Veckobrev v.38 – Förväntningar fanns på en Centralbankssänkning från FED

Marknaden har varit försiktigt optimistisk under veckan. Vi har dock set tendenser till vinsthemtagningar efter att Federal Reserve lämnade räntan oförändrad vid mötet på onsdagskvällen.

Världsindex är dock trots allt upp med ca 1% under veckan.

Makro

Federal Reserve lämnade målet för dagslåneräntan, Fed funds, oförändrat inom intervallet 0,00-0,25 procent. Analytiker väntade ett oförändrat styrränteintervall men det fanns nog trots allt inofficiella förhoppningar om en sänkning. Federal Reserves styrränta ändrades senast den 15 mars 2020, då den sänktes med 100 punkter efter ett beslut utanför ordinarie FOMC-mötesschema. Fedkommittén var oenig om räntebeslutet, vissa ledamöter ville ha andra formuleringar om hur länge Fed åter sig att hålla räntan på nuvarande nivå. Fed skriver att man åtar sig att använda alla sina verktyg för att stödja den amerikanska ekonomin i dessa utmanande tider, och därmed stödja målen om maximal sysselsättning och prisstabilitet. Kommittén säger vidare att den kommer att sikta på att uppnå en inflation “måttligt över” 2 procent “över tiden och bekräftar därmed den strategiförändring som presenterades i Jackson Hole i augusti och som vi tidigare har skrivit om här.

Butikshandlarnas framtidstro försämrades något i september. Framtidsindikatorn, som väger samman förväntningar kring försäljning, antal anställda och lönsamhet, sjönk till 85,5 i september jämfört med 85,7 i augusti. Det framgår av Svensk Handels Handelsbarometer. Det har varit ett tufft halvår för handeln och det är många förlorade försäljningsdagar som handlare nu ska försöka ta igen. Många kämpar för att hålla huvudet över vattenytan och vi tror att det kommer att krävas fortsatta stödåtgärder. Vi är också övertygade om att skiftet mot digitalisering och näthandel har accelererat under krisen och en del av försäljningen i butik innan pandemin kommer inte att komma tillbaka då kunder nu vant sig vid digital handel och gillar det.

Världshandelsorganisationen WTO fastslog på tisdagen att USA bröt mot internationella handelsregler när tullar infördes mot Kina. Washington hävdade att tullarna på varor för mer än 200 miljarder dollar, som infördes för två år sedan, var rättfärdigade eftersom Kina tvingade bolag att överföra teknologi och immateriella rättigheter. WTO:s panel menade däremot att tullarna bröt mot internationella regler eftersom de endast tillämpades på Kina och överskred den maximala tullsatsen.  USA-presidenten Donald Trump svarade efter WTO-beskedet att han inte är något större fan av WTO och har funderingar på att göra något åt organisationen.

OECD spår att det globala läget är mindre illa än vad som befarades i somras, men osäkerheten förblir stor. Man prognostiserar nu en global BNP-utveckling på -4,5 procent i år och +5,0 procent nästa år, efter +2,6 procent under 2019. Prognosen för i år är bättre än tidigare väntat men döljer stora skillnader mellan länderna. Utsikterna för Kina, USA och Europa har ljusnat, men försämrats för Indien, Mexiko och Sydafrika. I de flesta länder väntas BNP i slutet av 2021 fortsatt ligga under nivån från slutet av 2019,

Totalt var 475.000 personer, 9,1 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar i slutet av augusti. Det var 125.000 personer fler jämfört med samma månad förra året, då arbetslösheten var 7,0 procent. Det visar Arbetsförmedlingens, AF, månadsstatistik. Vi har i veckan också noterat att många företag fortsätter att effektivisera sina verksamheter i spåren av pandemin. Handelsbanken, som vi skriver om nedan, avvecklar hälften av sina svenska kontor vilket kommer att beröra 1000 anställda. Scania i Södertälje erbjuder anställda som frivilligt väljer att lämna sin tjänst ett avgångsvederlag på upp till 200 000 kr. Många företag har använt tiden med lägre produktion under pandemin till att utforma program för effektivisering (vi har här tidigare exempelvis berört SKF). Det är naturligtvis viktigt för återhämtningen och den allmänna efterfrågan i landet att företag i krisen kanske inte i allt för hög utsträckning väljer att effektivisera då den ökade arbetslösheten redan tynger den svenska ekonomin. Det är viktigt att livskraftiga företag tar sitt ansvar och kanske inte nödvändigtvis väljer att effektivisera just nu.

Räntemarknaden

På primärmarknaden har det varit väldigt hög aktivitet under veckan. Vi deltog då Svenska Cellulosa Aktiebolag (SCA) var ute och lånade pengar i marknaden till STIBOR+80bps för 5 års löptid. Emissionen var väldigt populär där orderboken översteg 5mdr och man emitterade totalt 2,5 mdr SEK. I övrigt har vi deltagit i en emission från Volvo Treasury som emitterade 3 mdr SEK på 3 års löptid som betalar STIBOR+65bps samt fastighetsbolaget Compactor emitterade ett lån på 750 msek som betalade STIBOR+250bps med 3 års löptid.

De långa räntorna har i princip varit oförändrade under veckan. Bank of England lämnade sitt räntebesked under veckan där man helt väntat lämnade styrräntan oförändrat men överraskade med att säga att man undersöker hur negativa räntor kan implementeras.

Aktiemarknaden

Banker har världen över gått sämre än marknaden i övrigt under året. På den svenska börsen handlar bankerna idag på historiskt låga p/e 8 på estimaten för 2021. Marknaden oroar sig för kreditförluster, regulatoriska åtstramningar och har njugg inställning då de annars högutdelande bankerna för närvarande inte delar ut alls. Vi tycker att sektorn börjar bli intressant att titta på även om vi inte har investerat nämnvärt ännu i detta tema. Idag på morgonen nåddes vi också av nyheten att regeringen föreslår en höjd bankskatt vilket inte lär gynna utvecklingen i bankaktierna i det korta perspektivet.

Vi noterar att Handelsbanken tar ett krafttag i att omdana sin strategi mot en mer digitaliserad bank. 180 av 380 kontor i Sverige ska stängas och ca 20% av den svenska personalen berörs. Trist och många undrar om det är rätt väg att gå. Dessutom kan man ställa sig frågan varför man från bankens sida inte rullar ut en ny strategi av detta slag lite mer försiktigt i det tysta. Det är svårt att se vad man vinner på att slå på stora trumman i frågor som denna.

I Sverigeportföljen hittar vi veckans vinnare i de lite mindre bolagen Oncopeptides, Calliditas, Xvivo och nytillskottet Readly är alla upp med 8% – 12%.

I de globala portföljerna utmärker sig återigen svenska Oncopeptides tätt följd av International Paper, Discovery Financials, svensk Calliditas (samt vår Hållbara investering i Vivint Solar, alla med uppgångar på mellan 8%-12%.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.