Veckobrev v.3 – Teknikbolag faller

Inflationsoron är fortsatt drivare för den kortsiktiga marknadsutvecklingen. Under veckan har vi fått se succesivt fallande kurser trots att rapporterna från bolagen över lag inte överraskar negativt. Världsindex är ned 3% under veckan.

Marknaden oroar sig för stigande räntor på grund av återhämtningens styrka som i sin tur driver inflation. Vi har i veckan sett starkare inflationssiffror från både Storbritannien och EMU.

Styrkan i återhämtningen ser vi exempelvis i Tyskland. ZEW-index över tyska investerares och analytikers förväntningar på ekonomin steg i januari. Det visar den månatliga undersökningen från ZEW Center for European Economic Research. Indexet över förväntningarna, som ska förutsäga den ekonomiska utvecklingen på sex månaders sikt, steg till 51,7 i januari jämfört med 29,9 i december.

Flera centralbanker försöker förbereda marknaden på kommande räntehöjningar. Högre inflation får också den Svenska Riksbanken att börja strama åt penningpolitiken och höja reporäntan två gånger nästa år enligt en färsk analys från Swedbank. Den första räntehöjningen väntas komma redan i början av 2023 enligt Swedbank. Sveriges BNP väntas öka 3,3 procent i år och 2,0 procent nästa år. Den ekonomiska aktiviteten i Sverige är tillbaka på den nivå som den hade varit på om pandemin inte hade inträffat. Även på arbetsmarknaden har återhämtningen gått snabbt menar Swedbank.

Även Norges Riksbank förbereder räntehöjningar. Som vi nu värderar utsikterna och riskbilden kommer styrräntan mest sannolikt att höjas i mars säger centralbankschef Öystein. Han noterar att uppgången i norsk ekonomi har fortsatt under hösten, men att höga smittotal och omfattande restriktioner har bromsat aktiviteten den senaste tiden. Han menar vidare att den underliggande inflationen har stigit mer än väntat och nu är nära inflationsmålet. Bankens bedömning är att hänsyn till att stabilisera inflationen runt målet på viss sikt talar för att styrräntan höjs till en mer normal nivå. En gradvis normalisering av räntan är förenlig med fortsatt hög sysselsättning. Höjda räntor kommer också att bidra till att motverka uppbyggnad av finansiella obalanser”, skriver Norges Bank.

Det är dessa räntescenarion som skrämmer aktiemarknaden, inte minst teknikaktier kommer sannolikt fortsatt att gå sämre tills vi ser en försvagning i inflationstakten.

På torsdagskvällen kom Netflix, först ut bland de stora amerikanska teknikbolagen, med sin rapport. I tillväxtbolag är det viktigt att tillväxten består. Netflix lämnar dock en guidning för Q1 2022 som är lägre än analytikernas snittestimat både på vinst och abonnenttillväxt. Aktien föll med hela 20% i efterhandeln och lär även dämpa intresset för streamingsektorn i övrigt.

Veckans vinnare

I den svenska portföljen hittar vi vinnarna bland Cint, Tele2 och Sagax som alla är upp mellan 5% – 6%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland Bico, Beijer Ref och GHP som alla är upp mellan 5% – 8%.

Det är roligt att se flera av topplaceringar denna vecka, i de globala portföljerna, åter knips av våra invalda hållbara bolag. Embracer, Vestas och OX2 som tillhör våra Hållbara Inval är upp 4% – 6%. I övrigt hittar vi, bland annat, Pinduoduo, Meituan och Adyen i topp med uppgångar på mellan 7%-11%.

Veckans räntespaning

Enligt en rapport från Danske Bank i veckan noterades att emitterad volym för den svenska företagsobligationsmarknaden 2021 uppgick till 210 miljarder kronor. Senaste rekordåret var 2019 då det emitterades 203 miljarder. Ett glädjande besked var att den hållbara finansieringen ökade kraftigt under 2021 där strax över 80 miljarder emitterades som hållbara obligationer. Fastighetssektorn stod som vanligt för den största andelen med 45% av emitterad volym.

Det har varit full aktivitet på primärmarknaden. Vi deltog i en emission i veckan med VNV Global, ett investmentbolag med fokus på onoterade investeringar i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader, som emitterade en 3-årig obligation på 1,2 mdr med fast ränta på 5% som används för att refinansiera en tidigare skuld på 800 miljoner samt utöka lånet något.

Trevlig helg!

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.