Veckobrev v.36 – ECB höjer räntan rejält

Marknadens återhämtning har förbytts i ränte- och konjunkturoro. Amerikanska börser studsade visserligen upp under onsdagen med omkring 2% vilket var den största ökningen på en månad. Att detta skulle vara en signal för att trenden är på väg att vända är dock osannolikt. Feds ”Beige Book” (en mestadels kvalitativ enkät av amerikansk ekonomi) visade tecken på en generellt svag ekonomi det kommande året. Även om ”Beige Book” också signalerade en förväntan om att inflationen kan vara nära sin topp.

Världsindex är slutligen i princip oförändrat för veckan.

Veckans Hållbara Bolag
Bland de Hållbara bolag som vi ständigt letar efter för att addera i portföljerna vill vi hitta företag med en vilja att förbättra världen i enlighet med FN:s hållbarhetsmål. Denna vecka tänkte vi presentera svenska Arise Wind.

Vi har ägt bolaget under lång tid för fondernas räkning. Arise driver vindkraftsproduktion både i egen regi och åt andra. Arise är en av Sveriges ledande oberoende aktörer inom förnybar energi. Arise hanterar hela värdekedjan – från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggnation, försäljning och långsiktig förvaltning av förnybar vinddriven elproduktion. Bolaget arbetar aktivt med FN:s hållbarhetsmål och anser att man uppfyller flera. Vi menar att Arise primärt verkar i linje med FN:s mål nummer 7, Hållbar Energi åt Alla.

På torsdagen presenterade Arise oväntat svag månadsstatistik för elproduktionen i augusti som kom in på ungefär hälften av vad analytiker hade förväntat sig, 12 GWh. Skälet till missen är naturligtvis att det har blåst lite i det högtrycksbetonade augustivädret. Aktien föll kraftigt på torsdagen och vi tror att det har yppat sig ett bra tillfälle att öka innehavet i fonderna. Alla bör veta att blåst är lite oberäkneligt och en månads data innebär ingenting i det längre perspektivet.

Värderingen är låg, ligger på ~4x och ~5x EV/EBITDA för 2022 och 2023. Vi tror att det finns en klar uppsida från nuvarande nivåer, avkastningen på fritt kassaflöde ligger på 16-17% och aktien bör gå bra när balansräkningen stärks ytterligare.

Det ska bli väldigt roligt att fortsätta följa detta företag under de närmaste åren, vi tror på en mycket bra utveckling givet en fin accelererande tillväxt hittills.

Veckans händelse – ECB höjer räntan
ECB höjde på torsdagen som väntat räntan med 75 punkter Det är den högsta höjningen någonsin vid ett ordinarie möte. Börsen föll tillbaka under ECB-chefen Christine Lagardes presskonferens. Den nya styrräntan ligger därmed på 1,25 procent. ECB skriver i en kommentar att höjningen är nödvändig för att inflationen ska återgå till målet på 2 procent. ECB räknar dessutom med att höja räntorna ytterligare eftersom inflationen fortfarande är alldeles för hög och sannolikt kommer att ligga över målet under en längre period.

Förväntningarna på en kraftig räntehöjning från ECB har stigit i takt med de höga inflationssiffrorna. I augusti var prisökningstakten enligt preliminär statistik 9,1 procent.

ECB menar att stigande energi-, livsmedelspriser samt efterfrågetryck i vissa sektorer på grund av återöppningen av ekonomin och utbudsflaskhalsar driver fortfarande upp inflationen. Pristrycket har fortsatt att stärkas och breder ut sig över hela ekonomin och inflationen kan stiga ytterligare på kort sikt.

ECB räknar med att inflationen i euroområdet i genomsnitt kommer att ligga på 8,1 procent år 2022, 5,5 procent år 2023 och 2,3 procent år 2024. Samtliga siffror höjs jämfört med den förra prognosen.

Även prognoserna för ekonomisk tillväxt justeras. Banken väntar sig nu en BNP-ökning på 3,1 procent år 2022, 0,9 procent år 2023 och 1,9 procent år 2024. Jämfört med förra prognosen höjs siffran för 2022 medan siffrorna för 2023 och 2024 sänks. Under presskonferensen sa Lagarde bland annat att riskerna mot tillväxten främst är på nedsidan, samtidigt som riskerna mot inflationen främst är på uppsidan.

Även om räntehöjningen och kommentarerna var väntade fick vi åter en trist påminnelse av tillståndet i ekonomin. Dessvärre kommer vi att få leva med dessa räntehöjningar en tid. Härnäst kommer Sveriges Riksbank med sin höjning den 20:e och därefter FED den 21/9

Veckans Spaning – positiva realräntor pressar aktievärderingar
Vi tänkte göra en djuplodning i realräntor. Realräntan definieras som räntan på en riskfri investering minus inflation.

Under lång tid har investerare levt med realräntor nära noll eller negativt. Man har alltså som investerare ofta knappt fått någon avkastning på säkra ränteplaceringar. Detta har tvingat investerare längre ut på riskskalan och aktier har haft en fantastisk utveckling under de senaste åren. I den miljön gick snabbväxande högbelånade bolag allra bäst då de exempelvis kunde låna mycket billigt för att köpa andra bolag och visa upp fantastisk tillväxt. Värderingarna stack iväg, men har nu kommit ner en del, illustrerat av P/E-tal på S&P 500 nedan.

Notera gärna ovan att även om värderingarna har kommit ner en del kan vi konstaterar att vi befinner oss ganska långt ifrån historiska långsiktiga genomsnitt. Svaret på 10 000-kronors frågan kring hur marknaden ska värdera aktier framledes tror vi ligger i realräntan som kan ses som alternativet till aktieinvesteringar. När realräntan stiger vill investerare helt enkelt ha mer betalt för riskfylldare, alternativa investeringar och värderingar på exempelvis aktier sjunker. Samma retorik gäller kring företagsobligationer där vi också har sett stora fall under året.

