Veckobrev v.35 – Jackson Hole sätter tonen för utvecklingen

Marknadens återhämtning har förbytts i ränte- och konjunkturoro. FED:s budskap från Jackson Hole var entydigt hökaktigt.

Världsindex är slutligen ned med omkring 5% för veckan.

Veckans Hållbara Bolag
Bland de Hållbara bolag som vi ständigt letar efter för att addera i portföljerna vill vi hitta företag med en vilja att förbättra världen i enlighet med FN:s hållbarhetsmål. Denna vecka tänkte vi presentera svenska OX2.

Vi har ägt bolaget sedan noteringen förra sommaren för fondernas räkning. OX2 driver vindkraftsproduktion både i egen regi och åt andra, man projekterar både på land och till sjöss. OX2 är en av Sveriges ledande oberoende aktörer inom förnybar energi. OX2 hanterar hela värdekedjan – från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggnation, försäljning och långsiktig förvaltning av förnybar vinddriven elproduktion. Bolaget arbetar aktivt med FN:s hållbarhetsmål och anser att man uppfyller flera. Vi menar att OX2 primärt verkar i linje med FN:s mål nummer 7, Hållbar Energi åt Alla.

OX2 annonserade i veckan sitt första avslut till sjöss med de svenska havsbaserade projekten i Halland, Skåne och Östersjön. Köpare är Ikeasfärens investmentbolag Ingka Investments. Ingka har ingått avtal om att köpa 49 procent av OX2-projekten i Galatea-Galene utanför Halland, Triton utanför Skåne och Aurora mellan Gotland och Öland. Den första betalningen är på 610 miljoner kronor och väntas påverka OX2:s rörelseresultat med 584 Mkr. Vi menar att det är positivt att marknaden nu får ett värde på de havsbaserade projekten i OX2. Med samma prislapp som ovan beräknar vi att värdet av de havsbaserade projekten i OX2 uppgår till minst 12,4 mdr, vilket är klart positivt och något som vi inte tror fullt reflekteras i bolagets marknadsvärde på knappt 26 mdr.

Det ska bli väldigt roligt att fortsätta följa detta företag under de närmaste åren, vi tror på en mycket bra utveckling givet en fin accelererande tillväxt hittills.

Veckans händelse – Jackson Hole sätter tonen

Även denna vecka blir den Amerikanska Centralbanken FED:s årliga höst-kickoff i Jackson Hole veckans händelse. Sällan har vi hört alla FED-cheferna, från distrikten runt om i landet, vara så entydiga. Inflationen måste bekämpas med räntevapnet till varje pris, och det snabbt, löd budskapet. Detta budskap har tydligt satt sin prägel på marknaden. De amerikanska räntorna är tydligt upp, illustrerat av 10-åringen nedan och aktiemarknaden har därmed handlat ner, med räntekänsliga tillväxtaktier på Nasdaq i spetsen. Möjligen får vi, i likhet med i juni, nu en orolig börs fram till FED:s nästa räntemöte den 20-21 september.

Veckans Spaning – “Winter is coming”

Det är med viss bävan vi följer den makroekonomiska utvecklingen och den stora frågan vi ställer oss är om lågkonjunkturen är på väg. Vi noterar att Sveriges BNP ökade i betydligt svagare takt än väntat under andra kvartalet, enligt siffror från SCB i veckan. Ökningen var 0,9 procent sekventiellt och 3,8 procent i årstakt. Det var klart lägre än de 1,4 procent som SCB:s siffror från slutet av juli pekade på.

Samtidigt har vi också läst en färsk analys från SEB som tar fasta på att en allt högre inflation och snabba räntehöjningar innebär att de ekonomiska utsikterna försämras på bred front. Enligt prognosen väntas Sveriges BNP öka med 2,6 procent under 2022 och 0 procent 2023. SEB konstaterar att recessionen i historisk jämförelse väntas bli mild och 2024 växer OECD-länderna med drygt 2 procent och i Sverige med 1,7%.

Vad gäller centralbanker tror SEB att Fed når en topp på 3,50 procent vid årsskiftet och att centralbankerna i Västeuropa avslutar sina höjningar på nivåer runt 2 till 3 procent i början av 2023. Svenska Riksbanken höjer också takten i inflationsbekämpningen och styrräntan toppar på 2,25 procent redan i början av 2023.

