Veckobrev v.46 Inflationen i USA verkar vara under kontroll

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt i mobilen.

Veckan har bjudit på positiv börsutveckling efter amerikansk inflationsdata som var bättre än marknaden hade förväntat sig.

Världsindex är därmed upp drygt 3% under veckan.

Veckans Hållbara Bolag – Smart Eye – nu händer det
Vi vill denna vecka uppmärksamma svenska Smart Eye. Bolaget är ett mycket intressant teknikbolag som tillhandahåller ögondetektorer till automatiska säkerhetssystem för bilar. Framtiden ser mycket lovande ut, det finns flera färdiga produkter som gett många så kallade design wins med olika biltillverkare. De närmaste åren ska dessa design wins förhoppningsvis generera riktiga ordrar och massproduktion, men ledtiderna har varit långa inom bilbranschen och komponentbristen har också skapat förseningar. Lagstiftningen stödjer dock bolagets produkter då automatiska säkerhetssystem ska bli lag för alla nya bilar från 2026 i Europa. Vissa bilmodeller i EU är dessutom skyldiga att tillhandahålla dessa säkerhetssystem redan för årsmodell 2024 vilket innebär att det för Smart Eye nu tydligt börjar märkas hur affärerna kommer att utvecklas i framtiden.

Bolaget har alltså en riktigt spännande framtid, även om de stora intäkterna förväntas först 2025. Inför bolagets Q3-rapport förra veckan, bland annat efter en japansk order om förarövervakningssystem som man knep i september, var förväntningarna höga, men infriades med råge. Under veckan har aktien gått mycket bra. Detta efter en drygt halverad förlust på ebitda-nivå, från minus 56 till minus 23 Mkr, och en omsättningstillväxt på drygt 32 procent organiskt, främst drivet av volymökningar som förvisso är i sin linda, men ändå börjar bli signifikanta.

Det blir spännande att följa bolagets resa under de närmaste åren.

Veckans Händelse – Inflationen i USA verkar vara under kontroll
Glädjeskutt på börserna. Det var rejäla rörelser i veckan efter att amerikansk inflation steg mer blygsamt än väntat. Både långa och korta amerikanska räntor föll när siffrorna kom på tisdagen, 10-årig statränta till 4,43% från 4,64% och 2-årig statsränta till 4,83 från 5,03% vilket är den lägsta nivåerna sedan mitten av september. Aktiemarknaderna rusade (S&P +1,9% & Nasdaq +2,4%) och USD försvagades (-1,7% vs EUR, största tappet på en dag sedan november 2022. Blygsam inflation stödjer att Fed är färdig med sina räntehöjningar.

Den amerikanska kärninflationen steg med mer blygsamma 0,2 procent. Den underliggande prisutvecklingen ligger dock kvar något över en takt som är förenlig med Feds inflationsmål.

Viktigt var dock tecknen på att en förnyad acceleration under de föregående två månaderna inte fortsatte. Dessutom var de underliggande detaljerna också gynnsamma till exempel genom en inbromsning i kärntjänster. Oktoberdata ger ytterligare stöd för vår syn att Fed är klara med höjningarna och marknaden prissätter nu i princip ingen sannolikhet för ytterligare en höjning från Fed.

Inflationstakten i USA, mätt som KPI, landade på 3,2 procent i oktober. vilket var lägre än förväntningarna som enligt Bloomberg låg på 3,3 procent. Utfallet innebär också en inbromsning jämfört med i september då inflationen i årstakt låg på 3,7 procent.

Joe Biden jublade över USA:s inflationssiffror för oktober. Oktobernedgången, som bland annat drevs av fallande energipriser och fortsatta nedgångar för varor, välkomnades också av Vita huset. ”I dag såg vi ytterligare framsteg i att få ned inflationen medan vi behåller en av historiens starkaste arbetsmarknader”, uppgav president Joe Biden i ett uttalande efter tisdagsiffrorna. Utvecklingen är lovande och blir spännande att följa, angående presidentens uttalande kring arbetsmarknaden har vi en liten spaning nedan som kanske kan bidra till att utvecklingen fortsätter i rätt riktning.

