jämfört med den globala aktiemarknaden.

 

Med förhoppningar om en stabilare aktiemarknad.

Christer Sterndahlen, Vd Cicero Fonder AB

 

Veckobrev

Putin har bestämt sig för att återupprätta Ryssland som en stormakt. Det känns väldigt oroande. Sannolikheten för att EU och USA inte kommer att acceptera att Ryssland ritar om den europeiska kartan är stor med vad det kommer att innebära i form av repressalier. Det är naturligtvis också nödvändigt att visa att man inte accepterar att suveräna stater anfalls.

Vi på Cicero Fonder vill framföra vårt stöd för det ukrainska folket och tydliggöra vårt avståndstagande och avsky för Rysslands handlande.

Helt kort vill vi kommentera den vändning som amerikanska börser tog under torsdagskvällen med positiva stängningar på Nasdaq och S&P. Vi menar att amerikanska investerare dels befinner sig geografiskt långt ifrån konflikten, dels tror vi att investerare menar att konflikten bidrar till färre centralbankshöjningar då konflikten bidrar till avtagande ekonomisk tillväxt. I ett tal på torsdagskvällen uppgav Joe Biden att USA utformat de nya sanktionerna för att nå maximal effekt på den ryska ekonomin på sikt samt minimerade de negativa effekterna för USA och dess allierande. De nya sanktionerna riktar sig bland annat mot stora ryska banker. På börserna i USA tolkas det positivt att SWIFT och oljesektorn inte inkluderats i det sanktionspaket som Biden presenterade under kvällen. Vi menar att detta synsätt är lite kortsiktigt och tror faktiskt att fokus den närmaste tiden snarare kommer att präglas av nyhetsflödet från konflikten. Bland annat noterar vi exempelvis att Rysslands bundsförvant Kina under torsdagen vid kommentarer kring krisen inte vill använda ordet ”invasion” för Rysslands handlande.

Samtidigt kan vi kanske få se ett ökande intresse från andra östeuropeiska länder att närma sig västvärlden, EU och NATO. Exempelvis noterar vi att Ungerns ledare Viktor Orbán kraftigt fördömer Putin och Rysslands handlande. Det senare är naturligtvis ett utslag av det hot som Orbán känner för en eventuell fortsatt expansiv rysk utrikespolitik som framgent skulle kunna drabba även Ungern. Möjligen kan både Polen och Ungern bli mer fogliga i det europeiska samarbetet framöver.

Veckans ränteutveckling

Det har varit kraftiga rörelser på ränte-och kreditmarknaden med anledning av den tragiska utvecklingen i Ukraina. Initialt handlade räntor kraftigt ned för att sedan komma tillbaka något under torsdagskvällen. En amerikansk 10-års ränta handlar nu på 1,95% efter att som lägst ha handlat på 1,85%.

På kreditmarknaden såg vi också kraftiga rörelser med låg riskaptit under dagen. High Yield  index i Europa gick isär ungeför 20bps.

I skrivande stund, fredag förmiddag, ser vi en något starkare marknad där kreditspreadarna kommer tillbaka något och räntorna ökar marginellt.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.48 Inflationen går i rätt riktning

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.47 Kalkonvecka i Open AI

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.46 Inflationen i USA verkar vara under kontroll

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.45 Ska börsen fortsätta uppåt?

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.