Veckobrev v.41 Inflationen stiger ytterligare

Trots ännu en besvikelse för amerikansk inflation som kom in högre än väntat på torsdagseftermiddagen så lyckades börserna stiga på bred front.

Världsindex är slutligen i princip oförändrat för veckan efter torsdagens återhämtning

Veckans Hållbara Bolag
Ett av våra intressanta, hållbara bolag är Ferroamp som vi nu har ägt ett tag för fondernas räkning.

Ferroamps produkter ligger helt i tiden, huvudprodukten är Energy Hub som är en fasbalanserare och ”spindeln i nätet” för ett effektivt energisystem i hem eller kommersiella fastigheter. Energy Hub kan med fördel användas tillsammans med ett batteri, elbilsladdare, timprisavtal på el och solceller. I princip räcker det att räkna hem investeringen i Energy Hub endast med ett av ovanstående användningsområden, även för en privatbostad och vill man använda mer än en funktion bör man definitivt titta på produkten.

Tillväxten i bolaget är mycket god med en försäljning som växte med 10% 2021 och efterfrågan på företagets tjänster är fantastisk just nu. Ferroamp tillhör de innovativa pionjärerna i branschen. Bolaget arbetar aktivt med FN:s hållbarhetsmål och anser att man uppfyller flera. Vi menar att Ferroamp primärt verkar i linje med FN:s mål nummer 7, Hållbar Energi åt Alla.

I veckan gjorde vi våra första investeringar i bolaget för fondernas räkning. Det ska bli väldigt roligt att följa detta företag under de närmaste åren, vi tror på en mycket bra utveckling.

Veckans händelse – Inflationen stiger ytterligare
Trots ännu en besvikelse för amerikansk inflation som kom in högre än väntat på torsdagseftermiddagen så lyckades börserna stiga på bred front.

Headlineinflationen tog dock ännu ett myrsteg nedåt till 8,2% på årsbasis. Kärninflationen som rensar bort mat- och energipriser steg 0,3% till 6,6% mycket drivet av fortsatta hyreshöjningar och uppgångar för andra tjänstepriser. Vill man ändå leta efter ljuspunkter i siffran så är det positivt att varuinflationen verkar vara på väg att avta framför allt drivet av fallande priser på begagnade bilar.

Efter att S&P 500 initialt öppnat ned med mer än 2% och systerbörsen Nasdaq med mer än 3% så skedde en remarkabel omsvängning i sentimentet. Till slut kunde S&P stänga på +2,6% medan Nasdaq slutade på +2,2%. Rekylen får ses i ljuset av att börserna dessförinnan backat fem dagar på raken. För resan framåt ska man nog vara fortsatt försiktig och undertecknads bild är att den här typen av stora kast på runt 5 procentenheter under en enskild dag sällan är det sätt på vilket varaktiga vändningar på börserna sker. Däremot är det naturligtvis intressant att notera att negativa inflationsöverraskningar inte längre verkar ha samma potential att skrämma upp marknaderna som vi varit vana vid hittills i år. För Feds del innebär inflationssiffran att en ny stor höjning på 75 punkter nu ser ut att vara skriven i sten på nästa möte om drygt två veckor. I linje med det steg tvåårsräntan i USA med 15 punkter under gårdagen medan tioårsräntan är upp 2 punkter. Omsvängningen i riskaptit hade också effekter på valutamarknaden där dollarn först steg till en ny rekordnivå på 11,48 mot kronan för att därefter försvagas rejält till omkring 11,25 nu på fredagsmorgonen.

I Sverige steg KPIF-inflationen till 9,7 procent i september jämfört med 9,0 procent i augusti, vilket även det var lite högre än förväntansbilden på 9,3 procent. SCB konstaterar att månadsförändringen påverkades främst av att el- och bränslepriserna steg i september. Dessutom var det en bred prisuppgång på livsmedel och alkoholfria drycker.

I Tyskland noterar vi oförändrad inflation på 10 procent och här var siffrorna i linje med förväntningarna.

Sammanfattningsvis är vi lite förvånade över marknadens förmåga att hantera en inflationsbesvikelse. Är det ett tillfälligt beteende eller hittar vi svaret i det faktum att årstakten (i USA) åter sjunker, om än lite? Kanske kan vi också söka svaret i de uttalanden vi hört under veckan från ett par FED-ledamöter där man för första gången på ett halvår talar om att FED måste börja bli försiktigare med sina räntehöjningar. Kanske är lösningen så enkel att den amerikanska aktiemarknaden gick ner fem dagar i rad innan inflationsbeskedet och när avvikelsen var mycket liten fanns det utrymme för en rekyl lett av stängningar av korta positioner, s.k short-squeeze, och när dessa är täckta finns det inga ”riktiga” köpare? Framtiden får utvisa.

Veckans Spaning – Sparandet minskar
Avanza och Nordnet rapporterade i veckan att de hade nettoutflöden från plattformarna i september, vilket är väldigt ovanligt ur ett historiskt perspektiv.

