Veckobrev v.37 ECB överraskar med räntehöjning

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt i mobilen.

Marknaden var mycket avvaktande inför de amerikanska inflationssiffrorna på onsdagen men efter dessa kunde vi skönja en viss lättnad.

Världsindex är därmed under veckan upp drygt 1%.

Veckans Hållbara Bolag – Xvivo
Ett av våra intressanta hållbara bolag är medicinteknikbolaget Xvivo Perfusion.
Xvivo tillhandahåller en mängd produkter för läkare och sjukhus med huvudfokus på transplantationer. Xvivo har över tiden blivit världsledande med bland annat organbevaringssystemet Perfadex och konserveringsvätskan STEEN Solution med marknadsandelar på upp till 90%.

Tillväxten i bolaget är mycket god med en försäljning som växte med över 60% 2022, vilket man även är i linje med hittills i år och efterfrågan på företagets tjänster är fantastisk. Xvivo tillhör de innovativa pionjärerna i branschen. Bolaget arbetar aktivt med FN:s hållbarhetsmål och anser att man uppfyller flera. Vi menar att Xvivo primärt verkar i linje med FN:s mål nummer 3, ”God Hälsa” och 9 ”Hållbar industri och innovationer”.

I veckan genomförde bolaget en lyckad nyemission om 440 mln SEK i syfte att öka investeringar i infrastruktur och stöd till den kliniska prövningen i USA för hjärtpreservationsteknologin. Man ämnar att accelerera förberedelser och start för den kliniska prövningen samt FDA:s regulatoriska PMA-godkännande process för Liver Assist samt · genomföra produktionsuppskalning av engångsprodukter för att säkerställa leveranskapacitet och minska kostnad för sålda varor. Det är tuffa tider för bolag som söker finansiering, men nyemissionen mottogs väl, delvis för att den var väntad och aktien steg på beskedet.

Vi ser fram emot en fortsatt spännande tid som aktieägare i Xvivo för fondernas räkning.

Veckans Händelse – Amerikansk inflation
Onsdagens publicering av amerikansk KPI visade på en ökning i inflationstakten i augusti efter att ha sjunkit kontinuerligt sedan drygt ett år tillbaka. Högre bensinpriser var största förklararande faktor till den månatliga inflationsuppgången. Den viktigare kärninflationen föll dock tillbaka i linje med förväntningarna till 4,3 % i årstakt. Kärn-KPI för tjänster exklusive boendetjänster steg dock något mer på månadsbasis än tidigare, vilket kan oroa Fed som fokuserat mycket på just det måttet. Utfallet ändrar inte vår syn om att styrräntan hålls oförändrad på mötet i september samt att Fed har höjt klart för denna cykel även om vi kan ha fel och man kan inte helt utesluta ytterligare en höjning i år. Vi har under denna inflationsbekämpning sett marknaden ändra vy ett antal gånger och man bör därför vara lyhörd och ödmjuk inför signalerna som kommer under de närmaste månaderna.

Marknaden mottog emellertid beskedet väl, då det sannolikt var bättre än befarat, börsen steg något och dollarn försvagades en aning.

Konjunkturindikator (3) Dyra fritidsartiklar som hade ett enormt uppsving under pandemin har det mycket tuffare i år. Sportkedjan Sportsman’s Warehouse, återförsäljare av bland annat produkter från svenska Thule, rasade drygt 30 procent i New York efter att bolaget efter stängning på onsdagen kommit med en svag rapport för det andra kvartalet. Man pekade bland annat på en avmattning i butiksbesök, omsättning sjönk med nära 12 procent under kvartalet, och för det tredje kvartalet förväntas det att falla med nära 20 procent. Sportsman’s Warehouses uppgav vidare att det avser minska sina lagernivåer under det andra halvåret. Vi är mycket försiktiga med bolag inom fritidssegmentet såsom Thule, Mips och Dometic. Vi tror att det är utgifter man drar ner på i oroliga tider.

Konjunkturindikator (4) Samtidigt ser vi en tydlig recessionssignal i den svenska räntekurvans lutning. Nedan en graf som tydliggör att räntemarknaden prisar in recession minst lika tydligt som 2008.

Med tanke på de olika signaler ekonomin ger oss är det minst sagt svårt att säga vart svensk ekonomi är på väg Vi lutar nog trots allt åt att det kan bli värre innan det blir bättre, men vi hoppas att vi har fel.

