Veckobrev v.38 Hökaktig räntepaus från Fed

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt i mobilen.

Marknaden var mycket avvaktande inför den amerikanska centralbankens, (FED), räntebesked på onsdagen och resultatet blev inte den lättnad som marknaden hoppades på, utan det omvända.

Världsindex är därmed under veckan ner drygt 3%.

Veckans Hållbara Bolag – Cinis Fertilizer
”Jordbruket står för 24% av globala växthusgasutsläpp. Vi vill ändra på det” (Cinis Fertilizer)


Bland de Hållbara bolag som vi ständigt letar efter för att addera i portföljerna vill vi hitta företag med en vilja att förbättra världen. Denna vecka tänkte vi presentera Cinis Fertilizer vars vision är att via sin teknik producera fossilfritt gödningsmedel, i linje med FN:s mål nummer 9 ”Hållbar Industri och Innovationer”.

Cinis Fertilizer kommer att producera ett cirkulärt, fossilfritt och vattenlösligt mineralgödsel, genom att använda en produktions­process som varken ger upphov till utsläpp eller föroreningar. Via en process där man förädlar restmaterial från elbilsbatteriindustrin samt massa- och pappersindustrin kommer bolaget att producera ett mineralgödsel som både löser återvinnings- och föroreningsproblem för andra industrier och förser världen med mer hälsosamma frukter och grönsaker. Återvinningen av industriavfall gör att man kan bidra till minskade utsläpp i haven och samtidigt möjliggöra ett hållbart jordbruk. Avtal finns för hela produktvolymen för de två fabriker i Sverige man nu bygger. Likaså har man avtal med Northvolt för råvaran för tillverkningen.

Vi har varit investerade i Cinis sedan nyemission 2022 och notering som genomfördes i bolaget. När vi investerade i bolaget skrev vi ”Marknaden är enorm och vi ser en mycket bra utveckling framgent för Cinis”, vi har i veckan haft möte med bolaget och kan konstatera att allt man lovade vid noteringen har hittills hållits, och mer därtill. Den första anläggningen i Örnsköldsvik är i slutskedet av byggnation och redo att tas i bruk under Q1 2024. Den andra anläggningen i Skellefteå har alla tillstånd och uppbyggnad startas inom kort. Man har dessutom avtal på plats för försäljning av produkten.

I veckan stod det också klart att man kommer att starta en anläggning i Hopkinsville, Kentucky med produktionsstart 2026 efter att man har tecknat avtal med Ascend Elements, Inc en ledande amerikansk tillverkare av batterimaterial för att erhålla råvaran. Vi finner det sannolikt att man här kan få rejäla bidrag från ”Bidens Green Deal” för uppförandet av fabriken. Det ska bli fortsatt kul att följa bolagets resa.

Veckans Händelse – Hökaktig räntepaus från Fed onsdags kväll
Fed lämnade styrräntan oförändrad, helt enligt förväntningarna, men man tydliggör att en klar majoritet av Fed-ledamöterna förväntar sig ytterligare en höjning innan årsskiftet, men data kommer att avgöra. Den senare prognosen från ledamöterna är mer hökaktig än den som presenterades i juli och sannolikt också huvudorsaken till att marknaden reagerade negativt på räntebeskedet med fallande börser och stigande räntor.

Marknaden har ju inte detta scenario i sina förväntningar utan har menat att räntehöjningarna är klara. Fed-ledamöterna räknar dock fortfarande med räntesänkningar nästa år, men den starka tillväxten gör att de kommer senare än tidigare väntat. Vi tror som marknaden att räntehöjningen i juli var den sista för denna cykel. Feds prognos för ytterligare en räntehöjning är en uppåtrisk på kort sikt, men tillväxtutvecklingen kommer att vara avgörande och det finns många osäkra faktorer framöver (bla bilstrejker, riskerna för en nedstängning av statsapparaten, slutet på pandemiskt federalt barnomsorgsstöd och återupptagna betalningar av studieskulder) som snabbt skulle kunna ändra policyutsikterna för Fed.

Om historien upprepar sig för USA:s S&P 500 kan vi se fram emot att börsen stiger 13% från sista Fedhöjningen till första sänkning enligt historiska data. Vidare brukar börsen i snitt stiga ytterligare 6,5% de första sex månaderna efter första sänkningen. Till sist, kom ihåg att centralbankerna inte vill ha börs- och ränterally efter sina räntebesked.

Riksbanken höjde som väntat styrräntan med 25 punkter till 4,00 procent på torsdagen. Enligt Infronts enkät väntade sig samtliga tillfrågade analytiker att Riksbanken skulle höja styrräntan med 25 punkter, till just 4,00 procent.

Riksbanken konstaterar att en hög inflation är problematisk för ekonomin i stort och särskilt kännbar för hushåll med små marginaler. För att säkerställa att inflationen fortsätter ner och stabiliseras kring målet inom rimlig tid behöver penningpolitiken stramas åt ytterligare något menar man.

Riksbankens prognoser visar också att styrräntan kan komma att höjas ytterligare. Riksbanken höjer räntebanan som nu toppar på 4,10 procent, i juni toppade den på 4,05 procent.

