Veckobrev v.40 Riksbanken och Riksgälden drar kronan åt olika håll

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt i mobilen.

Marknaden har fokuserat på stigande amerikanska räntor och Världsindex är därmed under veckan ner omkring 2%.

Veckans Hållbara Bolag – Netel
Vi har i veckan för fondernas räkning ökat en aning i svenska Netel. Bland de Hållbara bolag som vi ständigt letar efter för att addera i portföljerna vill vi hitta företag med en vilja att förbättra världen i enlighet med FN:s hållbarhetsmål.

Netel underhåller och bygger infrastrukturella nät för el och kommunikation. Framför allt utbyggnaden av elnäten är avgörande för omställningen till ett grönare samhälle. El kommer att vara en allt viktigare energikälla i takt med att omställningen fortsätter. På kommunikationssidan bygger man bredbands- och 5g nät åt operatörer i hela Europa, framför allt bredband tror vi kommer att växa fint i de stora länderna i Europa där penetrationen av bredband ligger mellan 10–15% i exempelvis Tyskland, UK och Frankrike. Det kommer att finnas massor av projekt i många år.

Bolaget verkar alltså i linje med bland annat FN:s mål nummer 11 ”Hållbara städer och samhällen”.

Tyvärr har aktiekursen gått kräftgång i år främst på grund av ett kontrakt i Finland på kraftsidan som inte var indexreglerat och när inflationen slog till åts hela marginalen upp och man tog en förlust på 10 mln i Q1. Efter ett vida berömt analytikermöte där VD:n pressades hårt av en viss förvaltare från ett annat fondbolag fick han gå. Vi hade möte med nya VD:n Jeanette Reuterskiöld, under veckan och fick ett bra intryck. Man har omförhandlat avtalet i Finland så att det inte skapar mer förluster och det finns inga andra likartade avtal. Orderboken är på rekordnivåer och aktien handlas till 0,1 ggr Sales. En konkursvärdering.

Det ska bli väldigt roligt att följa detta företag under de närmaste åren, vi tror på en mycket bra utveckling.

Veckans Händelse – Riksbanken och Riksgälden drar kronan åt olika håll
Vi har skrivit om Riksgäldens och Riksbankens exponeringar i utländsk valuta flera gånger tidigare. De har båda bidragit till svagare svensk krona via sina respektive valutaaffärer i form av byggande av valutareserv för Riksbanken. Hos riksgälden är bakgrunden att man under 2022 påbörjade avveckling av statsskuldens exponering i utländsk valuta. Motivet till att valutaexponeringen avvecklas är att den medför högre risk utan att över tid förväntas ge några kostnadsfördelar. Man har alltså haft skuld i utländsk valuta som man avvecklar, tänk vad det har kostat med kronan på rekordnivåer. Dessutom försvagar man då kronan när man säljer kronor för att köpa tillbaka lån i utländska valutor.

Som vi skrev förra veckan har Riksbanken nu börjat avveckla sin valutaexponering och köper sedan i måndags förra veckan kronor då man anser den undervärderad och att det därför är en god idé att stänga delar av sin utländska valutaexponering. Riksgälden drar motsatt slutsats.

Igår lämnade Riksbanken sitt remissvar om Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning (att köpa tillbaka de utländska lånen). Föga förvånande tycker Riksbanken att det är olyckligt att Riksgälden i dagsläget, med en svag krona som gör det svårare för Riksbanken att nå inflationsmålet, fortsätter att avveckla statsskuldens valutaexponering (dvs kontinuerligt säljer kronor). Vi håller med Riksbanken om att investerare kan ha svårt att förstå varför Riksgälden säljer svenska kronor samtidigt som Riksbanken köper. Signalvärdet blir otydligt i en tid när Riksbanken i sin kommunikation själva är tydliga med att de tror på och, nu med sina kronköp, även agerar på ett sätt som kan stärka den svenska kronan.

Vi hoppas att Riksgälden tar åt sig av budskapet och ändrar sina riktlinjer innan politikerna ska fatta beslut i frågan om en månad.

Veckans Spaning – Amerikansk ränteutveckling styr börsen
Vi har kontinuerligt under året haft stigande räntor. Börsen har kommit in i olika perioder där man mer eller mindre har fokuserat på räntorna  För närvarande befinner vi oss i en period där börsen tydligt oroar sig för de stigande räntorna. Vi har också passerat en månad med FED-möte och datapunkter som har fått marknaden att något justera sin syn på när räntehöjningarna är klara och dessutom senarelagt utsikterna för första räntesänkningen från mars till juli 2024. Nedan ser vi utvecklingen för den amerikanska 10års räntan jämfört med S&P 500.

Under exempelvis juli lyckades börsen att gå upp trots stigande räntor men under de senaste månaderna har ränteutvecklingen accelererat och börsen har gått kräftgång. Vi vågar påstå att börsen kommer fortsätta att underprestera tills räntorna lugnar ner sig. Vi är inte långt från den psykologiska 5% gränsen för den 10åriga räntan (4,75% i skrivande stund). Kanske kan stundande rapporter ge visst stöd, men en längre uppgång kräver fallande räntor, vilket i sin tur kräver att marknaden blir övertygad om att nästa FED-besked blir en räntesänkning.

Veckans Vinnare
I de globala fonderna toppas listan denna vecka av idel svenska bolag, Pandora, Everfuel och Tesla är alla upp mellan 5%-9%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland Raysearch, VBG och Oneflow med uppgångar mellan 5%-9%.

Veckans Räntespaning
Vi har under veckan som varit sett fortsatt stigande långräntor. I USA handlas den 10 åriga statsobligationen på 4,73% i skrivande stund, upp från 4,68% i slutet av föregående vecka men räntan var uppe och toppade på 4,8% under veckan. I Sverige handlas 10-åring på ca 3% nu, upp från ca 2,9% i slutet av förra veckan. Samtidigt har 2-åriga räntan varit oförändrad under veckan vilket gjort att yieldkurvan lutar lite mindre nedåt. Skillnaden mellan 2 och 10-årsräntan har krympt senaste månaden, i dagsläget är skillnaden ca -48 bps jämfört med i början av juli då skillnaden var ca -100 bps.

Under veckan genomförde Balder ett återköpserbjudande av sin hybridobligation. Bolaget köpte tillbaka 44,4 mEUR av utestående skuld. Hybridobligationen emitterades på 500 mEUR och återstående skuld är nu ca 400 mEUR. Första lösendagen för obligationen är februari 2026
.
Vi har sett en avtagande aktivitet på primärmarknaden, delvis pga. att bolagen går in i tyst period, delvis pga. svagare sentiment. En emission som vi deltog i var SBAB som emitterade en senior skuld på totalt 1,5 mdr SEK fördelat på två olika trancher, en med rörlig ränta och en med fast ränta, med 3 års löptid. Vi deltog i den med fast ränta som betalar MS+ 128bps vilket ger en årlig kupong på 5,03%.

Trevlig Helg önskar Cicero Fonder

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.48 Inflationen går i rätt riktning

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.47 Kalkonvecka i Open AI

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.46 Inflationen i USA verkar vara under kontroll

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.45 Ska börsen fortsätta uppåt?

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.