Veckobrev v.45 Ska börsen fortsätta uppåt?

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt i mobilen.

Marknaden har fokuserat på fallande amerikanska räntor men Världsindex är under veckan relativt oförändrat efter stark inledning på veckan, men bakslag under torsdagen.

Veckans Hållbara Bolag – Netel
Vi har under hösten för fondernas räkning ökat en aning i svenska Netel. Bland de Hållbara bolag som vi ständigt letar efter för att addera i portföljerna vill vi hitta företag med en vilja att förbättra världen i enlighet med FN:s hållbarhetsmål.

Netel underhåller och bygger infrastrukturella nät för el och kommunikation. Framför allt utbyggnaden av elnäten är avgörande för omställningen till ett grönare samhälle. El kommer att vara en allt viktigare energikälla i takt med att omställningen fortsätter. På kommunikationssidan bygger man bredbands- och 5g nät åt operatörer i hela Europa, framför allt bredband tror vi kommer att växa fint i de stora länderna i Europa där penetrationen av bredband ligger mellan 10–15% i exempelvis Tyskland, UK och Frankrike. Det kommer att finnas massor av projekt i många år.

Bolaget verkar alltså i linje med bland annat FN:s mål nummer 11 ”Hållbara städer och samhällen”.

I veckan kom rapporten för tredje kvartalet och även om Netel har haft ett tufft 2023 ser vi ett antal kontrollpunkter som vi kan bocka av. Efter möte med Vd Janette blir vi mycket positivt inställda till fjärde kvartalets resultat. Man kommer att få en kassaflödestillväxt som kommer att ta bolaget under skuldsättningsmålet och därmed undanröja marknadens farhågor kring en nyemission. Vi är mycket konfidenta med denna investering.

Det ska bli väldigt roligt att följa detta företag under de närmaste åren, vi tror på en mycket bra utveckling.

Veckans Händelse – Räntebesked från FED med duvaktig tolkning
Sedan månadsskiften har vi sett kraftigt fallande amerikanska räntor, nedan illustrerat av den amerikanska 10-åringen som har kommet ner från i princip 5% till som lägst strax under 4,5% i veckan.

I takt med fallande räntor har börserna fått nytt hopp och S&P 500 är på de senaste tio handelsdagarna upp nästan 4%.

USA-börserna bröt dock den långa sviten av uppgångsdagar igår, torsdag, och S&P 500 stängde på -0,8% och Nasdaq stängde på -0,9%. Förutom att marknaden antagligen var mogen för en liten korrektion så hjälpte även kommentarer från FED-chefen Powell till. Powell talade igår kväll på en IMF-konferens med budskapet att FED är beredda att höja mer om det visar sig bli nödvändigt. Men han betonade också att man kommer att vara försiktig framöver och att man är medveten om både risken att låta sig luras av några bra månader av inflationsdata och om risken att ta i och höja för mycket. Även ett par andra FED-ledamöter var ute och talade igår. Rafael Bostic menade att man antagligen var klar med höjningarna medan Thomas Barkin sa att det fortfarande var för tidigt att säga. Båda var dock eniga om att vi fortfarande inte sett den fulla effekten av de räntehöjningar som redan gjorts.

Ovanstående var alltså inte så dramatiskt men räckte i alla fall till att både få räntan att stiga och börserna att falla.

Vi tror att höjningarna är klara från FED och ECB, men att det sannolikt kan finnas ytterligare en höjning att göra för svenska Riksbanken.

Den närmaste tiden är, så att säga, dåliga datapunkter bra. Amerikanska makrodata ska helst visa på avmattning för att marknaden ska känna sig trygg med att det inte blir fler räntehöjningar. Under de förutsättningarna tror vi att vi kan ha några ganska bra börsmånader framför oss.

Vi vill påminna om en liten spaning vi gjorde för några veckor sedan:

” Om historien upprepar sig för USA:s S&P 500 kan vi se fram emot att börsen stiger 13% från sista Fed-höjningen till första sänkning enligt historiska data. Vidare brukar börsen i snitt stiga ytterligare 6,5% de första sex månaderna efter första sänkningen.”

Tekniskt befinner vi oss i ett intressant läge på S&P 500, där den positiva trenden sedan vändningen i oktober förra året är intakt och index just har kravlat sig över 50 dagars glidande medelvärde. Det sistnämnda är en positiv signal men vi noterar också lutningen på 50 dagars glidande medelvärde som är nedåtriktad och skulle index falla tillbaka nedåt igen dröjer det inte länge innan 50 dagars glidande medelvärde riskerar att bryta 200 dagars glidande medelvärde uppifrån och därmed utlösa en säljsignal i ett så kallat ”Death Cross”, vilket vi mer än gärna undviker. Vi håller ett vakande öga på hur det tekniska scenariot utvecklar sig under den närmaste tiden.

Veckans Spaning – Riksbanken ser fortsatta risker mot finansiell stabilitet
Det svenska finansiella systemet fungerar överlag väl men riskerna är fortsatt förhöjda. Högre räntor pressar svenska fastighetsföretag och högt skuldsatta hushåll, enligt Riksbanken i sin nya stabilitetsrapport.

Riksbanken konstaterar att det efter lång period med låga räntor och stigande tillgångspriser är svårt att veta hur olika aktörer klara anpassningen till ett högt ränteläge. Även det geopolitiska läget och dess ekonomiska effekter kan skapa problem. Utöver Rysslands invasion av Ukraina handlar det också om konflikten i Mellanöstern. Om läget förvärras skulle det kunna leda till turbulens på de finansiella marknaderna, då även på de svenska, och i så fall går det inte heller att utesluta en påverkan på inflations- och konjunkturutsikterna, menar Riksbanken.

