Veckobrev v.52 – På Spaning efter den tid som Flytt – Börsåret 2021

Det kommer skrivas spaltmeter i sammanfattningar om börsåret 2021, ett fantastiskt år med kraftigt stigande börskurser i återhämtningens spår. Vi vill här hålla oss till att kommentera vad vi tror är de viktigaste drivarna för börsen samt framåt och varför.

Efter den inledande chocken av pandemin i mars 2020 hämtade sig aktiemarknaderna fort ledda av teknikbolag. Efterfrågan på tekniktjänster och hårdvara tog ett rejält kliv i kölvattnet av pandemin när konsumenternas vilja att konsumera onlinetjänster exploderade i allt från film, mat- och produktköp, sjukvårdstjänster, hjälpmedel för hemarbete samt virtuella möten. Vi tror att ett teknikskifte som annars skulle ha tagit många år därmed skedde på några månader. Teknikbolag världen över fick ett efterfrågeskifte som man aldrig har sett tidigare.

Stimulanser från världens regeringar och centralbanker i pandemins spår för att stärka ekonomierna har skapat ett lågt ränteläge under lång tid och bidragit till att stödja bolag som vill investera i sin verksamhet då lån blir billigare. Snabbväxande bolag har därmed premierats av börsen under 2021. Intressant nog stöttar detta också många teknikbolag som just tillhör kategorin investerande och snabbväxande bolag.

I takt med att återhämtningen har fortgått under 2021 har vi sett inflationstendenser smyga sig in. Vi har sett priser stiga på bland annat energi, frakt och halvledare. Marknaden har under flera perioder 2021 oroat sig för att centralbanker ska upphöra med sina stimulanser och i stället höja räntor vilket kanske skulle kyla av ekonomin.

När vi till sist under november fick den första bekräftelsen på att USA trappar ner på de penningpolitiska stimulanserna hade marknaden redan hunnit förbereda sig på detta och de negativa effekterna på både ränte- och aktiemarknaderna blev små.

Vi har alltså upplevt ett fantastiskt börsår där många bolag har fått uppleva bra efterfrågan och goda ekonomiska förutsättningar för förbättrad lönsamhet såsom låga räntor, gott om arbetskraft och stimulerande åtgärder.

Great Expectations – Trendspaning 2021 

Vi tror över lag att trenderna från 2021 kommer att hålla i sig även under 2022. Vi tror på fortsatt låga räntor för många år framöver. I inledningen av 2022 kommer emellertid denna teori att sättas på prov. Vi har precis kommit in i en period av åtstramningar där centralbanker världen över ser tendenser på inflation och är ganska snabba på att agera på detta.  Ett av skälen till snabba åtgärder är naturligtvis att de flesta centralbankschefer ser de obefintliga styrräntorna som något man gärna kommer bort ifrån för att skapa handlingsutrymme nästa gång det kommer en kris som måste bekämpas.

Det är möjligt att inledningen av 2022 kommer innebära fokus på inflation och en del höjda förväntningar på ränteläget. Vi tror emellertid att eventuella inflationistiska tendenser blir kortvariga. Vi menar att vi är inne i ett teknikskifte sedan 20 år tillbaka mot digitalisering och automation. Denna trend var i sin linda under -00 talet men har under tiotalet alltmer bidragit till effektiviseringar och besparingar för företag med bland annat marginalförbättringar som följd. Detta teknikskifte skapar underliggande deflationistiska drag i ekonomin. Man kan helt enkelt producera mer produkter billigare, en förändring som skulle kunna liknas vid industrialiseringen på 1800-talet. Vi menar att teknikskiftet kommer att fortgå under många år framöver och har därmed svårt att se varaktig inflation under kommande år. Därmed tror vi att ränteläget kommer att förbli lågt endast avbrutet av kortvariga förväntningsförändringar. Detta är ett klimat som gynnar aktieägande.

Sammanfattningsvis kommer därmed förhållandena att vara snarlika 2021 under 2022 och vi kommer att leta efter kvalitetsbolag med tillväxtpotential och gärna inom tekniksektorn då vi tror att dessa har en gynnsam exponering även 2022.

Hållbara investeringar är en trend som kommer att fortgå i sig. Vi ser stora omställningar inom exempelvis energiområdet men också inom snart sagt inom varje bransch mot mer hållbara produkter och affärsmodeller. Vill man exponera sig mot hållbara investeringar är Cicero Fonder ett bra val då vi i alla aktivt förvaltade fonder har ett uttalat fokus på just denna typ av bolag.

Vi vill med dessa tankar tacka våra kunder för förtroendet att förvalta Ert sparkapital och önska ett Gott Nytt Börsår 2022!

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.16 Börjar aktiemarknaden att vackla?

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.15 USA överraskar negativt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Månadsbrev Mars – Marknaden fortsätter att ånga på

Marknaden har fått upp ångan rejält i februari och mars 2024. Amerikanska S&P 500 är exempelvis upp över 10% i …

Läs mer

Veckobrev v.14 ISM i tillväxt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.