Veckobrev v.33 Internationella investerare säljer svenska tillgångar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt i mobilen.

Som vi konstaterade förra veckan går vi nu in i den period av året som ur ett statistiskt perspektiv brukar vara sämst på börsen. Vi har under de senaste veckorna tagit ner exponeringen lite i portföljerna. Vi noterade i veckan att husguden Michael Burry (Scion Capital känd från The Big Short) tror på nedgång och i vanlig ordning går ”All In” genom att investera 93% av sin Hedgefondsportfölj i säljoptioner på S&P och QQQ till ett värde av 1,5 mdr USD.

Vi har också sett att utländska fonder har under nio raka dagar tagit ut pengar från de kinesiska börserna. De dagliga utflödena motsvarar 6,3 miljarder dollar. På torsdagen togs 210 miljoner dollar ut från aktier noterade på Shanghai- och Shenzhenbörserna. Utflödena har alltså skett nio dagar i rad, vilket tangerar det tidigare rekordet som nåddes i slutet på 2016. En brist på konkreta politiska åtgärder samt svag ekonomisk utveckling och en oro för spridningsrisker från den oroliga fastighetssektorn har gett upphov till försäljningarna och pressar marknaden. Utländska investerare sänker sina tillväxtförväntningar efter den senaste statistiken och den negativa ekonomisk utveckling. Under torsdagen nåddes vi dessutom av nyheten att Evergrande, det kinesiska bolaget som är världens mest skuldsatta fastighetsutvecklare och som blivit kännetecknet för fastighetskrisen i Kina, har ansökt om konkursskydd i USA enligt Chapter 15-reglerna. Chapter 15 skyddar icke-amerikanska företag som genomgår en rekonstruktion från långivare som vill stämma dem eller frysa tillgångar i USA.

Världsindex är därmed under veckan ner med drygt 2%.

Veckans Hållbara Bolag
Vi har i veckan emottagit en mycket fin rapport för det andra kvartalet från Alcadon, som är ett av våra svenska portföljbolag. Bolaget är leverantör av infrastruktur för nätverk. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande nordisk leverantör av produkter och system för data- och telekommunikation. Bolaget erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa lösningar från ledande varumärken och egenutvecklade varumärken som ECS, European Cabling Systems och DC-Line. Styrkan i Alcadons affärskoncept ligger i omfattande kompetens och erfarenhet från nätverkslösningar och den tekniska utvecklingen inom området, i kombination med ett stort fokus på kvalitet och service.

Vi hade ett enskilt möte med bolaget efter rapporten och verksamhet går mycket bra, och kryddan för oss ligger i att fiberpenetrationen i länder som Storbritannien, Tyskland och Belgien ligger kring 10% eller lägre, att jämföra med Sveriges 70%. Många länder har avsatt pengar för utbyggnad av fibernätverk som man nu inser att man verkligen behöver. Problemet i flera länder har varit att stora monopolister, som Deutsche Telecom, har saknat intresse att bygga ut fiber utan i stället har velat kapitalisera på sina kopparnät och den politiska viljan har saknats fram till pandemin. Det är nu investeringarna kommer och Alcadon ligger bra till och har tagit många fina ordrar och under hösten samt 2024 kommer takten i exekvering att öka ordentligt enligt bolaget.

Värderingen har kommit ner och vi tycker inte att marknaden till fullo värderar de globala trender som för närvarande råder. Bolaget växer över 30% och handlas på P/E 13 med en EV/Sales multipel på under 1.0.

Veckans Händelse – Svensk inflation något lägre
KPIF sjönk 0,2 i juli jämfört med föregående månad enligt SCB, och steg 6,4 procent jämfört med samma månad föregående år. Väntat enligt Infronts prognosenkät var oförändrade priser jämfört med månaden före och en ökning med 6,5 procent jämfört med samma månad föregående år. KPI-inflationen uppgick till 9,3 procent i juli, medan månadsförändringen var oförändrad. Priserna ökade främst på paketresor och livsmedel under juli. Detta motverkades av lägre elpriser, vilket bidrog till att konsumentpriserna totalt under juli var oförändrade”, enligt SCB.

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. I Sverige är förändringen i Konsumentprisindex (KPI) det vanligaste måttet på inflation, men KPIF är det mått som är Riksbankens målvariabel för penningpolitiken. I KPIF ingår samma varor och tjänster som i KPI. Skillnaden mellan KPI och KPIF är att i KPIF hålls hushållens räntesatser för bolån konstant. Det innebär att effekten av ändrade räntesatser för hushållens bolån enbart fångas i KPI och inte i KPIF. Förutom KPI och KPIF beräknas även HIKP som är ett harmoniserat inflationsmått inom EU-samarbetet. Ytterligare beräknas KPIF-XE (KPIF exklusive energi) vilket ofta används som ett mått på den underliggande inflationen. Nedan visar vi hur de olika måtten ser ut just nu, men för Riksbanken är alltså KPIF viktigast.

Kronan tappar ytterligare efter att juli månads inflationssiffror kommit in något lägre än väntat. Svenska räntor var svagt upp medan övriga europeiska räntor har stigit mer än de svenska under veckan och euron har stärkts mot dollarn. Ovanstående kronförsvagning blir en direkt följd av att svenska räntor har gått upp mindre än europeiska under veckan. Nedan analyserar vi den svaga svenska kronan i ett bredare perspektiv.