Högre räntor gör det dyrare för fastighetsföretag att finansiera sig och leder till lägre fastighetsvärden. Enligt Riksbanken är situationen särskilt svår för vissa företag medan andra har bättre förutsättningar att klara läget. Detta är ett ämne som vi har tagit upp här flera gånger tidigare och vi tror att riskerna framför allt kanaliseras till två bolag där knutar behöver lösas, SBB och Heimstaden Bostad.

SBB är inte systemkritiska men viktiga för både ränte- och aktiemarknadens psykologi kring fastighetsbolag. Bolaget behöver antingen sälja fler tillgångar eller en kapitalinjektion. Problematiskt är att det senare sannolikt skulle blockeras av Ilija Batljan då han sannolikt inte skulle kunna delta och därför bli utspädd. Kvarstår gör då endast ytterligare försäljningar av tillgångar, vilket är svårt i rådande marknadsklimat. Att sälja till rabatt mot värdering blir också problematiskt då det kan få marknaden att ifrågasätta värderingen av kvarvarande fastigheter generellt. Det är tydligt att: ”Den som står i skuld är icke fri” (Göran Persson) och att en försäljning till rabatt kan leda till motsatt effekt än önskad ur ett balansräkningsperspektiv.

Heimstaden Bostad är ett av Europas största fastighetsbolag och därför systemkritiskt: Det största problemet här är den massiva kritik som, framför allt storägaren Alecta, har fått utstå i media för sina dåliga investeringar. Heimstaden Bostad behöver mer kapital för att bibehålla sin rating. Vi kan konstatera att ledningen i Alecta är utbytt och problemet blir att ytterligare investeringar för att stärka balansräkningen, därmed måste bli ett aktivt ställningstagande för den nya ledningen som därmed också formellt övertar ansvaret för investeringen i Heimstaden Bostad. Vi ser en viss risk att den nya ledningen inte är beredd att ta ansvar för investeringen i Heimstaden Bostad. Det återstår att se hur denna problematik löses men menar att en snar kapitalinjektion vore önskvärd för att lösa flera knutar kring den svenska fastighetsmarknaden, och därmed också den fastighetstunga företagsobligationsmarknaden i Sverige.

Riksbanken menar, i linje med vårt ovanstående resonemang, att om räntorna stiger ytterligare eller ligger kvar på en högre nivå under lång tid och aktiviteten i ekonomin bromsar in ännu mer kan problemen dock växa ytterligare. Fastighetsföretagen behöver därför minska sina finansiella risker”, säger man.

Enligt Riksbankens beräkningar har bankerna tillräckligt med kapital för att hantera en större ekonomisk nedgång och betydande problem i fastighetssektorn. Men förtroendeeffekter som kan påverka bankernas förmåga och vilja att tillhandahålla krediter är svåra att fånga i sådana beräkningar. Vi håller även med om ovanstående, välkapitaliserade banker kan inte alltid uppväga marknadens psykologi. Notera att Handelsbanken är Europas mest blankade bank och kom ihåg hur svårt de svenska bankerna hade att övertyga internationella investerare under finanskrisen. Nyemissionerna i de relativt välkapitaliserade svenska banker då berodde generellt på oförmågan att övertyga internationella investerare om att svenska bolånetagare var trygga låntagare, i motsats till amerikanska.

En sista slutsats av Riksbankens analys är att banken sannolikt kommer att arbeta för att den överkapitalisering som många aktieanalytiker menar finns i de svenska bankerna inte ska delas ut till aktieägarna under kommande vår. Det kommer även media att göra om det blir känt att de så ofta omtalade ”övervinsterna” i bankerna ska delas ut. Vårt råd till bankerna blir att köpa tillbaka egna aktier i stället för att dela ut stora summor som sticker i ögonen på både folkopinionen och FI. Det är endast SEB som har ett återköpsprogram igång för närvarande.

Veckans Vinnare
I de globala fonderna toppas listan denna vecka av idel svenska bolagen Flat Capital, Netel och Hanza med uppgångar mellan 10%-20%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland Sinch, Smart Eye och Flat Capital med uppgångar mellan 20%-24%.

Veckans Räntespaning
Under veckan har vi sett stigande räntor på både kort och lång löptid samtidigt har kreditspreadarna krympt något.

Nu på fredagsmorgon släpptes en intervju med Ivar Tollefsen, huvudägare i Heimstaden AB. I intervjun framkom att Tollefsen ser över möjligheten att sälja en del av aktieinnehavet i Heimstaden Bostad för att kunna betala av obligationslånen. Vidare säger han att en köpare troligen kommer vara en institutionell investerare som långsiktigt vill äga bostadsfastigheter. En positiv nyhet som var väntad. Heimstaden AB har nyligen såld sitt fastighetsbestånd på Island som gör att företaget klarar sina obligationsåtaganden fram till mitten av 2025 men med försäljning av aktier i Heimstaden Bostad kan man lösa resterande obligationslån.

På primärmarknaden investerade vi i en ny obligation från Fiskars. Fiskars är kanske mest känt för köksredskap och trädgårdsredskap men som förvärvat en hel del andra bolag också. Bla är dom ägare av Ittala, Royal Copenhagen och Rörstrand. Bolaget emitterade en 5-årig hållbarhetslänkad obligation på totalt 200 mEUR med fast ränta som betalar MS+205bps vilket motsvarar en kupong på 5,125%.

Trevlig Helg önskar Cicero Fonder

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.48 Inflationen går i rätt riktning

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.47 Kalkonvecka i Open AI

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.46 Inflationen i USA verkar vara under kontroll

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.45 Ska börsen fortsätta uppåt?

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.