Veckobrev v.7 Aktiespararna Topp Sverige nominerad till bästa aktiefond hos Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt i mobilen.

Det är med både stolthet och glädje som vi i veckan nåddes av beskedet att Aktiespararna Topp Sverige nominerats till bästa aktiefond hos Morningstar. Vi håller tummarna och hoppas att den går hela vägen till vinst som Aktiespararna Direktavkastning gjorde förra året. Stort grattis till alla kunder som valt fonden och till förvaltarna för ett bra jobb.

Trevlig helg önskar vi på Cicero Fonder!

Marknaden har tappat lite av riskviljan i veckan i kölvattnet av starkare amerikanska inflationssiffror.

Världsindex är därmed relativt oförändrat under veckan.

Veckans Bolag – Hexatornic – ut ur blankarnas klor?
Ett av våra intressanta portföljbolag är nätverksbolaget Hexatornic. Aktien har haft en tuff resa på stockholmsbörsen under den senaste tiden, men efter rapporten har den hämtat sig rejält. Hexatronic tillhör en skara av bolag som har hamnat i klorna på internationella Hedgefonder som systematiskt letar efter bolag där man kan driva ett negativt scenario i syfte att pressa ner aktiekurserna. Andra bolag som har hamnat i liknade situationer är Nibe och Sinch. Vi ser att man gärna letar efter folkaktier som på ett eller annat sätt har hamnat i visst affärsmässigt momentumtapp. Genom att producera, negativa ”rapporter” om bolagen, ofta behäftade med felaktigheter, lyckas man piska upp en oro kring bolagen som man därefter förstärker med hjälp av att sälja aktier. Det är tillåtet att blanka aktier, men det är inte tillåtet att sprida osann information i syfte att lura småsparare till panikförsäljningar. Hittills verkar myndigheterna inte visat något intresse för dessa blankningsfirmors verksamhet.

Bolaget rapporterade i veckan och det börjar se ut som om de höga lagernivåer som har funnits i kundledet börjar tunnas ut och vi upplever rapporten som ett trendskifte. Aktien steg rejält på rapporten och det ska bli spännande att se vad som händer med blankningspositionerna framöver.

Hexatronic tillhandahåller passiv fiberoptisk infrastruktur till nätverksbyggare över hela världen. Man samarbetar med kunder på fyra kontinenter, från teleoperatörer till nätverksägare, och erbjuder ledande, högklassiga fiberlösningar för alla tänkbara användningsområden. Med snart trettio års erfarenheter i ryggen utvecklar man kontinuerligt sin marknadsnärvaro med starka lokala organisationer.

Vi ser fram emot en spännande framtid som aktieägare i Hexatornic för fondernas räkning.

Veckans Händelse – Amerikansk inflation överraskar negativt
Överraskande amerikansk inflation oroade marknaderna i veckan. Konsumentprisindex (KPI) steg med 3,1% i januari, lägre än i december, men över prognoserna. Marknaderna utesluter nu en räntesänkning från Federal Reserve i mars, se nedan.

Enligt marknaden är första sannolika månad över 50% för första räntesänkningen juni på 68%, se ovan. Ni som följer våra veckobrev vet att så sent som i nyårsveckan ansåg marknaden med 86% sannolikhet att första räntesänkningen skulle komma redan i mars.
Aktiemarknaderna föll efter veckans inflationsdata. Siffrorna visar att konsumentprisindex (KPI) steg med 3,1% i januari från föregående års nivå, en minskning från 3,4% i december, och långt under januari 2023-toppen på 6,4%, men ökningen i januari var högre än vad ekonomerna hade förutspått. Kärn-KPI, som exkluderar volatila livsmedels- och energikostnader, steg 3,9% i januari.

Det finns ingen anledning till panik som svar på veckans KPI-avläsning. Överraskningen på uppsidan drevs av boendekostnader, där priserna steg med 0,6%, men statistik från branschen fortsätter att visa att boendeinflationen så småningom kommer att falla tillbaka. Sammantaget ligger kärninflationen exklusive boende på 2,3 procent i årstakt för de senaste tre månaderna för KPI och kommer sannolikt att uppgå till cirka 1,5 procent för PCE. Det ser fortfarande ut som att inflationen är under kontroll.

Vi tycker det är intressant att notera att marknaden, trots inflationsbesvikelser har varit väldigt positiv under 2024. Förändringar i räntesänkningssannolikheter som under 2023 skulle rendera stora negativa marknadsrörelser påverkar marknaden marginellt för tillfället. Är det för att marknaden trots allt tror att inflationen är under kontroll och att första räntesänkningsmånaden inte är så intressant. FOMO är viktigare (fear of missing out) när marknaden förväntas gå starkt i samband med räntesänkning nummer ett i enlighet med historiken.

Trots negativ inflationsdata återhämtade sig marknaden snabbt, se S&P 500 ovan, vi har sett flera All Time High noteringar under de senaste veckorna och tydligt överköpta nivåer på index med exempelvis RSI 65. Trots detta klarar marknaden negativa nyheter på ett mycket övertygande sätt för tillfället.

