Veckobrev v.39 Stängt på grund av pengabrist?

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt i mobilen.

Marknaden var mycket avvaktande inför den eventuella amerikanska nedstängningen av federala verksamheter från den första oktober. De senaste veckorna har styrts mycket av väntan på amerikanska händelser och data såsom Fed möten och inflationssiffror.

Världsindex är därmed under veckan ner knappt 1%.

Veckans Hållbara Bolag – Iconovo
Vi har i veckan för fondernas räkning deltagit i en nyemission i svenska Iconovo. Bolaget är ett mycket intressant medicinteknikbolag som tillhandahåller inhalatorer för läkemedel i pulverform. Framtiden ser mycket lovande ut, det finns fyra färdiga produkter som man jobbar med mot olika kundgrupper. Dels handlar det om färdiga inhalatorer för generiska preparat som ska ut på marknaden så fort patenten för originalen går ut, vilket inträffar 2025 för flera preparat, bland annat AstraZenecas Symbicort mot astma. Dels handlar det om massproducerade engångsinhalatorer av plast som kan användas till vaccin i pulverform, som är på gång. Dessutom pågår ett samarbete med ett insulinbolag som är på väg att ta fram insulin i pulverform för inhalering för att patienten ska slippa att använda sprutor. Fördelarna med läkemedel i pulverform via inhalering är många. Man slipper exempelvis kylkedjor vid transport då pulver inte behöver hållas kallt, vilket exempelvis lämpar sig mycket bra för vaccinering i varma länder. Doseringen blir lägre och exaktare då lungorna är ett mycket bra organ för upptagande av läkemedel. Även patienten får ett trevligare sätt att ta sitt läkemedel än exempelvis via sprutor.

Bolaget går en riktigt spännande framtid till mötes, även om intäkterna förväntas först 2025. På dagens nivåer tycker vi att det ser mycket attraktivt ut. När vi dessutom hade möjlighet att komma in i bolaget på rabatt i en nyemission slog vi till. Det blir spännande att följa bolagets resa under de närmaste åren.

Veckans Händelse – Stängt på grund av pengabrist?
Veckan har återigen präglats av nyhetsflödet från USA men nu har det inte handlat om räntor eller inflation utan en nedstängning av USA:s federala verksamhet, ”shutdown” på grund av brist på budgetfinansiering. En nedstängning i år har sett trolig ut i månader och nu har sannolikheten ökat till 90 procent enligt investmentbanken Goldman Sachs (GS).

Det mest troliga scenariot är en nedstängning som börjar den 1 oktober. Även om det fortfarande finns en chans att kongressen kan nå en sista-minuten-uppgörelse för att förlänga finansieringen efter den 30 september. I den till synes osannolika händelsen att kongressen godkänner en kortsiktig förlängning, förväntar sig GS en nedstängning någon gång senare under fjärde kvartalet. GS tror att en nedstängning skulle pågå i 2-3 veckor. Om regeringen stänger ned den 1 oktober ser en snabb återöppning osannolik ut eftersom politiska positioner blir djupare förankrade. I stället kommer sannolikt politisk press att gradvis att byggas upp.

I synnerhet kan löneutbetalningar för militärer i aktiv tjänst vara potentiella påtryckningsmedel, såväl som möjlig försämringar av servicen i viktiga verksamheter som flygplatskontroll och gränspatrullering när arbetare går oavlönade.

GS tror vidare att en nedstängning skulle dra bort 0,2 procentenheter från BNP-tillväxten under fjärde kvartalet för varje vecka den varar men detta kommer sannolikt att bli mindre vid en kort nedstängning och större vid långvarig som varar i flera veckor.

Ekonomerna på Goldman Sachs förväntar sig att all statistik från federala myndigheter kommer att skjutas upp till efter att federala verksamheter har öppnat igen, förutom offentliggöranden från Federal Reserve, som inte är beroende av kongressfinansiering. Notera dock att de två partierna är långt ifrån varandra när det gäller utgiftsförslag, och varje överenskommelse om att återuppta verksamheten efter den troliga nedstängningen kommer sannolikt att vara tuff och det finns risk för att nedstängningen kan bli lång.

I fokus just nu är representanthusets republikanske talman, Kevin McCarthy, som pressar Joe Biden för att få en ny runda eftergifter. McCarthy lyckades i våras få Bidenregeringen att vika ned sig på flera avgörande punkter för att gå med på att undanröja risken för att USA:s regering skulle slå i skuldtaket.

Krav som har framförts från Republikanerna är bland annat stopp för nya stödpaket till Ukraina, skärpta asyl- och invandringsregler och stora budgetneddragningar.
Situationen är inte ny utan det har sedan 1981 varit totalt 14 federala nedstängningar i USA. Den längsta varade i 35 dygn, 2018-2019.

Under nedstängningar permitteras personal på vissa federala myndigheter och verksamheter som finansieras av staten. Men de delar av statsapparaten som betraktas som kritisk, såsom rättsväsendet, försvaret och kontrollerna av USA:s luftrum, fortsätter att jobba, i extremfall utan att de anställda får lön.

Slutsatsen blir att det finns goda förutsättningar för att situationen kommer att lösa sig. Vägen dit kan dock vara krokig och marknaden kommer med all sannolikhet att reagera negativt på en nedstängning och sannolikt heller inte bli positiv innan det finns en lösning. Vidare är det sannolikt att Biden tvingas till utgiftseftergifter, vilket exempelvis kan drabba ”The Biden Green Deal” negativt.

