Veckobrev v.33 – Aker Carbon Capture och negativa aktiemarknadsrörelser

Världens börser har åter börjat oroa sig för att återhämtningstakten ar nått en topp, Peak Growth, och aktiemarknaderna har hamnat i en vinsthemtagning

Världsindex har sjunkit med ca 1,8% under veckan.

Veckans Hållbara Bolag

Bland de Hållbara bolag som vi ständigt letar efter för att addera i portföljerna vill vi hitta företag med en vilja att förbättra världen i enlighet med FN:s hållbarhetsmål. Denna vecka tänkte vi presentera vår senaste investering, norska Aker Carbon Capture. Aker Carbon Capture har under 10 års tid utvecklat anläggningar för att absorbera koldioxid ur smutsiga industriprocesser såsom kolväteförbränning. Man är verksam inom ett stort antal branscher som bland annat energi-, cement- och stålproduktion men även raffinaderiverksamheter. Man tillhandahåller smarta skräddarsydda system som bygger på patenterade och nu väl beprövade processer. Tillväxten är redan bra i bolaget och vi tror att det är ett intressant läge för bolaget nu, givet behovet att minska koldioxidutsläppen inom industrin. Politiskt uppsatta mål ska hållas och inom EU tittar man åter på att minska utgivningen av gratis utsläppsrätter vilket i sin tur skapar incitament inom industrin att ytterligare se över sina utsläpp. Bolaget verkar alltså i linje med FN:s mål i stor omfattning, men man tangerar främst nummer 9 ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” Det ska bli väldigt roligt att följa detta företag under de närmaste åren, vi tror på en mycket bra utveckling.

Veckans händelse och räntespaning

Protokollet från Feds policykommitté FOMC:s möte den 27-28 juli, där Fed-ledamöterna bland annat diskuterade när det ekonomiska stödet ska börja trappas ned, offentliggjordes under onsdagen. Feds penningpolitiska kommitté uppgav att Feds sysselsättningsmål kan nås i år men att det fortfarande är en bit kvar. Debatten och oenigheterna om nedtrappning fokuserade på bedömningar av arbetsmarknaden, där vissa ledamöter såg mycket styrka medan andra såg ett avstånd till full återhämtningen. Flera deltagare noterade att en tidigare nedtrappningsstart kunde åtföljas av mer gradvisa sänkningar av köptempot vilket kan minska risken för en överdriven åtstramning av de ekonomiska förhållandena.

Vi noterar att marknaden under veckan enligt nedstående avsnitt i ”Veckans spaning” för tillfället har släppt oron kring tapering då svagare ekonomiska signaler har dominerat i närtid. Vidare förstår vi att det är en delikat uppgift för FED att välja när eventuella åtstramningar ska träda i kraft. Man vill naturligtvis återskapa ett visst handlingsutrymme via en normalisering av balansräkningen, samtidigt är man orolig för att påverka den ekonomiska återhämtningen negativt via för tidiga åtgärder.

Veckans spaning

Marknaden kastas mellan olika scenarion, under de senaste månaderna har inflationsoro och räntehöjningar varit den största faktorn i den negativa vågskålen. I kölvattnet av lite svagare data har ”Peak Growth”, att den ekonomiska återhämtningen avtar, dominerat på den negativa sidan under veckan. Räntor och aktiemarknad har fallit simultant.

Nedan ser vi ett diagram från ett av de större analyshusen som pekar på det faktum att kraften i de viktigaste ekonomiska indikatorerna avtar samtidigt som aktiemarknaden fortsätter att gå bra (förutom de senaste dagarna).

Ett scenario med avtagande ekonomisk återhämtning är naturligtvis inte bra och kan leda till vinsthemtagningar kortsiktigt. Centralbankerna bör dock vara väl medvetna om vikten av stabila finansmarknader för att bibehålla ett positivt sentiment i ekonomin och, menar vi, kommer göra allt som står i deras makt för att snabbt bidra med stöttning i händelse av oro.

Veckans Vinnare

I den svenska portföljen hittar vi vinnarna bland Fasadgruppen, Hexatronic och Fastpartner som alla är upp mellan 3% – 8%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland Teqnion, Profilgruppen och Vitec som alla är upp mellan 4% – 14%.

