Veckobrev v.34 – FED lyfter frågan om möjliga framtida balansräkningsproblem

FED lyfter frågan om möjliga framtida balansräkningsproblem

Rapporterna är nu i princip avverkade, endast några eftersläntrare återstår. C19 verkar under veckan vara inne i ett avvaktande läge där vi de senaste veckorna har sett vissa oroväckande ökningar och därmed eskalerande restriktioner från flera länder. Nyhetsflödet har istället präglats av demokraternas partikonvent som innebär uppstarten på valkampanjen.

Börserna inledde veckan med viss optimismens för att sedan falla tillbaka under onsdagen, men återhämtade sig igen under torsdagen. Världsindex var upp med ca 0,5 % under veckan.

Makro

De ledande börserna vände nedåt på onsdagskvällen i samband med presentationen av det senaste protokollet från den Amerikanska Centralbanken FED:s möte i slutet av juli. I protokollet vädrade vissa centralbanksledamöter balansräkningsrädsla. Vidare menade policykommittén att återhämtningen på arbetsmarknaden med stor sannolikhet avstannat och att ytterligare förbättring är avhängigt en bred och långsiktig återöppning av ekonomin.

En av de större riskerna som målades upp för framtiden var ytterligare virusvågor, vilka skulle kunna få kreditmarknaden att återigen stramas åt och frysa. En annan risk var att stöden till hushåll, företag och lokala myndigheter i landet skulle dras tillbaka. I det sistnämnda sällar sig därmed FED snarare till Demokraternas än Republikanernas förslag angående fortsatta stödåtgärder. Vidare förde man en längre diskussion kring det allmänna läget i den amerikanska ekonomin under de senaste, och de kommande åren. Röster höjdes från ledamöterna kring en viss oro för balansräkningen där budgetunderskotten ständigt ökar skuldbördan. Statsskulden har i USA gått från ca 50% av BNP år 2000 till 108% efter Q1 2020 och ökningen lär fortsätta under året.

Budgetunderskott och skuldbörda är något som kommer att komma upp på tapeten när de ekonomiska konsekvenserna av pandemin ska summeras och det är inte uteslutet att länder som gick in i krisen med höga skulder, såsom Italien, Spanien och kanske Frankrike, kan hamna i problem liknande dem vi såg efter förra finanskrisen. Dessa länder låg 2019 på nivåer mellan 100% – 135% statsskuld i förhållande till BNP jämfört med exempelvis Sverige som låg på 37% 2019 och beräknas närma sig 45% under 2020. Värt att notera är också att under finanskrisen 2008, som slog hårt på USA, gick statsskulden där från 60% till 80% under en 2-årsperiod. Vi lär få anledning att återkomma till detta ämne framöver.

Bostadspriserna i Sverige fortsätter upp på bred front i juli, enligt Valueguards HOX-index som steg 2,0 procent jämfört med föregående månad. Priserna på bostadsrätter är därmed nästan tillbaka där de var i februari, innan nedgången under den mest akuta coronakrisen, samtidigt som villapriserna återigen slog ett nytt prisrekord. Från politiskt håll hör vi röster kring att delar av finansieringen till pandemistöden bör tas från bostadsmarknaden i form av slopade ränteavdrag och införande av fastighetsskatt.  Åtgärder av den senare typen kan naturligtvis bryta den uppåtgående pristrenden abrupt och potentiellt skapa oro och prisfall om man inte är försiktig. Bostadsmarknaden är känslig och kan också lätt utveckla sig till en fastighetskris vid för snabba ändringar av spelreglerna.

Positivt besked fick vi från Scania som planerar att häva korttidspermitteringarna i månadsskiftet. ”Vi tror att dagens besked tas emot positivt av medarbetarna. Men även om vi går tillbaka till normal arbetstid är vi inte ur krisen, det är fortfarande ett osäkert och tufft år” säger bolaget.

