Veckobrev v.50 FED fäller marknaden – åtminstone kortsiktigt

I förra veckans brev diskuterade vi avtagande riskaptit. Trots att veckan har burit med sig positiva överraskningar såsom avtagande amerikansk inflation och FED som levererade en räntehöjning på 0,5 procentenheter, helt i enlighet med förväntningarna har riskaptiten fortsatt att avta. I december tunnar likviditeten ut och kanske kan det faktum att smart money (hedgefonder) har haft ett dåligt år och är mycket korta marknaden påverka marginalprissättningen på aktier in emot årsskiftet, (läs gärna vår analys av hedgefondspositioner för ett par veckor sedan), trots att marknaden normalt brukar ha en bra utveckling mot slutet av året i ett klassiskt julrally. Oavsett vad förklaringen kan vara har julrallyt hittills uteblivit, men än finns det ju lite tid kvar…

Under veckan är Världsindex ner drygt 2%.

Veckans Bolag – Balco
Vi har i veckan för fondernas räkning investerat i ett nytt bolag, Balco, Bolaget är marknadsledande och deras öppna och inglasade balkongsystem efterfrågas över hela Europa. Aktiekursen har fallit som en sten i år och på dagens nivåer tycker vi att det ser mycket attraktivt. När vi dessutom hade möjlighet att komma in i bolaget på rabatt i en placering av aktier slog vi till. Med en låg skuldsättning, EBIT-marginal på 13% och P/E tal på 11 fanns det inte mycket att tveka om ur ett långsiktigt perspektiv.

Veckans händelse – Räntehöjningar från FED och ECB
Amerikanska centralbanken meddelade på onsdagskvällen ytterligare en räntehöjning. Räntan höjdes med 0,5 procentenheter, precis som förväntat.

Börserna på Wall Street gick från plus till minus efter beskedet.

Centralbankschefen Jerome Powell var under presskonferensen tydlig med att han kommer hålla kursen på att bekämpa inflationen tills jobbet är gjort. Det är ännu inte läge att lätta på bromsen. Inflationen, som fortfarande ligger långt över målet på 2 procent, ska ned. Därtill sades att löneökningarna var för höga för att de ska vara förenliga med inflationsmålet.

Fed höjer även räntebanan, nästa år väntas räntan toppa på 5,1 procent innan den sjunker till 4,1 procent i slutet av 2024 och sen 3,1 procent 2025. Det senare var nyckeln till marknadens negativa reaktion. Tidigare har man prisat in en höjning på 0,25 i februari men efter vad som sades av Powell menar marknaden att det är mer troligt att man höjer 0,5 ytterligare i februari och sedan 0,25 i mars.

Vi menar att inte mycket nytt har hänt, viktigast är att vi ser, åtminstone för tillfället, att inflationen verkar ha toppat ur och vi tro faktiskt att marknaden ganska snart kan skaka av sig den oro som kortsiktigt byggts upp.

Även Europeiska centralbankens, ECB:s, råd beslutade på torsdagen att höja depositräntan med 50 punkter till 2,00 procent i enlighet med förväntningarna. I synnerhet ECB:s råd att räntan behöver höjas betydligt i en stadig takt för att nå nivåer som är tillräckligt åtstramande för att säkra en återgång i tid för inflationen till 2 procent på medellång sikt. Genom att hålla räntan på åtstramande nivåer så kommer inflationen att sjunka genom att efterfrågan dämpas och det kommer också att säkra mot en ihållande uppjustering av inflationsförväntningarna.

Även ECB:s besked mottogs med skepsis av marknaden, kom ihåg att både ECB och FED vill bekämpa inflation och inte föra den ekonomiska tillväxten in i recession. Retorik är också ett vapen och det används just nu av båda bankerna för att bidra till mindre ränteökningar i framtiden. Därför bör man behandla de hårda orden med en viss försiktighet och i stället se framåt. Marknadens reaktioner på retoriken, snarare än de förväntade räntehöjningarna, får ses i ljuset av det rådande läget och kan naturligtvis mjukna framöver.

Veckans Spaning – Hur går det med inflationsbekämpningen?

Den amerikanska inflationen i november sjönk till 7,1 procent. Det kan jämföras med analytikernas prognos som låg på 7,3 procent och 7,7 procent i oktober. Börserna steg på beskedet, vilket sedermera reverserades när centralbankerna tog till orda senare i veckan.

Ett av de viktigast måtten för att bedöma inflationsutvecklingen enligt FED-chefen Powell är Service KPI som omfattar allt från hälsovård till frisersalonger och restauranger. Gemensamt för Service-sektorn är att lönekostnader är en betydande del av kostnaderna i dessa verksamheter. Då löneinflation är något som vi helst vill undvika för att ha en möjlighet att kortsiktigt bekämpa inflationen menar Powell att detta är en mycket viktig indikator. Lyckligtvis ser utvecklingen i Service KPI ganska bra ut för tillfället. November kom in på 6,2% i november vilket innebar en uppgång på 0,1 jämfört med oktober. I september nåddes toppen på 6,5% och har därefter kommit ner två månader i rad.

Under året har räntan höjts 425 punkter, från en ränta som legat nära noll till ett intervall till 4,25–4,50 procent. Detta är den snabbaste ränteuppgången sedan 1980-talet, kanske närmar vi oss i rask takt toppen på räntehöjningscykeln vilket indikeras av resonemanget ovan.

