Veckobrev v.43 AI chockar marknaden

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt i mobilen.

Räntorna har varit i fokus hela veckan med en kulmen i samband med stark amerikansk statistik under torsdagen.

Världsindex är därmed ner ungefär 2,5% under veckan.

Veckans Hållbara Bolag – Camurus
Ett av våra intressanta hållbara bolag är läkemedelsbolaget Camurus.

Bolaget är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av opioidberoende och smärta, endokrina sjukdomar, cancer och relaterade sjukdomar. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag.

Tillväxten i bolaget är mycket god med en försäljning som växte med över 45% 2022. Camurus tillhör de innovativa pionjärerna i branschen. Bolaget arbetar aktivt med FN:s hållbarhetsmål och anser att man uppfyller flera. Vi menar att Camurus primärt verkar i linje med FN:s mål nummer 3, ”God Hälsa” och 9 ”Hållbar industri och innovationer”.

Veckans stora nyhet är att Camurus reviderar sina utsikter för helåret 2023 inför delårsrapporten om två veckor. Man höjer utsikterna från intervallet 1.530-1.650 Mkr till 1.640-1.720 Mkr samtidigt skruvar man på prognosen för resultatet före skatt och räknar där med intervallet 525-600 Mkr, upp från tidigare 425-525 Mkr.

Generellt är det så att den positiva utvecklingen har fortsatt och överstigit våra förväntningar. Detta gäller på samtliga områden att det varit på den positiva sidan, säger bolaget. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkände i maj Camurus läkemedel Brixadi för behandling av opioidberoende. Behandlingen sker hos patienter med måttligt till svårt opioidberoende.

Vi ser fram emot en fortsatt spännande tid som aktieägare i Camurus för fondernas räkning.

Veckans Händelse – Marknaden fortsätter ner på stark statistik från USA
USA-BNP mycket var starkare än väntat 3 kv. BNP, steg 4,9 procent i beräknad årstakt under tredje kvartalet enligt det första estimatet från BEA (Bureau of Economic Analysis). Väntat var +4,3 procent. Den privata konsumtionen steg dessutom med starka +4,0 procent under kvartalet.

Ovanstående statistik fick marknaden under torsdagskvällen att vända ner då den anses lite för starkt och därmed bidra till att de högre räntorna kommer att stanna längre. Vi noterar också förnyad styrka i räntorna i USA enligt nedan.

Notera att vår syn på marknaden är att det känns osannolikt att börsen varaktigt vänder upp innan räntetrenden vänder ner.

Finansminister Yellen sa efter siffrorna att räntornas rally beror på den starkare ekonomin. Det har ingenting att göra med de senaste veckorna alltmer diskuterade amerikanska budgetunderskotten och statsskulden, Som vi har noterat, har amerikanska räntor stigit till höga nivåer under de senaste veckorna och det faktum att finansministern väljer att kommentera detta tydliggör att det amerikanska finansdepartementet känner en viss oro iför utvecklingen och sannolikt också ovan nämnda heta potatis, statsskulden.

Det blev ordentligt stökigt på marknaden efter den starka siffran. Räntor steg, aktier föll, speciellt teknikaktier. Nasdaq var som mest ner omkring 2,5% men stängde -1,7% på torsdagskvällen.

Veckans Spaning – ECB lämnade räntan oförändrad på torsdagen, helt enligt plan
Europeiska centralbankens råd beslutade vid torsdagens möte att lämna räntorna oförändrade. Styrräntan ligger därmed kvar på 4,50 procent. Depositräntan lämnades också oförändrad på 4,00 procent.