Vi avslutar inflationsanalysen med att konstatera att vi ser en nedgång i inflationsförväntningar på kort sikt efter veckans inflationssiffror, men oförändrade prognoser på längre sikt. Den svenska KPIF-inflationen väntas vara 2,9 procent om ett år, 2,3 procent om två år och 2,2 procent om fem år enligt Kantar Prosperas månatliga undersökning av förväntningarna bland aktörer på penningmarknaden. I den förra enkäten, i juli, väntade sig penningmarknadsaktörerna en KPIF-inflation på 3,2 procent på ett års sikt emedan de två övriga mätperioderna var oförändrade.

Veckans Spaning – Internationella investerare säljer svenska tillgångar
Vi har under hela året med jämna mellanrum dryftat den svaga svenska kronan och dess påverkan på svensk industri samt import av inflation via dyrare utländska varor. Vi har en uppfattning om att många svenska analyshus anser att försvagningen är tillfällig och inte fundamentalt driven utan man anser i stället att den svenska kronan är undervärderad. Tittar man på utländska analytiker är retoriken en annan. Goldman Sachs exempelvis har sedan i början av sommaren en negativ vy på SEK och menar att man ska sälja SEK mot exempelvis EUR. Man bygger denna syn på risker i banksystemet via framför allt exponeringar mot fastighetssektorn som drabbas hårt av stigande räntor. Man lyfter också fram bolånemarknaden som man anser har mycket risker på grund av mycket rörliga lån. Man tror därför att en lågkonjunktur riskerar att drabba Sverige i högre grad än Europa som genomsnitt. I ett bredare perspektiv resonerar man kring en stor offentlig sektor, som förvisso är välförvaltad för tillfället, men även i Sverige finns en ålderspyramid som är ofördelaktig där pensionssystemet inte kommer att räcka till vilket man exemplifierar med besluten om högre pensionsålder. Vidare pekar man på en stor andel bidragstagare i arbetsför ålder, som dessutom har ökat markant under de senaste åren via invandring där man konstaterar att det tycks vara mycket svårt att integrera de nyanlända i arbete på grund av låg utbildningsnivå. Man är därför ganska pessimistisk för utsikterna för svenskt vidkommande. Ibland kan det vara sunt att få en utomståendes bild av den svenska ekonomin. Även om vi inte håller med i allt man resonerar kring bör man vara medveten om att Goldman Sachs och andra internationella investmentbanker sannolikt har betydligt högre genomslagskraft än de svenska analyshusen på den internationella valutamarknaden. Deras åsikt blir därför mycket viktig för kronans utveckling.

Dagens Industri hade på torsdagen ett heluppslag kring att utländska investerare har minskat sitt ägande på Stockholmsbörsen sedan årsskiftet. Det utländska ägandet har fallit från 40 till 37 procent. Räknar man på det totala börsvärdet har det utländska ägandet minskat med 400 miljarder kronor. I kronor är svenska börsutvecklingen jämförelsevis relativt mager (+9% för OMX jfr med +15% för S&P 500), i valuta laggar OMX än mer eftersom kronan tappat mycket mark även i år (endast +4% för OMX i USD i år)

Man noterar även att serien för utlandsägande av våra svenska statsobligationer kollapsat från 20% till nära 5% senaste åren. DI skriver om den paradox som kan skönjas när storbolagen redovisar rekordvinster som är valutadopade i det faktum att man exporterar mycket och omräknar vinsterna till svaga svenska kronor, samtidigt som globala investerare säljer Sverige bland annat på osäkerheten kopplat till konjunktur men även till växelkursen. Därmed kanske det är dags att sluta prata om att exportföretagen gynnas av en svag krona medan det drabbar privatpersoner i form av högre importpriser och minskad relativ köpkraft jämfört med omvärlden.

Lyssnar man på utländska analyshus är den svaga kronan här för att stanna och utländska investerare verkar agera därefter.

Veckans Vinnare
I de globala fonderna toppas listan denna vecka av danska forskningsbolaget Gubra följt av Nvidia samt danska Pandora, med uppgångar mellan 6%-16%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland danska forskningsbolaget Gubra följt av Cedergrenska samt veckans portföljbolag ovan, Alcadon, med uppgångar mellan 5%-16%.

Veckans Räntespaning
Under veckan släpptes svenska inflationssiffrorna som kom in på förväntad nivå. KPI kom in på 9,3% och KPIF kom in på 6,4% båda på årsbasis. Under torsdagen anordnades ett seminarium på Swedbank där vice riksbankschef Breman höll ett anförande om det ekonomiska läget efter sommaren. Hennes budskap var att det krävs en stram penningpolitik under en betygande period för att inflationen ska fortsätta falla mot målet. Breman menar att inflationen har gått ner och det är ytterst viktigt att nedgången nu fortsätter eftersom inflationen fortfarande är långt ifrån målet. ”Jag har ingen tolerans för en hög inflation som biter sig fast” deklarerade hon.

Breman berättade vidare att sedan förra mötet har BNP-tillväxten varit svagare än väntat medan inflationen i stort utvecklats i linje med prognos. Det finns goda förutsättningar för att inflationen ska falla under hösten men Riksbanken bör ha beredskap för en annan utveckling.

På fredag morgon släppte Heimstaden Bostad sin kvartalsrapport. Bolaget har stigande intäkter och marginaler samt låga vakanser. Ränteteckningsgraden sjönk från 2,5% till 2,1%, gränsen för en potentiell nedgradering från S&P ligger på 1,8%. Med stora förfall närmaste året överväger styrelsen alternativ på kapitalinjektioner för att bibehålla sin rating.

Primärmarknaden har kommit igång under veckan och vi deltog i en emission från Wallenius Wilhelmsen, ett globalt logistikföretag. Bolaget emitterade 1mdr NOK i en hållbarhetslänkad obligation med 5 års löptid som betalar 3M Nibor +325bps.

Trevlig Helg önskar Cicero Fonder

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.