Veckans Spaning – Kronan rekordsvag (igen)
Ibland är symbolvärdet stark och avrundat nådde kronan i veckan dussinet kronor per euro, vilket så klart fick en del fokus. Nivån är inte förvånande i sig då vi varit så nära en längre tid och jämna nivåer oftast testas av marknaden. Troligen hade EUR/SEK brutit över tolv redan förra veckan om inte ECB:s kommentarer i samband med räntehöjningen tolkats åt det duvaktiga hållet och dämpat styrkan i euron. Inte heller Riksbankshöjningen på torsdagen hade någon inverkan på kronan som i stället försvagades, efter att ha stärkts något under onsdagen inför beskedet från Riksbanken.

Valutamarknaden har nog också i stegrande grad räknat med att Riksbankens valutasäkringsprogram av valutareserven ska ge kronan stöd, vilket Riksbanken nämnde i separat pressmeddelande redan i juni, och vi då diskuterade här. I samband med torsdagens räntebesked meddelade Riksbanken även att man nu beslutat att valutasäkra en del av valutareserven och det görs genom att sälja 8 miljarder amerikanska dollar och 2 miljarder euro mot svenska kronor. Valutasäkringen inleds den 25 september i år och ska vara helt genomförd inom fyra till sex månader. Åtgärden syftar till att begränsa Riksbankens förluster om kronan stärks och har inte ett penningpolitiskt syfte. Valutareserven byggdes upp rejält under 2022 och uppgår nu till motsvarande drygt 400 mdr.

Riksbankens bedömning är att kronan är undervärderad, åtminstone med 10–15 procent enligt riksbankchef Erik Thedéen. Han sade att det finns flera olika förklaringar till att kronan försvagats, som att Federal Reserve har höjt räntan betydligt mer, vilket skapat en räntedifferens, att kapitalförvaltare diversifierar och olika handlarstrategier. En svag krona bidrar till hög inflation, det är Riksbankens fokus. Han understryker att Riksbanken inte har något valutamål, men en svag valuta är inte bra för ekonomin i stort. Uttalandena fick ingen effekt utan kronan försvagades faktiskt på torsdagen. Notera även att Thedéen inte nämner något om att Riksbankens och Riksgäldens uppbyggnad av valutareserverna efter Rysslands invasion av Ukraina under 2022 har varit en bidragande orsak till den svaga kronutvecklingen, samt förtroendet för kronan hos utländska investerare, som vi har diskuterat här tidigare.

Även om detaljerna fortfarande är lite oklara skulle förändringarna i valutareserven kunna bli ett riktigt flöde på köpsidan i kronor som vi har saknat under de senaste åren. Det behövs riktiga köpflöden i kronan, svenska aktier och räntepapper har nettosålts av utländska investerare i år samtidigt som privata- och professionella investerare i högre utsträckning köper utländska aktier och andra tillgångar i takt med att den svenska marknaden har underpresterat, delvis till följd av den svaga kronan i sig, en mycket dyster negativ spiral. Exempelvis kan nämnas att av totalt fondsparande i år (fram till augusti) på 77 Mdr försvann 58 Mdr ut ur Sverige till internationella fonder, därmed växlades pengarna till nackdel för kronkursen. Som vi har sagt så många gånger förr är den svaga svenska valutan också en stark bidragsgivare till importerad inflation. Skulle inte Riksbanken agera får vi nog se mer än en avrundning till tolv framöver.

På 10 år har kronan försvagats 37% mot EUR och ytterligare mot dollar

Mot USD är det ännu värre…

Veckans Vinnare
I de globala fonderna toppas listan denna vecka av Cinis Fertilizer, Tele2 och italienska Amplifon med uppgångar mellan 5%-10%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland Medicover, Sivers Semiconductor och Flexion Mobile med uppgångar mellan 6%-8%.

Veckans Räntespaning
Veckan har präglats av räntebesked från både FED och från Riksbanken. FED lämnade som väntat styrräntan oförändrad men signalerade att man går varsamt fram och följer utvecklingen av ekonomiska data och utesluter inte höjning av räntan längre fram om så skulle behövas.

Riksbanken höjde räntan som väntat med 25 punkter vilket ger en styrränta på 4%. Riksbanken signalerar också att man kan komma att höja räntan ytterligare. För tillfället prisas det in 40% sannolikhet för en ytterligare höjning med 25 punkter.

Både långa och korta räntorna i Sverige har stigit under veckan. Den 2-åriga räntan handlas nu på närmare 3,6% upp från 3,5% i förra veckan. Den motsvariga 10-åriga räntan handlas kring 2,9% upp från 2,84% i förra veckan.

Det har varit full aktivitet på primärmarknaden under veckan. Vi deltog i en emission från Hawk Infinity Software, ett bolag som tillhandahåller tjänster för bolag och privatpersoner inom bland annat molntjänster, säker filförvaring och säker överföring av filer via mejl. Bolaget emitterade en säkerställd obligation på 750 mNOK som betalar 3M Nibor +650bps.

Trevlig Helg önskar Cicero Fonder

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.