Sett ur ett långsiktigt perspektiv korrelerar de svenska hushållens finansiella sparande negativt med räntan, sannolikt delvis förklarat av minskat sparutrymme när bolånekostnaderna är höga. Det är även rimligt att vissa belånade hushåll prioriterar att amortera mer när boräntorna stiger, på bekostnad av sparande i aktier och fonder. Då hushållens skuldsättning är rekordhögt bör sparandets känslighet mot ränteläget vara högre än historiskt. Stigande priser och krympande reallöner underlättar såklart inte heller sparandet just nu. Aktierna har gått dåligt i veckan och vi har även sett några nedgraderingar av rekommendationer. Vi tycker inte man helt ska förkasta dessa två bolag i det klimat som råder då de faktiskt också tillhör de mest räntekänsliga bankerna på marknaden ur ett positivt resultatperspektiv. Det är snart rapporter och vi behåller fondernas innehav i bolagen.

Veckans Vinnare
I de globala fonderna toppas listan Moderna, DS Smith och Nucor med uppgångar mellan 10%-15%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland Humana, Medicover och Millicom med uppgångar mellan 3%-7%.

Under Strecket
S&P 500 steg inledningsvis men föll tillbaka efter att Feds protokoll från septembermötet släpptes på onsdagskvällen. Räntekurvan skiftade något högre, dollarn var över lag oförändrat stark. Protokollet från september-mötet bekräftar bilden att Fed fortfarande betonar inflationsrisker framför risker för tillväxt och räntekänsliga sektorer men att de samtidigt blivit aningen mer splittrade i sin syn på framtida penningpolitik. Värt att notera är också att mötet hölls strax innan brittisk finanspolitik gick överstyr med snabbt stigande räntor som följd. Fed har även börjat diskutera rekordhöga marginaler och konsekvenserna för inflationsutsikterna när efterfrågan viker. Vi tycker över lag att protokollet bekräftar 75 punkters höjning på kommande möte i november med reservation för att inflationen skulle överraska på nedsidan samt det faktum att vi de senaste veckorna, i högre utsträckning än tidigare, har noterat några uttalanden från FED-ledamöter som nu talar om att man inte får höja räntorna för snabbt. Det senare är uttalanden som lyst med sin frånvaro under det senaste halvåret.

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen som blir ny chef för Riksbanken vid årsskiftet säger nej till sänkta amorteringskrav i Sveriges Radios lördagsintervju. Idag fredag kommer Finansinspektionen att lämna svar på regeringens uppdrag från augusti att utvärdera amorteringskraven mot bakgrund av den stigande inflationen. Redan nu meddelar dock Thedéen att han inte vill att regeringen ändrar kraven då det skulle spä på efterfrågan i en tid när Riksbanken i likhet med många andra centralbanker försöker bromsa. Han får stöd från Lars Heikensten, ordförande för Finanspolitiska rådet, som menar att det är olämpligt att elda på med stöd för de höga energipriserna när behovet är att minska konsumtionen av el. Vi ser en kamp mellan ekonomisk teori och politiska förslag och vallöften ta form de kommande månaderna. Varningarna från ekonomerna lär inte stoppa stöden, men kanske begränsa dem. Precis detta tema med politiker som gärna gör som de vill är exakt samma faktor som vi diskuterade här både förra veckan och veckan innan det rörande den svaga svenska kronan.

Hushållen tror på ytterligare fall på bostadsmarknaden. Efter branta nedgångar under större delen av detta år har SEB:s bostadsprisindikator stabiliserats på en historiskt låg nivå. I oktober steg indikatorn något för andra månaden i rad, till -35 från -40 i september, men nivån är fortfarande en av de mest pessimistiska någonsin. Indikatorn pekar på en fortsatt press nedåt på bostadspriserna, även om hushållen inte blivit mer pessimistiska den senaste tiden. Motvinden för hushållen fortsätter att vara stark i form av högre bolåneräntor, hög inflation och stigande energiräkningar när det blir kallare. En pessimistisk syn på tillväxtutsikterna för ekonomin i kombination med den penningpolitiska åtstramningen pressar också ner förväntningarna på bostadspriserna (mer här).

Veckans Räntespaning
Marknaden väntade spänt på inflationssiffror för september som kom under veckan. Den svenska inflationen KPIF steg till 9,7% och väntat var 9,2%. Exklusive energi var inflationen 7,4% vilket motsvarar Riksbankens prognos. Den amerikanska kom in på 8,2% mot väntat 8,1% och kärninflationen uppgick till 6,6%, den högsta på 40 år, mot väntat 6,5%.

Den svenska 10-årsräntan handlas nu på 2% men startade veckan runt 2,2% och 2-årsränta handlas runt 2,3% i skrivande stund och startade veckan runt 2,4%. Även om den amerikanska 10-årsräntan steg på inflationssiffrorna så handlas den i stort sett oförändrad från början av veckan runt 3,9%. 2-årsräntan tog ett litet hopp uppåt efter siffrorna från 4,3% till att handlas runt 4,4% nu.

Primärmarknaden har stannat upp men det görs ändå en del emissioner även om mestadels är utökningar av befintlig skuld. Men vi ser dock några enstaka nyemissioner i marknaden, senaste veckan har Assa Abloy varit och emitterat flera obligationer. Vi deltog i en obligation med 3 års löptid till en fast kupong på 4,083%.

 

 

Trevlig helg önskar Cicero Fonder

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.16 Börjar aktiemarknaden att vackla?

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.15 USA överraskar negativt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Månadsbrev Mars – Marknaden fortsätter att ånga på

Marknaden har fått upp ångan rejält i februari och mars 2024. Amerikanska S&P 500 är exempelvis upp över 10% i …

Läs mer

Veckobrev v.14 ISM i tillväxt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.