För Sveriges del måste man dock komma ihåg att räntebeskedet från FED kan innebära en ytterligare försvagad krona.  Ju mer Fed höjer relativt Riksbanken, desto mer stärker det dollarn och försvagar kronan relativt. Detta innebär att varor som importeras och betalas i dollar blir dyrare, vilket trycker upp inflationen i Sverige. För Riksbanken är det ett problem, inte minst då både Riksbanken och Riksgäldskontoret späder på denna rörelse genom att bygga valutareserver i internationella valutor då båda myndigheterna under 2022 har identifierat det geopolitiska läget såsom komplicerat och identifierat avsaknaden av valutareserv i utländsk valuta som ett problem. Det senare blir därmed ytterligare en drivare av importerad inflation som också riskerar att bidra till att inflationsläget i Sverige blir mer långvarigt än på andra håll.

Vi ser också längre inflationsförväntningarna i Sverige. På fem års sikt, steg förväntningarna till 2,3 procent i december, från 2,2 procent i september enligt en stor enkät från Prospera. Utfallet är det högsta på 13 år. Ökande avvikelser från inflationsmålets nivå 2 procent på lång sikt är ett mått på svagare förtroende för penningpolitikens förmåga, och är därför en tydlig känga till Riksbanken.

En närmare titt på detaljerna i Prosperas rapport, uppvisar dock en rad förmildrande omständigheter. Till att börja med har femåriga inflationsförväntningar trots allt hållit sig hyfsat nära 2 procent givet det senaste årets dramatiska inflationschock då inflationstakten (KPIF) rusat från omkring 3,5 till närmare 10 procent. Ett viktigt besked i Prosperas rapport är också att fack och arbetsgivare fortsatt har stadigt förtroende för 2-procentsmålet. Deras femåriga förväntningar uppgick till 2,1 respektive 1,9 procent i december. Det minskar risken för att den kommande vårvinterns stora avtalsrörelse ska spåra ur i inflationsdrivande löne- och prisspiraler. Ännu en lugnande signal var att förväntade löneökningar på två års sikt sammantaget var oförändrade jämfört med september på 3,2 procent. För det tredje föll inflationsförväntningarna på kortare sikt tillbaka i decembermätningen, trots de senaste månadernas envist stigande pristryck på inte minst el och livsmedel. Det får tolkas som en tilltagande tro på att den värsta inflationsplågan snart är över. Prospera har frågat arbetsmarknadens parter, liksom aktörer i penningmarknaden och inköpschefer i företagen om framtidens priser och löner. Den grupp som sticker ut och som på egen hand knuffade upp de femåriga inflationsförväntningarna ett hack till oroande 2,3 procent, var industrins inköpschefer. De tror på hela 2,9 procents inflation om fem år. Det är något för Riksbanken att fundera på. Dessa personer med inblick i långsiktiga effekter av leverantörskaos och minskad globalisering i spåren av pandemi och krig, räknar alltså med ett kvardröjande kostnadstryck. Se det som en varning för att inflationen kommande år kanske kan brottas ned till 3–4 procent, men att sista biten ned mot 2 procent blir en tuffare utmaning.

Veckans Vinnare

I de globala fonderna toppas listan denna vecka av idel bolag i hälsobranschen Mentice, Moderna och Xbrane är alla upp mellan 13%-18%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland nykomlingen Corem, Mentice och Xbrane med uppgångar mellan 13%-22%.

Under Strecket

Vi brukar kika på hushållens förväntningar i form av SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn sjönk till -36 i december jämfört med -33 i november. Av de tillfrågade tror 58 procent på fallande priser, jämfört med 55 procent föregående månad. Därmed avslutar hushållen året med att justera ner sina boprisförväntningar för 2023, vilket är ett ganska rimligt agerande när vi blickar mot en lågkonjunktur som kommer att återspeglas i åtstramade hushållsbudgetar och minskad konsumtion.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 8 procent förra månaden. Undersökningen visar också att hushållen tror att Riksbankens styrränta om ett år ligger på 3,21 procent jämfört med 2,45 procent föregående månad. Man kan konstatera att Riksbankens senaste höjning har fått ett kraftigt genomslag i hushållens syn på styrräntan. Undersökningen är en ögonblicksbild och man bör kanske ta den stora förändringen i ränteutsikterna med viss försiktighet.

Veckans Räntespaning

Vi har fått räntebesked från flera centralbanker under veckan. Flera centralbanker signalerar nu att räntetoppen är nära och att man nu kommer höja mer försiktigt. Undantaget är ECB som under torsdagen höjde räntan med 50bps och samtidigt kommunicerade att det behövs höjas betydligt mer för att få en åtstramande effekt. ECB-chefen Lagarde flaggade för ytterligare 50bps höjning i februari och vid ytterligare 2 tillfällen därefter.

Under fredagen kom positiva nyheter från Balder som tar in 1,8miljarder i aktiekapital för att lösa sin utestående hybridobligation på 320m EUR. Det har rått viss osäkerhet på marknaden huruvida den kommer att lösas i mars när första calldatum är. Obligationen har handlat runt 84/85 senaste veckorna men är idag upp till 98/99 och kommer att lösa på 100 i mars. Vi är ägare i obligationen i flertalet fonder. Tack för julklappen Balder!

 

 

Trevlig helg önskar Cicero Fonder

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.15 USA överraskar negativt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Månadsbrev Mars – Marknaden fortsätter att ånga på

Marknaden har fått upp ångan rejält i februari och mars 2024. Amerikanska S&P 500 är exempelvis upp över 10% i …

Läs mer

Veckobrev v.14 ISM i tillväxt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.13 Stilla veckan gav små marknadsrörelser

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.