Nedan ser vi en bild av realränteutvecklingen över tid och det är noterbart att tiden efter finanskrisen är en tydlig avvikelse. Man kan hävda att nuvvarande inflation är driven av kriget i Ukraina och dess påverkan på prisutveckling, vilket kommer att reverseras när kriget är slut. Samtidigt har perioden av deflationistisk ekonomi efter 2010, enligt oss, förutom centralbanksstimulanser, drivits av bland annat ny teknik och globalisering. Globaliseringen bidrog till en ständig geografisk rörelse för att hitta billigast möjliga produktionsplats för varor och tjänster. Vi tror att globaliseringen kommer att reverseras en del efter nuvarande turbulenta period. Länder vill bli mer självförsörjande rörande bland annat produktion, livsmedel och energi. När ekonomisk effektivitet underordnas andra prioriteringar kommer globaliseringens deflationistiska effekter att avta.

Avgörande för den fortsata utvecklingen kommer definitivt också att bero på hurvida lönehöjningar i linje med inflationstakten kan undvikas eller inte. Kan man i detta skede undvika kraftiga lönehöjningar tror vi att det finns möjlighet att prisuppgångarna i ekonomin bidrar till sämre tillväxt och att inflationen avtar. En lönespiral som förstärker inflationen måste undvikas.

En av de faktorer som FED:s chef Jerome Powell oroar sig mest för är just de stigande lönekostnaderna och dess potentiella fömåga att elda på inflationen i USA. Den heta arbetsmarknaden i USA illustreras i bilden nedan.

I Europa, och Sverige, ser vi en svagare arbetsmarknad och möjligheten finns här att navigera förbi höjda lönekostnader. Slutsatsen får bli att de närmaste halvåret kan bli mycket avgörande för djupet av en lågkonjunktur. Samtidigt är det sannolikt att realräntor kommer att ligga högre än vad vi har vant oss vid under de senaste tio åren då några deflationistiska faktorer tycks reverseras. Därmed kanske vi heller ej ska räkna med att aktievärderingar ska tillbaka till 2021 års nivåer i närtid. Kanske har vi nått en lagom nivå givet nuvarande omständigheter.

Veckans Vinnare

I de globala fonderna toppas listan av Sunpower, Sunrun och Sunnova med uppgångar mellan 6%-20%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland Teqnion, Medicover och Lagerkrantz upp mellan 17% – 22%.

Under strecket

Bostadspriserna faller i Sverige. Siffror från Svensk Mäklarstatistik idag visar att bostadspriserna sjönk med 2% i augusti i Sverige som helhet. Fallet i augusti var störst bland villor i framför allt Stockholm och de andra storstadsområdena. Nedgången på årsbasis är dock fortfarande större bland bostadsrätterna (mer här). Bostadspriserna i Stockholm har nu sjunkit med runt 10% på tre månader och de flesta bedömare tror på ytterligare prisfall på runt 10%. Energipriserna är sannolikt den enskilt starkast bidragande faktorn bakom fallen, men förväntningar om stigande räntor bidrar också. Svensk Mäklarstatistik menar på att det finns små tecken på att fallet på marknaden kan vara på väg att plana ut, men det är för tidigt att säga. Mot bakgrund av fortsatt stigande räntor och en avmattning av ekonomin. lär nedgången inte vara klar.

Veckans räntespaning

Fastighetsbolaget SBB meddelade i veckan att man har sålt en fastighetsportfölj om ca 9 mdr SEK och ökar därmed sin redan stora kassa. Köparen var en institutionell investerare. Enligt bolaget såldes portföljen i linje med bokfört värde i Q2 2022 innan avdragen latent skatt. Portföljen beräknas avträdas 31 oktober i år och enligt VD Ilija Batjlan ska pengarna delvis användas till att köpa tillbaka obligationer på marknaden. Att kunna minska skuldsättningen och köpa obligationer till underkurs ser vi som ett bra sätt att stärka kreditcaset.

ECB höjde styrräntan med 75bps under veckan till 1,25 %. Detta är den högsta höjningen någonsin och på presskonferensen påpekade ECB-chefen Lagarde att de är långt ifrån sitt mål och att fler större räntehöjningar är att vänta. Lagarde sa även att centralbanken kommer höja räntan vid ytterligare två till fyra tillfällen för att stävja inflationen.

 

Trevlig helg

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.38 Hökaktig räntepaus från Fed

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.37 ECB överraskar med räntehöjning

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Månadsbrev Augusti – Ränteoro inför Jackson Hole

Augusti har varit en orolig börsmånad globalt även om de sista dagarnas handel innebar en ganska kraftfull återhämtning. Amerikanska S&P …

Läs mer

Veckobrev v.36 Konjunkturen i Sverige – indikatorer drar åt olika håll

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.

Vi använder cookies för att ge dig tillgång till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Mer info

Enligt lagen (2013:389) om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats informeras om cookies och vad de används till. Besökarens samtycke krävs om inte cookies är nödvändiga för att tillhandahålla den tjänst som besökaren uttryckligen har begärt. Genom att acceptera cookies i säkerhetsinställningarna för din webbläsare så ger du ditt samtycke till att dessa används vid besök på www.cicerofonder.se. Om du inte vill att cookies används kan du i din webbläsare neka eller återkalla cookies i dina säkerhetsinställningar. Om du väljer att neka cookies kan vissa delar av vår webbplats inte fungera på tänkt sätt.

Stäng