Notera även att KPIF-inflationen i Sverige överraskade positivt och kom in på 4,2 procent i oktober jämfört med 4,4 procent förväntat. Riksbanken räknade dock i sin senaste prognos med en KPIF-inflation på 4,1 procent. Den mindre förändringen inflationstakten (KPI) kan till stor del förklaras av att sjunkande elpriser inte bidrar lika mycket som tidigare enligt SCB.

Även om inflationen i Sverige har mindre påverkan på aktiemarknaderna, som styrs av större ekonomier som USA, kan vi konstatera att det åtminstone går åt rätt håll även i Sverige och kanske kan 2024 bli ett år där förhoppningarna driver marknaden igen.

Veckans Spaning – Boräntorna stiger i USA, hur påverkar det samhället
Vi vill inte påstå att vi är experter på amerikansk ekonomi, men ränteutvecklingen för bolån i USA är spännande och bör sannolikt leda till förändringar och ekonomisk påverkan. I USA har bolånekunder vanligtvis 30-årig bindningstid med en option att binda om lånen om räntorna faller. Enligt statistiken lyckades därför 60–70% av hushållen binda om sina lån under 2019–2021 kring 3%. I grafen nedan visar vi hur bolåneräntorna har utvecklats sedan dess….

Det finns två aspekter på ovanstående utveckling, dels kan man notera att om vårt ovanstående påstående är korrekt, är det relativt få bolånetagare som drabbas av rådande bolåneräntor på historiskt höga nivåer över 8%. Dessutom är det en stor andel av bolånetagarna som lyckades att binda om sina lån kring 3%. De är sannolikt nöjda men i USA kan du inte ta med dig ditt bolån om du säljer din fastighet. En observation som vi gör är därför att det är sannolikt att den annars så rörliga arbetsmarknaden i USA kanske inte kommer att vara speciellt rörlig i det korta perspektivet. Vem vill flytta till en annan stad på grund av jobb om det innebär nästan tredubbel boränta?

Sannolikt är detta en spaning som kan bidra till en lite kyligare arbetsmarknad i USA som därmed kan bidra till att inflationen fortsätter ner. Arbetsmarknadens styrka har ju varit ett av centralbankens största huvudbry.

Veckans Vinnare
I de globala fonderna toppas listan denna vecka av Alfen, Sunrun och Enphase Energy med uppgångar mellan 12–30%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland Addtech, Balder och Embracer med uppgångar mellan 10–11%.

Veckans Räntespaning
Efter inflationssiffran i USA som kom in något lägre än väntat fick vi se stora rörelser både på räntor och kreditspreadar. Amerikanska 10-års räntan handlade ned från 4,60-nivåer till runt 4,40. Motsvarande svensk ränta föll också upp mot 20bps och handlar nu runt 2,60. Marknaden prisar nu in att vi får se två räntesänkningar i USA under sommaren 2024.

Marknaden har också börjat tveka om vi får se ytterligare en räntehöjning i Sverige. Marknaden prisar ungefär 50% sannolikhet för en höjning med 25bps nästa vecka.

Sentimentet på kreditmarknaden har varit starkare och kreditindex har handlat ihop. Itrxx Xover, som mäter utvecklingen för HY-spreadar i Europa, ligger nu under 400bps, att jämföra med 470 för bara någon månad sen.

På primärmarknaden har det varit full fart. Vi har deltagit i några emissioner. Bland annat deltog vi en grön obligation från Skanska. Bolaget lånade totalt 4,65mdr SEK. Vi deltog i en 5-årig löptid med fast ränta. Kupongen sattes till MS+165bps, vilket motsvarar 4,84%.

Trevlig Helg önskar Cicero Fonder

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.48 Inflationen går i rätt riktning

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.47 Kalkonvecka i Open AI

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.46 Inflationen i USA verkar vara under kontroll

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.45 Ska börsen fortsätta uppåt?

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.