ECB konstaterar att inkommande information i stort bekräftat inflationsutsikterna. Inflationen är fortsatt för hög och det inhemska pristrycket förblir starkt. Men inflationen sjönk betydligt i september och de flesta mått på underliggande inflation har fortsatt att minska. Tidigare räntehöjningar arbetar sig igenom till de finansiella förhållandena och dämpar i ökad omfattning efterfrågan och hjälper därmed till att dra ned inflationen. Man upprepar att räntan ligger på en nivå som, om den bibehålls under en tillräckligt lång tid, kommer att ge ett betydande bidrag till att få ned inflationen till målet. Framtida beslut kommer att säkra att räntan är tillräckligt åtstramande för tillräckligt lång tid.

Vi tror därmed att Riksbanken också pausar räntehöjningarna i november.

Veckans Vinnare
I de globala fonderna toppas listan denna vecka av Logitech, SSAB och Gubra, alla upp mellan 8%-12%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland VBG, Inwido och Gubra med uppgångar mellan 8%-17%.

Veckans Räntespaning
Veckan har varit fylld med många rapporter men vi har även fått ett räntebesked från ECB som lämnade styrräntan oförändrad på 4,5% vilket var väntat av marknaden. Centralbanken gav ingen framåtblickande guidning om hur länge räntan väntas vara på denna nivå men att inflationen är fortsatt hög och fortsatte mantrat att de kommer se till att räntan ligger på tillräckligt åtstramande nivå så länge som krävs och att framtida beslut fortsatt är databeroende.
Många fastighetsbolag har lämnat sin rapport under veckan för tredje kvartalet.
Akelius ökade sina hyresintäkter med närmare 10%. Bolagets VD uppger att högre hyresnivåer, ökad uthyrningsgrad, minskade hyreslättnader samt färdigställande av investeringsprojekt är drivkrafterna bakom ökade hyresintäkter. Bolaget har en likviditet på 2 371 miljoner euro, vilket kommer användas till att återbetala förfallande lån, och ser inget behov av någon ny upplåning.

Både Balder och Castellum lämnade rapport nu på morgonen. Balders hyresintäkter steg med 5% med fortsatt låga vakanser kring 4%. Kassan uppgick till 5,6 mdr och tillsammans med kreditfaciliteter har man tillgång till 18,5 mdr jämfört med att bolaget har totalt 14,5 mdr lån som ska refinansieras 2023/2024. Castellum lämnade en solid rapport och ökade sina hyresintäkter med 4% och driftnettot ökade med 11%. Bolaget har kassa och outnyttjade kreditfaciliteter på 25,5 mdr vilket gör att dom klarar av obligationsförfall fram till halvårsskiftet 2026.

Heimstaden Bostad rapporterade ökade hyresintäkter om 19,2% på årsbasis och ett ökat driftnetto med 19,7% under samma period. Det övergripande operativa resultatet var fortsatt stabilt med låga vakanser och stabila marginaler. Med en belåningsgrad på 57,2% och en ränteteckningsgrad på 1,8 kommer bolaget behöva ta in nytt eget kapital för att behålla nuvarande rating, en diskussion sker med huvudägarna kring detta.

Corem släppte även dom en stabil rapport men viktigast är nog att man nyligen tecknat fyra separata avsiktsförklaringar om avyttringar av fastigheter till ett totalt värde om 12 mdr SEK vilket kommer stärka upp balansräkningen. Både aktien och obligationer handlade upp efter nyheten.

Primärmarknaden har varit relativt lugn nu under rapportsäsongen men vi deltog i två emissioner under veckan. Volvo Treasury emitterade totalt 8 mdr i fyra olika trancher, vi deltog i fastränteobligation med 3 års löptid som betalar MS+ 70bps vilket blir en kupong på 4,46%.
Vi deltog även i en emission från Storebrand som emitterade en AT1:a på totalt 1 mdr fördelat på tre olika trancher där vi deltog i en obligation till rörlig ränta som betalar 3M Stibor +345bps.

Trevlig Helg önskar Cicero Fonder

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.48 Inflationen går i rätt riktning

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.47 Kalkonvecka i Open AI

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.46 Inflationen i USA verkar vara under kontroll

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.45 Ska börsen fortsätta uppåt?

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.