Veckobrev v.48 Inflationen går i rätt riktning

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt i mobilen.

Veckan har bjudit på positiv börsutveckling efter den amerikansk centralbankens publicering av protokollet från det senaste räntemötet förra veckan samt inflationsdata denna veckan.

Världsindex är därmed upp ca 0,5% under veckan.

Veckans Bolag – Sparebank Sör
Vi har i veckan för fondernas räkning investerat i ett nytt bolag. Norska Sparebank Sör är, i likhet med övriga Sparebanker i Norge, regional och väl förankrad i södra Norge. Det har funnits en ömsesidig gammaldags ägarmodell i de regionala bankerna i Norge, men succesivt har stiftelserna som har ägt merparten av bankerna sålt ut sina innehav till marknaden. Modellen har framgångsrikt provats under de senaste åren i flera andra regionala Sparebanker. Värderingen har typiskt sett varit mycket låg innan dessa utförsäljningar på grund av mycket liten ägarspridning och låg likviditet. När den fria floaten ökar kan fler investerare attraheras med stigande värdering som följd. Vi tror på samma scenario i Sparebank Sör.

Vi köpte dessutom Sparebank Sör till rabatt i en placing i veckan, vilken gjordes till omkring 5% rabatt mot redan låg värdering. Banken kommer dessutom med ändrad ägarbild att ha möjlighet att gå över till riskmodellering enligt gängse praxis och har därmed möjlighet att frigöra kapital och öka lönsamheten. Vi tror på en intressant framtid och ser fram emot att följa bolagets utveckling.

Veckans Händelse – Inflationen går i rätt riktning
Torsdagen började med inflationstakten i euroområdet som sjönk till 2,4 procent i november jämfört med 2,9 procent i oktober. Väntat var en preliminär inflation på 2,7 procent. Kärninflationen sjönk till 3,6 procent, jämfört med 4,2 procent i oktober. Väntat där var 3,9 procent. Notera att detta är preliminära estimat och träffsäkerheten i estimaten för undergrupperna, se nedan, är lägre än för totalsiffran men man kan åtminstone dra slutsatsen att inflationen går i rätt riktning både i Europa och USA.

Även de amerikanska siffrorna kom in på torsdagen, här handlar det dock om bekräftade oktobersiffror. Kärninflationen, (core PCE), steg 3,5 procent jämfört med samma månad året innan. I september uppmättes kärninflationstakten till 3,7 procent. Inflationstakten enligt PCE-deflatorn var 3,0 procent i oktober. Månaden före uppgick denna inflationstakt till 3,4 procent. Även här ser vi tydligt att inflationen fortsätter ner, vilket ökar sannolikheten för att den sista räntehöjningen är genomförd. Låt oss hoppas att trenden fortsätter men man kan notera att merparten av nedgången i Europa är energiprisrelaterad, vilket naturligtvis är en osäkerhetsfaktor, inte minst när vi går in i eldningssäsongen under vintern.

Veckans Spaning – Har ränta och aktievärdering ett samband?
Vi på Cicero älskar aktier och tycker att det är väldigt roligt när börsen går bra. I år är S&P 500 upp nästan 20%, visserligen kan man peka på att en stor del av uppgången är hänförligt till en handfull teknikbolag. Nedan kikar vi på hur S&P har gått om vi ger varje aktie lika vikt, jämfört med verkliga S&P.

Om alla aktier har samma vikt noterar vi att S&P endast har gått upp drygt 4% i år i stället för de nästan 18% som ”riktiga index” noterar. På ett sätt är det skönt att se att börsen i allmänhet inte är upp så mycket då vi kan notera nedan att räntorna, och då faktiskt också realräntan (ränta-inflation) för första gången sedan 2019 är positiv och också har stigit till 2%, en nivå som vi inte har sett sedan 2008 (vit linje). Samtidigt håller sig värderingen på S&P (lila linje) på relativt höga nivåer, över PE 21, att jämföra med de ca 16 vi noterade 2008 senast realräntan befann sig på dagens nivå.

Vi skulle kunna dra den snabba slutsatsen att risken på aktiemarknaden för en omvärdering har ökat, givet att man inte förväntar sig att räntorna, och då framför allt realräntan som är det riktiga alternativet till aktieinvesteringar, snabbt kommer ner igen. Att komma ned till negativa nivåer är kanske varken önskvärt eller troligt, men att nå en realräntenivå runt 1% kanske är inom räckhåll givet att inflationen fortsatt kommer ner, vilket skulle kunna motivera värderingar på dagens nivåer. Samtidigt bör man komma ihåg ”The Magnificent Seven”, de sju teknologibolag som tillsammans står för närmare 30% av S&P 500.

Dessa är i snitt upp över 70% i år, se nedan…

Och har alla en betydligt högre värdering på PE-tal än genomsnittet på S&P 500.

Utan dessa sju bolag kan man notera att genomsnittsvärderingen på S&P 500 kommer ner på mer modesta 17. Mer i nivå med hur det såg ut 2008 när vi hade en realränta på dagens nivå. Vi älskar merparten av dessa sju bolag, men samtidigt bör man kanske ta ett steg tillbaka och fundera över värderingarna. När PE-tal kryper över 30 i mogna bolag bör man börja fundera på uthålligheten i vinsttillväxten. Här har vi flera bolag över 50……

Kanske svaret på vår frågeställning kring aktievärdering i förhållande till realränta finner sin förklaring i värderingen av dessa sju bolag. Kan det vara relevant att se över sina positioner i dessa sju inför 2024?

Veckans Vinnare
I de globala fonderna toppas listan denna vecka av Scandinavian Enviro, Everfuel och Sunrun med uppgångar mellan 14–22%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland Sinch, Hexatronic och Oneflow med uppgångar mellan 8–11%.

Veckans Räntespaning
Det har varit en relativt lugn vecka på räntemarknaden och vi har sett räntorna sjuka under veckan. Den svenska 10-åriga har sjunkit från 2,69% till 2,56% samtidigt har den 2-åriga räntan sjunkit från 3,78% till 3,22% i skrivande stund. Positivt var att i eurozonen kom ett oväntat lågt preliminärt utfall för inflationen i november vilket får marknaden att ana att det snart är dags för ECB att börja tänka på att sänka räntan.

Fastighetsbolaget Akelius avser att genomföra en extrautdelning om 1,3 mdr EUR vilket ökar bolagets belåningsgrad från 21% till 45%. Samtidigt kommer Akelius ägare ställa en finansiell garanti avseende bolagets samtliga räntebärande skulder inklusive upplupen ränta.

Husqvarna fick under veckan sitt kreditbetyg nedgraderad av S&P från BBB till BBB- med stabila utsikter. Anledningen beror på att man spår en relativt ofördelaktig efterfrågan på bolagets utomhusprodukter under nästa år.

Det har en del aktivitet på primärmarknaden under veckan och vi deltog i två emissioner under veckan. Getinge emitterade 500 mSEK med löptid på 5,25 år som betalar 3M Stibor +167bps. Vi deltog även i en emission från Stockholm Exergi, bidrar till en mer hållbar energiförsörjning. Bolaget emitterade totalt 1,6 mdr SEK i 4 olika trancher och vi deltog i en obligation med rörlig ränta med 4,5 års löptid som betalar 3M Stibor +110bps.

Trevlig Helg önskar Cicero Fonder

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.