Veckobrev v.40 Lite bättre aktiemarknad

Börserna har haft en bra vecka. Den amerikanska 10-årsräntan har fallit tillbaka efter lite svagare amerikanska sysselsättningssiffror under veckan vilket har fått marknaden att hoppas på att något mindre räntehöjningar krävs för att stoppa inflationen.

Världsindex är slutligen upp 3% för veckan.

Veckans Hållbara Bolag
Ett av våra intressanta, hållbara bolag är medicinteknikbolaget Mentice som vi nu har ägt ett tag för fondernas räkning.

Mentice tillhandahåller en mängd produkter för läkare och sjukhus men huvudfokus ligger på programvara för simulering och träning för att förbättra läkarens kunskaper inom exempelvis endovaskulära terapier och därmed förbättra kvalitén på patientens vård. Som alla vet, är endovaskulära terapier minimala ingrepp via ljumsken som bland annat kan användas vid kärloperationer.

Tillväxten i bolaget är mycket god med en försäljning som växte med 35% 2021 och efterfrågan på företagets tjänster är fantastisk just nu. Mentice tillhör de innovativa pionjärerna i branschen. Bolaget arbetar aktivt med FN:s hållbarhetsmål och anser att man uppfyller flera. Vi menar att Mentice primärt verkar i linje med FN:s mål nummer 3, ”God Hälsa” och 9 ”Hållbar industri och innovationer”.

I veckan träffade vi bolagsledningen för en uppdatering och känner oss efter mötet trygga med att den positiva utvecklingen i bolaget fortsätter. Vi ser fram emot en fortsatt spännande tid som aktieägare i Mentice för fondernas räkning.

Veckans händelse – Lite bättre aktiemarknad
Fjärde kvartalet har börjat positivt för aktieinvesterare, men det kommer efter tre tunga där S&P500 fallit med över 20% när inflationen skenat och Fed och andra centralbanker accelererat räntehöjningscykeln. Sysselsättningsdata med färre lediga USA-jobb var ett tecken på att även arbetsmarknaden bromsar in vilket gav hopp om att Fed kan komma att sakta ner höjningscykeln. Vi får se om vi får fler signaler i samma riktning i fredagens arbetsmarkandsdata. Marknaden prissätter nu en topp på Fed-räntan strax under 4,50% i mars nästa år, ner från 4,70% för två veckor sedan. Den senaste veckan har USA:s 10-åriga statslåneränta fallit från 4% till 3,65% när förväntningarna ökat att Fed till slut ska mjukna. Dollarn har försvagats senaste dagarna och ligger nu och nosar på paritet mot euron. Den svenska kronan är fortsatt svag, vilket vi har diskuterat här de senaste veckorna och nu menar även Riksbanken att så är fallet. Vice riksbankschef Martin Flodén uttalade sig på ämnet och menar att det är viktigt att Riksbanken skickar tydliga signaler om att de kommer göra allt i sin makt för att pressa tillbaka inflationen, annars hotas trovärdigheten för inflationsmålet. Samtidigt är han kritisk mot finansmarknadens syn på svenska kronan och påpekar att kronan är omotiverat svag för tillfället. Han säger att osäkerheten kring europeiska länders offentliga finanser spiller över på Sverige i osäkra tider, vilket enligt Flodén också är omotiverat. ”Sverige har väldigt starka offentliga finanser, vilket borde tala för att kronan kan vara starkare än vad den är idag” konkluderar han. Sammanfattningsvis kan man ju säga att han har rätt kring statsfinanserna. I övrigt tror vi att historiska devalveringar, åratal av otydligheter från Riksbanken och politiker som aldrig har insett sitt ansvar för penningpolitiken, i enlighet med vad vi diskuterat här de senaste veckorna, sätter sina spår på kronkursen i osäkra tider. Marknadens förtroende förtjänar man och det är något Riksbanken och svenska politiker behöver arbeta med i lång tid om det ska uppnås

Under veckan beslutade OPEC+ att dra ned på oljeproduktionen med 2 miljoner fat per dag i hopp om att trycka upp oljepriset. Beslutet väntas träda i kraft i november. Vita huset riktade hård kritik och menade på att produktionssänkningen bara kommer att skada den globala ekonomin då världen redan kämpar med hög inflation i spåren av de höga energipriserna.

Veckans Spaning –Kan bostadslånen bli ett problem i Sverige
Under augusti valde 80 procent av SBAB:s nya villakunder bolån med tre månaders bindningstid på hela bolånet, vilket är en ökning sedan juli då motsvarande andel villakunder var 71 procent. Samtidigt har räntekänsligheten hos svenska bolånekunder ökat dramatiskt under de senaste åren trots att räntorna har sjunkit. Man har helt enkelt tagit på sig mer lån. Nedan ser vi att skuldkvoten har gått från 100 till 200 procent sedan 1995. Samtidigt är räntekvoten nere på historiskt låga nivåer och de relativa kostnadsförändringarna riskerar att bli kraftiga för hushållen när räntan kommer upp.

Hushållens skuldkvot och räntekvot (låneskulder och ränteutgifter, brutto, i procent av disponibel inkomst netto) 1950–2021

Man inser lätt att stigande boräntor och en hög andel rörliga bolån kan försätta en del bostadsägare i ekonomiska svårigheter. Detta är en situation som internationella bedömare gärna tar upp som en risk för svenska banker och en potentiell bubbla i den svenska ekonomin. Det senare är sannolikt en av faktorerna som påverkar den svaga svenska kronan negativt. Samtidigt kan man också vända på resonemangen och hävda att den höga räntekänsligheten hos konsumenterna innebär att Riksbankens räntehöjningar kanske biter tidigare i Sverige än andra länder med mindre räntekänslighet hos konsumenterna vilket skulle kunna leda till att Sverige kan få bukt med inflationen. Märk väl att den senare diskussionen inte är ämnad att förringa det faktum att vi ser alvarligt på hushållens skuldsituation. Vi hoppas att vi inte får anledning att komma tillbaka till diskussionen kring detta ämne helt enkelt. Hävstången i grafen ovan är oroväckande.

Veckans Vinnare
Veckans bästa aktie blir naturligtvis Bioarctic med den fantastiska uppgången på över 250%. Vi gratulerar våra andelsägare.

I de globala fonderna toppas listan av Mentice, MIPS och ETSY med uppgångar mellan 14%-25%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland Mentice, Alleima och MIPS med uppgångar mellan 16%-25%.

Veckans räntespaning
Det har varit en bättre, men volatil, marknad på kreditmarknaden. Kreditindex för HY i Europa har kommit ned till 614bps, från 650 i början av veckan. Långräntorna i Europa och USA var kraftig ned i början av veckan men har kommit tillbaka. En svensk 10-årig statsobligation handlar nu på 2,1% vilket är nära årshögsta.

Den stora nyheten på kreditmarknaden under veckan var att M2, med Rutger Arnhult som ägare, sålde 40miljoner aktier i Castellum till Akelius. Detta motsvarar 12,2% av aktiekapitalet i Castellum. Köpet av aktierna i Castellum är en finansiell investering som ger en bra diversifiering och en bra direktavkastning skriver Akelius i ett pressmeddelande. Vidare kommenterar man att Akelius delar Castellums ambition att vara en av dem främsta inom hållbarhet samt att Akelius kan stötta Castellums ambition att bibehålla en hög kreditvärdighet, investment grade rating.

Dessa nyheter fick obligationerna i Castellum att handla upp och bidrog även till ett bättre sentiment för den nedtyngda fastighetssektorn.

 

 

Trevlig helg önskar Cicero Fonder

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.