Räntemarknaden

En hel del emissioner har gjorts under veckan på primärmarknaden. Bland andra Kungsleden gjorde en grön obligation med 5-årig löptid. För detta fick dom betala 3m Sibor +167bps. Även Holmen och fastighetsbolaget Intea är i färd med att emittera nya obligationer och förväntas göra det inom de närmsta dagarna.

De långa räntorna i både Sverige och USA sjönk något i veckan. Den amerikanska 10-årsräntan handlades runt 0,71 i början av veckan till 0,65 i slutet av veckan och den svenska 10-årsräntan gick från 0,11 i början av veckan till 0,06 i slutet av veckan.

Aktiemarknaden

Vi har haft några eftersläntrande rapporter i veckan Från bland annat ICA och Nibe som finns i fondernas portföljer. ICA rapporterade starka siffror, men förväntningarna var också högt ställda då analytiker räknat med att matkontot får en extra slant i år när semesterutgifterna i form av resor kanske varit lägre än normalt. ICA-aktien var relativt oförändrad. Nibe kom med starka siffror och steg med över 7% under rapportdagen.

I Sverigeportföljen hittar vi därutöver veckans vinnare i Husqvarna, Hexpol och Clas Ohlson som alla har stigit med 5% – 7%.

I de globala portföljerna utmärker sig amerikanska detaljhandelskedjan Target, mjukvarubolaget Adobe samt våra svenska namn Husqvarna och Nibe, alla med uppgångar på mellan 6%-13%.

Vi noterar att aktivistfonden Cevian, med Christer Gardell i spetsen, har sålt stora mängder aktier i både Ericsson och ABB under sommaren. Hägrar måhända nya investeringar runt hörnet eller anser man att börsen har varit lite för stark? Framtiden får utvisa.

Hur vi på Cicero Fonder har agerat under krisen:

Utgångsläget är att fonderna investerar i huvudsak i stabila kvalitets- och utdelningsbolag utifrån faktorförvaltningen. Denna modell har visat sig hålla emot ganska bra historiskt och innehaven förväntas leverera stabil avkastning under ekonomis återhämtningsperiod.

Blandfonderna

Blandfonder ska ha en aktieexponering i normalläget på 60% (30% för Cicero World 0-50) aktieexponering men med möjlighet att vid exceptionella tillfällen halvera denna exponering. Vi baserar förvaltningen på vår unika faktormodell.

Under våren har vi undvikit branscher som är mest påverkat av pandemin såsom boknings-, flyg-, hotell-, och lyxvarubolag. Oljebolag investerar vi inte alls i med tanke på vår Hållbarhetsprofil.

Aktiefonderna

I fonderna Cicero Sverige och Eligo Strategi Offensiv baserar vi förvaltningen på vår väldiversifierade faktormodell. Modellen har givit överavkastning under hela perioden som pandemin har varat.

Indexfonderna

Indexfondernas mandat är av naturen att följa index och de kommer därmed att göra det.

Räntefonder

Vi placerar primärt i bolag med starka balansräkningar som vi räknar med ska klara sig bättre än genomsnittet i oroliga tider. Vi har också sedan länge dragit ner durationsrisken. Vi har även i räntefonderna Hållbarhet som ledstjärna och investerar därmed inte alls i oljesektorn. Vi har i likhet med aktieförvaltarna sålt all flygbolagsexponering sedan tidigare.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.8 Nvidia rapporterar bättre än väntat igen…

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.7 Aktiespararna Topp Sverige nominerad till bästa aktiefond hos Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer
Morningstar Awards

Aktiespararna Topp Sverige i rampljuset – nominerade till Morningstar Awards!

Nominerade till Morningstar Awards för andra året i rad! Vi kan glatt meddela att vår fina Sverige fond Aktiespararna Topp …

Läs mer

Veckobrev v.6 Kina vill reglera fram starkare aktiemarknad

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.