Veckans Spaning – I Sverige överraskar inflationen positivt
Europeiska centralbanken beslutade på torsdagen överraskande att höja depositräntan med 25 punkter till 4,00 procent. Styrräntan, refiräntan, höjs samtidigt 25 punkter till 4,50 procent. Väntat var i båda fall oförändrade styrräntor men det har rått viss osäkerhet inför mötet. ECB konstaterar att inflationen fortsätter att sjunka men att den fortsatt är för hög, och för att se till att få inflationen tillbaka till målet i rätt tid så beslutade ECB att höja räntan. Man konstaterar samtidigt att tidigare räntehöjningar fortsätter att påverka ekonomin i önskad riktning. Baserat på den nuvarande bedömningen, så anser rådet att ECB-räntan har nått en nivå som, om den behålls under tillräckligt lång tid, kommer att ge ett betydande bidrag till att få ned inflationen till målet i rätt tid. Vi hade väntat oss att ECB skulle lämna räntan oförändrad, men med ett hökaktigt budskap. Nu blev det tvärt om, man höjer räntan, men enligt retoriken ovan menar man att man hoppas att man kanske är klar med räntehöjningarna då man ser betydande effekter av de tidigare höjningarna. Börserna andades genast morgonluft på ECB:s mjuka kommunikation, bäst gick räntekänsligt såsom bank och fastigheter.

I Sverige fick vi se klart lägre inflation än väntat i augusti KPIF (KPI med fast ränta) sjönk 0,1 jämfört med föregående månad enligt SCB, och steg 4,7 procent jämfört med samma månad föregående år. Väntat var en ökning med 0,1 procent jämfört med månaden före och en ökning med 4,9 procent jämfört med samma månad föregående år.

Även Riksbankens bör vara positivt överraskad då deras prognos pekade mot en KPIF-inflation på 4,8 procent. Framför allt var det priserna för livsmedel och el som sjönk i augusti. Livsmedelspriserna sjönk med 0,7 procent från juli till augusti, medan priserna på paketresor sjönk med 22,1 procent, vilket dock är normalt för säsongen. Klädpriserna steg 4,7 procent och drivmedel steg 7,5 procent.

Inflationen går alltså åt rätt håll, man måste dock komma ihåg att priserna stiger fortfarande och prisökningstakten är alltså fortsatt på hela 4,7 procent, klart över Riksbankens mål på 2 procent. Tyvärr innebär det att vi har ytterligare minst en räntehöjning till att vänta, då ju Riksbanken också brukar följa ECB.

Veckans Vinnare
I de globala fonderna toppas listan denna vecka av Tesla, Sunrun och svenska OX2 med uppgångar mellan 10%-12%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland veckans bolag ovan, XSPRAY, Transtema och Nordnet med uppgångar mellan 5% och hela 57% för läkemedelsbolaget XSPRAY som har nått en förlikning med Bristol Myers Squibb angående påstått patentintrång. Läkemedelsjättarna brukar genomföra patentstämningar rutinmässigt när deras läkemedel utsätts för konkurrens. De vet att de i slutändan förlorar men menar att det är värt de legala kostnaderna i utbyte mot längre monopol på försäljningen.

Veckans Räntespaning
Det har under veckan varit centralbanksbesked från ECB. Läs mer om det ovan.

I Euroland och i Sverige sjönk räntorna tydligt efter ECB’s mer duvaktiga kommunikation. En svensk 10-årig statsobligation handlade ned 7bps och är nu på en nivå av 2,79.

På kreditmarknaden har vi sett Intrum kommunicera nya finansiella mål. Att sänka skuldsättningsgraden är högsta prioritet och framtida kassaflöden ska användas för att sänka den till högst 3,5 gånger. Man slopar därmed utdelningen tills man nått detta mål. Vi välkomnar detta och har sett krediterna handla positivt efter beskedet.

På fastighetsfronten fortsätter det vara hög aktivitet. Det är positiva tendenser då marknaden börjar öppna upp efter att ha varit så gott som stängd under senaste året. Vi har bland andra sett Compactor, Stendörren och Stenvalvet genomföra nya obligationsemissioner. Samtidigt meddelade Corem att man kommer förtidsinlösa sin 900 miljoners obligation med förfall november 2023. Inlösen sker till kurs 100.

Vi har inte deltagit i några emissioner under veckan för fondernas räkning.

Trevlig Helg önskar Cicero Fonder

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.15 USA överraskar negativt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Månadsbrev Mars – Marknaden fortsätter att ånga på

Marknaden har fått upp ångan rejält i februari och mars 2024. Amerikanska S&P 500 är exempelvis upp över 10% i …

Läs mer

Veckobrev v.14 ISM i tillväxt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.13 Stilla veckan gav små marknadsrörelser

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.