Veckobrev v.29 Inflationen i Storbritannien faller fint

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt i mobilen.

Veckan har fokuserats på data från Storbritannien där vi har sett inflation överraska positivt.

Världsindex är därmed upp svagt under veckan.

Veckans Bolag – Tobii Dynavox
Vi har under året för fondernas räkning investerat i ett nytt bolag, svenska Tobii Dynavox, Bolaget är ett mycket intressant teknikbolag som tillhandahåller kommunikationshjälpmedel med ögonstyrning i Ipadliknade miljö. Man har även kommunikations-touchscreens för icke talande användare. Framtiden ser mycket lovande ut, det finns en lång rad färdiga produkter som är globalt ledande inom sina respektive områden. Bolaget har haft en tuff period under pandemin då nedstängningar har bidragit till att färre patienter har fått hjälp med den här typen av vardagshjälpmedel från sjukvården. Under 2022 lossnade det dock rejält för bolaget med en försäljningstillväxt på 40%.

I veckan fick vi en riktigt fin rapport. Tobii Dynavox, som knoppades av från Tobii, redovisade en rörelsemarginal som uppgick till 7,6 procent, upp från 5,4procent i Q1. Intäkterna var 381 miljoner kronor vilket motsvarande en försäljningstillväxt om 32 procent. ”Vår underliggande tillväxt fortsätter med oförändrad kraft trots att vi mötte ett tuffare jämförelsekvartal från fjolårets andra kvartal”, säger bolaget.

De närmaste åren ska dessa fördröjningar som pandemin skapade reverseras ytterligare och vi tror därmed på några riktigt goda år för Tobii Dynavox.

Det blir spännande att följa bolagets resa under de närmaste åren.

Veckans Händelse – Inflationen i Storbritannien faller fint
Internationellt steg börserna globalt på bred front under onsdagen efter att inflationen i Storbritannien kom in svagare än väntat (+7,9% i årstakt, ner från +8,7% i maj), vilket marknaden tolkar som att en del av pressen på Bank of England att fortsätta med kraftiga räntehöjningar har minskat. Londonbörsen tillhörde därmed vinnarna (+1,8%).

På valuta- och räntemarknaderna uppvisade framför allt det brittiska pundet och de brittiska räntor de största rörelserna. Den brittiska inflationen är dock fortfarande på tok för hög och vi lär se fler höjningar från Bank of England framöver. Marknaden prisar i skrivande stund in ytterligare tre till fyra höjningar i år.

Veckans Spaning – Rapporterna är bra, men det är förväntat….
Vi har kommit en bra bit in i rapportperioden. Även om det fortfarande återstår många tunga rapporter innan vi kan summera andra kvartalet helt går det redan nu att dra vissa slutsatser.

Från verkstadsindustrin har det varit överraskande starka resultat som presenterats, men tecken på att även denna bransch nu börjar märka av svagheter finns i form av sämre orderingång i vissa fall och i de framåtblickande kommentarerna från ledningen.

Bankerna fortsätter gynnas av ett högre ränteläge vilket förbättrat räntenettot signifikant. Kreditförlusterna lyser fortsatt med sin frånvaro. Vi känner dock att vi har sett precis samma förbättringar i bankerna under ungefär ett års tid nu, varje kvartal. Det kanske är läge att lätta lite i bankerna till förmån för övriga branscher?

Fastighetsbolagen har genomgående rapporterat stark tillväxt i driftöverskottet, i de flesta fall ännu mer än förväntat vilket i varierande grad kompenserar för dyrare finansiering. Kanske bör man investera i sektorn, åtminstone i sina favoriter.

Inom konsumentvarusektorn har det kommit flera tecken på att lageranpassningarna, som haft stor inverkan på magnituden i nedgången, är mer eller mindre överspelad. Det värsta ligger kanske redan bakom oss i dessa bolag som drabbades först av lågkonjunkturen. Det kanske är dags att börja räkna på MIPS, Thule, Dometic och BHG.

Telekomsektorn sticker återigen ut som svag med nedjusteringar av utsikterna för andra halvåret från både Nokia och Ericsson samt en svag rapport från Tele2.

De på börsen högtflygande industrihandelsbolagen växer fortfarande men i betydligt lägre takt, vilket tycks ha dämpat investerarnas eufori något och gjort signifikanta avtryck på aktiekurserna. Addtech är ett av dessa bolag som har ”drabbat” oss under rapportperioden.

Vi ser fortsatt många kommentarer kring minskade kostnader för råvaror, energi och transporter, vilket är helt enligt förväntningarna. De leveransproblem som plågade näringslivet föregående år, relaterat till exempelvis komponentbrist eller flaskhalsar i transport/logistik, är till stor del borta och de som återstår väntas försvinna under andra halvåret. Sammantaget är det en relativt odramatisk rapportperiod siffermässigt, vilket gör den ganska blek i jämförelse med föregående rapportperiod som var osedvanligt upplyftande. Samtidigt är marknadens reaktioner kraftiga med tvåsiffriga upp- och nedgångar på flera håll. Det är hittills övervägande negativa vinstprognosrevideringar efter rapporterna. Det är fortfarande för tidigt att dra slutsatsen att trenden med uppreviderade vinstprognoser nu kommer att brytas, men sannolikt blir det så och vi vet dessvärre att börsen går bättre under perioder när estimaten revideras uppåt…

Veckans Vinnare
I de globala fonderna toppas listan denna vecka av Axfood, Sunrun och Sunpower med uppgångar mellan 10%-14%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland Inwido, Tobii Dynavox och VBG Group med uppgångar mellan 11%-17%.

Veckans Räntespaning
Det råder ett semesterlugn över den nordiska kreditmarknaden och det har inte gjorts några emissioner under veckan. Även handeln i sekundärmarknaden har varit tunn och vi har inte gjort några förändringar i portföljerna.

Räntorna i Sverige och i Europa har handlat ned under veckan. En förklaring är att det har kommit mjuka signaler från ECB. I en intervju uttalade sig, den vanligtvis hökaktiga ledamoten Klas Knot, att en räntehöjning vid nästa veckas möte är nödvändig, men att det längre fram inte behöver bli några fler höjningar än så.
Från Storbritannien fick vi inflationsdata från juni som minskade mer än väntat. KPI uppgick på årstakt till 7,9% mot väntade 8,2%. Även detta fick räntorna att handla ned något.

Om det är lugnt på obligationsmarknaden så är det desto mer fart i fastighetssektorn. Under veckan har vi fått se Fabege avyttra två fastigheter till ett värde på 3,4 miljarder.
SBB har bildat ett dotterbolag och ingått ett avtal med Morgan Stanley som köper preferensaktier i nybildade bolaget om 2,4 miljarder SEK. Det nya bolaget består av bostadsfastigheter i Sverige och har ett värde på 6,2 miljarder. Att stärka upp likviditeten för att lösa kommande obligationsförfall är prioritet nr 1 för SBB och det här ett steg i rätt riktning för bolaget.

Trevlig Helg önskar Cicero Fonder

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.9 Åter väntan på amerikansk inflation…

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.8 Nvidia rapporterar bättre än väntat igen…

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.7 Aktiespararna Topp Sverige nominerad till bästa aktiefond hos Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer
Morningstar Awards

Aktiespararna Topp Sverige i rampljuset – nominerade till Morningstar Awards!

Nominerade till Morningstar Awards för andra året i rad! Vi kan glatt meddela att vår fina Sverige fond Aktiespararna Topp …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.