Veckans Spaning – Kronan hämtar sig
På måndagen inledde Riksbanken sina utlovade köp av svenska kronor, som vi talade om förra veckan, i syfte att hedga valutareserven då man menar att den svenska kronan är undervärderad. Effekten lät inte vänta på sig, även om det är för tidigt att dra några slutsatser efter bara några dagar. Kronan har under veckan stärkts med knappt 4% och det är den kraftigaste kronförstärkningen som vi har sett sedan i juli när ”alla” trodde att NATO-medlemskapet var i hamn.

I veckan har vi haft vår samarbetspartner Optimum här i Stockholm för möten med kunder. Förvaltaren Jan Erik Wärneryd kan med sitt långvariga utlandsboende i USA anlägga en lite mer objektiv syn på den svenska ekonomin och dessutom bidra med en mycket bra analys av den amerikanska ekonomin.

Han diskuterade bland annat den svaga svenska kronan och kom faktiskt till en tydlig slutsats som vi inte har hört i andra sammanhang. Han menar att valutaspekulanter (sk FX traders som har som jobb att investera i valutor) vanligen använder tre tydliga strategier. Antingen tittar man på de fundamentala ekonomiska drivkrafterna i en ekonomi som exempelvis kan demonstreras av Bytesbalansen. Tanken är då att ett land som har en positiv Bytesbalans, alltså får in mer pengar på export än var man köper för i import rimligen borde vara en ekonomi där valutan stärks succesivt.

Den svenska bytesbalansen ser stark ut enligt den Gula linjen ovan. Notera att alla jämförelser är mot EUR då vi befinner sig i samma geografi, även om SEK har gått ännu sämre mot USD, som vi talade om förra veckan.

Den andra strategin som brukar vara populär hos FX-traders är Carry. Tanken är att man hittar jämförbara valutor och helt enkelt spelar på ränteskillnader. Man köper det landets valuta med högst ränta och säljer emot ett jämförbart lands valuta där räntan är lägre.

Tittar man ovan så är det mycket små ränteskillnader på vänsteraxeln mellan Sverige och Euroland. Därmed kan inte heller strategin carry trade vara drivkraften för kronförsvagningen.

Den tredje vanliga strategin inom valutahandel är Momentum. Man hakar alltså på trender som tycks fungera utan vidare fundamentala tankar kring det.

Ovan ser vi att EUR/SEK har trendat fantastiskt fint under det senaste året. Ingen FX-trader kan ha missat denna trend utan de har sannolikt flockats kring en valuta där både Riksbanken och Riksgälden visar vad de tycker om valutan genom att sälja den kontinuerligt (för att bygga upp valutareserven efter Rysslands intåg i Ukraina, som vi har avhandlat här tidigare) som man gjorde under hela 2022. Nu kanske trenden kan vända när Riksbanken har börjat att köpa SEK. Men enligt Jan Erik finns det få saker som FX-traders gillar mer än att gå emot en centralbank som intervenerar……

En annan intressant fråga som Jan Erik tog upp var den amerikanska bomarknaden samt varför priserna på hem stiger i USA. Räntorna på bolån är ju upp kraftigt (se nedan), hur är det möjligt med stigande priser?

30-åriga bolån har alltså på mycket kort tid stigit från tre till nästan åtta procent. Lyckligtvis band omkring 60% av bolånekunderna om sina, vanligtvis, 30-åriga lån under 4%. I USA behåller du din ränta så länge du bor i ditt hus, flyttar man så måste man binda om till marknadspris. Det är lätt att förstå att färre är intresserade av att flytta när räntorna närmar sig 8%. Trots allt finns det dock människor som exempelvis flyttar på grund av att man får nytt jobb i en annan stad som måste köpa ett hus. Då utbudet minskar, stiger priser sannolikt inte i någon högre utsträckning, men det är ändå intressant att priserna stiger marginellt trots högre räntor. Den uppenbara slutsatsen kommer att bli att den annars så rörliga amerikanska arbetsmarknaden kommer att hämmas av att människor blir mindre benägna att flytta. Vi tackar Jan Erik för en intressant vecka med kundmöten och hoppas på ett snart återseende.

Veckans Vinnare
I de globala fonderna toppas listan denna vecka av idel svenska bolag, Yunico, Nordisk Bergteknik och Nibe är alla upp mellan 5%-12%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland Nibe, Alcadon och Iconovo med uppgångar mellan 4%-6%.

Veckans Räntespaning
Räntorna har fortsatt att stiga både i Sverige och globalt. Den svenska 10-åriga statsräntan har nu passerat 3% vilket inte har hänt sen 2011. Även amerikanska långräntor har testat flerårshögsta och är i skrivande stund på 4,6%. En delförklaring till de kraftigt stigande räntorna den senaste tiden är en tro på att nuvarande räntenivåer kommer ligga kvar längre än vad som tidigare var förväntat.

Kreditmarknaden har, likt övriga marknader, varit sur under veckan. Kreditindex för HY-obligationer i Europa har rört sig isär med ungefär 30bps.

Sentimentet för nyemissioner har varit svagare och vi har sett en liten nedgång i antalet emissioner jämfört med tidigare veckor. Vi kan konstatera att det tar längre tid att få igenom en emission och att investerarkollektivet ser ut att vara lite kräsnare i val av bolag att investera i.

Vi har dock fått se nyemssioner från Hoist Finance, Vasakronan och Nordea Hypotek under veckan. Vi har inte deltagit i någon emission.

Trevlig Helg önskar Cicero Fonder

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.8 Nvidia rapporterar bättre än väntat igen…

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.7 Aktiespararna Topp Sverige nominerad till bästa aktiefond hos Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer
Morningstar Awards

Aktiespararna Topp Sverige i rampljuset – nominerade till Morningstar Awards!

Nominerade till Morningstar Awards för andra året i rad! Vi kan glatt meddela att vår fina Sverige fond Aktiespararna Topp …

Läs mer

Veckobrev v.6 Kina vill reglera fram starkare aktiemarknad

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.