Veckobrev v.29 – Rapporter i fokus

Ökade coronarestriktioner har under veckan överskuggats av förhoppningar på att ett vaccin snart ska vara klart och marknaden har därmed varit positiv. Världsindex är på en vecka upp med ca 1,6%.

Makro

I Sverige ser vi stigande arbetslöshet. Totalt var 466.000 personer, 9,0 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar i slutet av juni. Det var 130.000 personer fler jämfört med samma månad förra året, då arbetslösheten var 6,7 procent enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik.

Notera även att den svenska kronan fortsätter att stärkas mot andra valutor då det allmänt anses att Sverige är ett av de länder som kommer att klara krisen bäst ekonomiskt. Historiskt har detta ett negativt scenario för våra exportbolag även om man bör komma ihåg att de generellt blir allt mer internationaliserade, och därmed mindre beroende av den svenska kronan, för varje år som går.

Kinas BNP växte under andra kvartalet med imponerande 11.5% vilket ger en årstakt på 3.2% och klart högre än väntat efter ett fall med 9.8% första kvartal. Världens näst största ekonomi måste nu i allt större utsträckning åter förlita sig på inhemsk och kreditdriven ekonomisk tillväxt tills dess att global tillväxt fått upp farten.

USA-konjunkturen är på rätt väg enligt centralbanken, Federal Reserve. Feds konjunkturrapport Beige Book, som publicerades i onsdags kväll, var överraskande positiv mot bakgrund av den senaste tidens accelererande virusspridning i olika delstater. Data för Beige Book samlades dock in t o m 6 juli. Det innebär att beslutet att åter stänga ned stora delar av Kaliforniens ekonomi, världens 5:e största om det hade varit ett eget land, inte fullt ut fångats av rapporten. Man säger dock att ”I frånvaro av vaccin och hot om nya nedstängningar står USA:s ekonomi inför fortsatt stora utmaningar”.

Därför är det inte utan orsak som fokus i veckan tydligt har varit på Astra Zeneca. Astra Zeneca är både involverat i ett eget vaccin-program och är stor delägare i bolaget Moderna som också har ett vaccin-program. Moderna har i veckan visat lovande data i sin FAS I studien och det ryktas att Astra Zeneca ska visa bra data under helgen som kommer, varför båda aktierna har stärkts. Marknaden har också använt detta nyhetsflöde som huvudskäl till positiv utveckling. Därmed kan man också konstatera, é contrarie, att negativa nyheter rörande forskningen kring vaccin kanske är det största hotet mot marknaden för tillfället.

Räntemarknaden

Det har varit en lugn vecka på den nordiska kreditmarknaden. Det görs väldigt få emissioner så här i semestertider och det omsätts heller inte särskilt mycket.

Rapporterna har börjat komma in för andra kvartalet. Castellum är ett av bolagen som vi äger som rapporterat. De presenterade både ett förvaltningsresultat och ett driftöverskott som var över förväntan. Trots Coronapandemins påverkan på samhället så har bolaget inte sett några konkurser bland sina hyresgäster och hyresförlusterna är på samma nivå som förra året. VD Henrik Saxborn menar dock att det är för tidigt att dra några slutsatser av pandemins långsiktiga påverkan men konstaterar att kortsiktigt har bolaget klarat sig bra.

Aktiemarknaden

Rapporterna börjar komma igång och i USA har vi sett de amerikanska storbankerna, bortsett från Wells Fargo, komma in bättre. Även exempelvis Alcoa och Infosys har överraskat positivt hittills.

I Sverige har vi fått bankrapporter från SEB och Handelsbanken vilken ingendera nådde riktigt ända fram. Båda redovisade sämre räntenetton och högre kreditförluster. Nätbanken Avanza fick istället bära fanan högst i banksektorn då man redovisade över lag fina siffror och steg med över 10%. Verkstadsrapporterna från de stora bolagen har heller inte riktigt överraskat positivt ännu. Både Atlas Copco och Sandvik föll på sina respektive rapporter då man inte infriade marknadens förväntningar.

Aktieportföljerna har gått bra relativt sina jämförelseindex och slagit desamma. Endast Cicero 0-50 har under veckan tappat en aning relativt sitt jämförelseindex. Övriga aktivt förvaltade fonder är åter bättre än sina respektive index.

I Sverigeportföljen hittar vi vinnarna i ÅF, Avanza, Getinge och Scandic Hotels som alla har stigit med 10 – 20%.

I de globala portföljerna utmärker sig Vivint Solar, Borregaard, samt även här Avanza med uppgångar på 9 – 23%. Det är åter kul att se att vårt fokus på hållbara investeringar betalar sig även monetärt. Två av veckans tre bästa aktier, Borregaard och Vivint Solar, är bolag vi äger där vi valt in bolag med speciellt fokus på hållbara investeringar.

Hur vi på Cicero Fonder har agerat under krisen:

Utgångsläget är att fonderna investerar i huvudsak i stabila kvalitets- och utdelningsbolag utifrån faktorförvaltningen. Denna modell har visat sig hålla emot ganska bra historiskt och innehaven förväntas leverera stabil avkastning under ekonomis återhämtningsperiod.

Blandfonderna

Blandfonder ska ha  en aktieexponeringen i normalläget på 60% (30% för Cicero World 0-50) aktieexponering men med möjlighet att vid exceptionella tillfällen halvera denna exponering. Vi baserar förvaltningen på vår unika faktormodell.

Under våren har vi undvikit branscher som är mest påverkat av pandemin såsom boknings-, flyg-, hotell-, och lyxvarubolag. Oljebolag investerar vi inte alls i med tanke på vår Hållbarhetsprofil.

Aktiefonderna

I fonderna Cicero Sverige och Eligo Strategi Offensiv baserar vi förvaltningen på vår väldiversifierade faktormodell.. Modellen har givit överavkastning under hela perioden som pandemin har varat.

Indexfonderna

Indexfondernas mandat är av naturen att följa index och de kommer därmed att göra det.

Räntefonder

Vi placerar primärt i bolag med starka balansräkningar som vi räknar med ska klara sig bättre än genomsnittet i oroliga tider. Vi har också sedan länge dragit ner durationsrisken. Vi har även i räntefonderna Hållbarhet som ledstjärna och investerar därmed inte alls i oljesektorn. Vi har i likhet med aktieförvaltarna sålt all flygbolagsexponering sedan tidigare.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.8 Nvidia rapporterar bättre än väntat igen…

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.7 Aktiespararna Topp Sverige nominerad till bästa aktiefond hos Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer
Morningstar Awards

Aktiespararna Topp Sverige i rampljuset – nominerade till Morningstar Awards!

Nominerade till Morningstar Awards för andra året i rad! Vi kan glatt meddela att vår fina Sverige fond Aktiespararna Topp …

Läs mer

Veckobrev v.6 Kina vill reglera fram starkare aktiemarknad

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.