SEB diskuterar också en jämförelse med den misslyckade inflationsbekämpningen på 1970-talet. Men skillnaderna är lyckligtvis större än likheterna. Då bidrog svag internationell konkurrens, hög konfliktnivå på arbetsmarknaden och ett system med indexeringar av priser och löner till en miljö med hög och volatil långlivad inflation. Det är en stor kontrast mot dagens läge menar man.

Ovanstående resonemang ter sig för oss sannolikt och kanske lite av försiktigt optimistiskt. Vår största farhåga är att framför allt elpriser, som vi diskuterade ingående förra veckan, ska bidra ytterligare till inflationen under höst och vinter samt sätta krokben för både företag och hushåll och därmed bidra till en kraftfullare inbromsning. Elpriserna har fortsatt upp i Sverige under veckan i kölvattnet av underhållsstopp i två svenska kärnreaktorer, varav den i Ringhals kommer att hålla stängt i tre månader då man oväntat behöver byta ut delar. Vi noterar vidare att elpriserna även i USA har börjat öka, i grafen nedan ser vi ett utdrag av priserna i olika stater i cent / KWh med en dollar på drygt 10 SEK kan vi notera att man på Hawaii har betalat nästan 4 SEK per KWh i snitt under 2022.

Genomsnittspris på el i USA 2022 för några olika stater

Veckans Vinnare
I de globala fonderna toppas listan av Eolus Vind, Kalera och Gilead med uppgångar mellan 6%-20%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland Humana, Nordnet och Via Play som alla är upp modest mellan 2% – 4%.

Under strecket
Riksbankschef Ingves menar att nya inflationsmissar gör räntebanan från i juni överspelad. Inflationen de två senaste månaderna har kommit in över Riksbankens prognoser och därmed ska man se juniprognosen såsom gammal. Han tycker också att en inflation på runt 8 procent är något Riksbanken måste hantera resolut i närtid. I likhet med andra centralbankschefer signalerar han därmed, enligt vår mening en trolig räntehöjning på 0,75% den 20:e september. Även ECB lär höja med 0,5-0,75% den 8:e.

Vi noterar att Regeringen anser att det är dags att se över amorteringskravet och bolånetaket och har gett Finansinspektionen i uppdrag att utvärdera konsekvenserna av dessa krav när den svenska ekonomin går mot en lågkonjunktur. Man menar att höga räntor kan bli särskilt kännbara för hushåll med lägre inkomster och små ekonomiska marginaler. Det är delvis i linje med vårt sätt att se på saken och vi tycker att det är bra att man kan vara flexibel i takt med att ekonomiska förutsättningar förändras. Kanske kunde man fundera i termer av att amorteringskraven och bolånetak tidsbegränsas. Den som har bott och amorterat i exempelvis 5 år skulle kunna få lättare amorteringskrav. Att helt slopa amorteringskraven även för nya bolånekunder vore dock mindre bra tror vi. Syftet med kraven var att hindra människor att ta för mycket lånerisk när priserna skenade och räntorna var artificiellt låga. Det syftet tycker vi var bra och bidrog sannolikt till att dämpa bolånemarknaden något samt sundare hushållsekonomi för många svenskar.

Veckans räntespaning
Marknaden är lite avvaktande inför payrolls-statistik från USA som kommer under fredagen. Långräntorna har fortsatt uppåt under veckan och den amerikanska 10-årsräntan handlas nu på 3,25% vilket är en ökning med 50 bps på en månad. Bloombergs globala obligationsindex är ner 20% sedan toppen föregående år vilket innebär att den globala räntemarknaden nu officiellt befinner sig i en björnmarknad för första gången sedan indexet skapades 1990.

NCC Treasury var ute i veckan och emitterade 1 mdr SEK på 3 år i en fastränteobligation (650msek) till MS+225bps och en obligation till rörlig ränta (350msek) till 3m Stibor +225bps. Vi deltog i fastränteobligationen.  Vi deltog även i en hållbarhetslänkad obligation från Inteno Group, en ledande leverantör av utrustning för fiberuppkoppling i hemmet, som emitterade 55 mEUR på 4 år till Euribor + 750bps.

 

Trevlig helg

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.