Veckans Spaning – Tillväxt och recession – Världens ekonomier drar ojämt
I veckan fick vi oväntade nyheter om att Japan befinner sig i recession, samtidigt blev tysk ekonomi därmed större än Japans och Tyskland tar över platsen som världens tredje största ekonomi räknat i dollartermer. Minussiffran i fjärde kvartalet följer på en nedgång med 3,3 procent kvartalet före, enligt reviderade siffror. Andra halvan av 2023 innebär en skarp U-sväng nedåt efter de båda inledande kvartalens stora plus. Hushållen minskade konsumtionen med 0,2 procent under sista kvartalet, företagen med 0,1 procent. I december dök hushållens konsumtion med hela 2,5 procent. Siffrorna chockade bland annat Atsushi Takeda, chefekonom på Itochu-instititet. Den japanska valutan har tappat mycket i värde och löneökningar täcker absolut inte inflationen. Till skillnad från många andra länder har Japan lämnat styrräntan på -0,1% och har därmed inte mycket av ett räntevapen i arsenalen för att injicera tillväxt i ekonomin.

Även brittisk ekonomi sjönk under det fjärde kvartalet in i recession. BNP minskade 0,3 procent fjärde kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Enligt det brittiska statistikkontoret (ONS). Väntat var att BNP skulle ha sjunkit 0,1 procent från föregående kvartal och ökat 0,1 procent från samma kvartal året före. Ekonomin befinner sig därmed i en teknisk recession. Till skillnad från i Japan har däremot Storbritannien höjt styrräntan rejält under inflationsperioden och har därmed möjlighet att stimulera ekonomin genom att sänka räntan från dagens 5,25%.

Däremot verkar inte mycket bita på den starka amerikanska ekonomin. I veckan fick vi, som vi diskuterar ovan, oväntat starka inflationssiffror i USA. Det framgår också med all önskad tydlighet att exempelvis disponibel inkomst, se grafen nedan, har sjunkit under inflationsperioden i de flesta ekonomier, dock ej i USA. Där har i stället den starka arbetsmarknaden bidragit till reallöneökningar, något som FED ofta adresserar som den viktigaste faktorn som man vill se tecken på avmattning inom innan man funderar på att sänka räntor,

Ett problem som kan segla upp i närtid är att det uppkommer ett behov av att sänka räntor mer och tidigare i exempelvis Europa än i USA trots att USA oftast brukar agera ledare i de penningpolitiska trenderna. Under eurokrisen i början av 2010-talet hade Europa stora ekonomiska problem med bland annat de skuldsatta så kallade PIIGS-ekonomierna (Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien) och kunde solitärt sänka räntorna rejält för att få tillväxten på fötter. En ingrediens som saknades i ekvationen vid den tidpunkten var dock inflation. I nu läget har Europa svårt att agera självständigt med penningpolitisk stimuli då detta ovillkorligen skulle leda till svagare valutor i Europa med omedelbar importerad inflation som följd. Då alla europeiska centralbankers mål är kopplat till inflationen skulle räntevapnet omedelbart bli omöjligt att använda.

Veckans Vinnare
I de globala fonderna toppas listan denna vecka av Tomra, Fortnox och Tokyo Electron som alla är upp med mellan 18–26%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland Fortnox, Sinch och Peab med uppgångar mellan 10–18%.

Veckans Räntespaning
Räntorna har stigit marginellt under veckan som varit. Svenska 10-åriga räntan steg från 2,4% till 2,5%. Den motsvariga 2-årsräntan steg från 2,6% till 2,7%. Kreditspreadarna har fortsatt krympa och den euorpeiska kreditspreden för Investment Grade minskade från 58,7bps till 55,9bps under veckan. Den motsvariga siffran för High Yield minskade från 320,6bps till 310,6bps.

I USA kom inflationssiffrorna in högre än väntat, kärninflationen kom in på 3,9% mot väntat 3,7% och CPI kom in på 3,1% mot väntat 2,9%. Det fick amerikanska räntor att stiga och den 10-åriga räntan steg under veckan från 4,2% till 4,3% samtidigt som den 2-åriga räntan steg från ca 4,5% till 4,6%

Fastighetsbolaget Balder meddelade under veckan att man genomför en riktad nyemission på ca 1,2 mdr SEK. Tecknare i emissionen är AMF och Swedbank Robur. Emissionen är avsedd för att betala ner sin hybridobligation med 200 mEUR, hybridobligationen är på totalt 400 mEUR.

Vi har sett full aktivitet på primärmarknaden under veckan och vi deltog i en emission. SBAB emitterade en junior skuld (AT1:a) på totalt 1,9 mdr SEK fördelat på två olika obligationer med rörlig och fast ränta. Vi deltog i obligationen med rörlig ränta som betalar 3M Stibor + 300bps.

Trevlig Helg önskar Cicero Fonder

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.