Det är roligt att se att alla topplaceringar denna vecka, i de globala portföljerna, knips av våra invalda hållbara bolag. Kahoot, Oncopeptides och Nibe är alla upp 10%-19%.

Veckans Viktigaste – nyhetsflödet domineras av Peak Growth

Bland lite svagare makrosiffror fick vi bland annat detaljhandelns försäljning i USA som sjönk 1,1 procent i juli, jämfört med månaden före. Analytiker hade räknat med att försäljningen skulle ha sjunkit 0,3 procent jämfört med föregående månad.

Vi ser också nya nedstängningar runt om i världen.

Nya Zeeland går in i en fas av förhöjd beredskap (nivå 4) för nya restriktioner till följd av det covidfall som upptäckts nära Auckland. I ett första steg införs nationell nedstängning under tre dagar och i Auckland under sju dagar. Det är ännu inte klarlagt om det är deltavarianten eller hur smittofallet, det första inhemska sedan februari, kan relateras till gränskontroller eller isoleringshanteringen. Nya Zeeland har haft en strikt policy som i stort sett eliminerat viruset inom landet. Totalt har landet endast 2.500 bekräftade fall och 26 döda under pandemin.

Även Australiens centralbank, RBA, bevakar hälsoläget och är redo att agera om situationen försämras ytterligare. RBA lämnade styrräntan oförändrad på 0,1 procent vid sitt senaste möte RBA upprepade att de kommer att köpa statsobligationer för 5 miljarder Australiendollar per vecka fram till början av september, då de dras ned till 4 miljarder per vecka åtminstone fram till mitten av november. RBA konstaterade vid mötet att utbrottet av deltaviruset och de åtföljande nedstängningarna har skapat en hög grad av osäkerhet för utsikterna för andra halvåret. Den ekonomiska aktiviteten och sysselsättningen väntades nu minska under tredje kvartalet. Ledamöter övervägde därför om det finns skäl att senarelägga nedtrappningen av obligationsköpen till 4 miljarder AUD per vecka som nu schemalagts till september. Man tydliggör också att man inte kommer att höja räntan förrän inflationen uthålligt når målet på 2-3 procent, vilket nu inte väntas ske förrän 2024.

Veckans räntespaning

Veckans stora händelse var inflationssiffran från USA som kom i onsdags. I juni överraskade inflationen rejält på uppsidan och marknaden var spänd på hur hög juliinflationen skulle bli. Den amerikanska inflationen överraskade inte på uppsidan den här gången utan var i stället i linje med vad som var förväntat (5,4%). Marknaden tolkade detta som att toppen i inflationen nu är nära och långräntorna föll tillbaka några punkter.

I Sverige, på kreditmarknaden, har det fortsatt varit lugnt och vi har inte deltagit i några emissioner. Vi räknar med att det tar fart igen kommande veckor då semesterveckorna går mot sitt slut.

Slutligen

Vi har i veckan sett den amerikanska dollarn stärkas och givet ovanstående diskussioner är det inte helt lätt att se de fundamentala skälen till styrkan just nu. Svagare makro och fallande räntor borde snarast tala för motsatsen. Vi lutar åt att styrkan snarast är efterfrågedriven då försäljning av aktier och riskfyllda tillgångar leder till ett ”fly to safety”-beteende och då hamnar alltid dollarn i blickfånget. Vidare kan man anföra att USA relativt övriga världen ser starkare ut och närmare åtstramningar och normalisering av ränteläget än de flesta andra centralbanker. Vi noterar även att dollarstyrkan troligen bidragit till veckans råvarufall, då råvaror huvudsakligen prissätts i dollar. Ett bestående råvaruprisfall leder i sin tur till lägre inflationsutsikter vilket bör minska risken för snar tapering. Nedan ser vi även att tekniska nivåer kan vara en drivkraft till dollarstyrkan då ett positivt utbrott ser ut att kunna vara på väg.

Trevlig helg!

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.8 Nvidia rapporterar bättre än väntat igen…

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.7 Aktiespararna Topp Sverige nominerad till bästa aktiefond hos Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer
Morningstar Awards

Aktiespararna Topp Sverige i rampljuset – nominerade till Morningstar Awards!

Nominerade till Morningstar Awards för andra året i rad! Vi kan glatt meddela att vår fina Sverige fond Aktiespararna Topp …

Läs mer

Veckobrev v.6 Kina vill reglera fram starkare aktiemarknad

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.