Veckobrev v.28 – I väntan på rapportperioden

Marknaden har över lag varit försiktigt positiv under veckan i väntan på att rapportsäsongen ska dra igång, vilket sker under mitten av månaden. Vi har på hemmaplan sett positiva vinstvarningar (dvs resultatet väntas bli bättre än förväntat) från bl.a. Pandora (DK), Electrolux och Husqvarna. Världsindex är på en vecka upp med ca 0,7%.

Makro

Det kanske viktigaste indikatorn för veckan kom återigen från arbetsmarknaden i USA. Antalet personer som fortsatte att få arbetslöshetsunderstöd minskade med 700 000 personer och uppgick till drygt 18 miljoner personer, vilket var något bättre än väntat.

Trots att vi har fått se ökad  Coronasmitta från flera håll, framförallt i USA, känns det fortsatt som om marknaden gärna väljer att fokusera på positiva nyheter för tillfället. Nollränta under flera år framöver kombinerat med gigantiska finanspolitiska åtgärder har eldat på aktiemarknaderna.

På tisdagen sänkte EU-kommissionen sin prognos för tillväxten i år i euroområdet med 1 procentenhet, till -8,7 procent, jämfört med majprognosen.

Bulgarien och Kroatien förväntas att införlivas i ERM-2 idag, fredag, efter marknadens stängning. Ingendera lär bidra till ett ökat förtroende för det europeiska valutasamarbetet EMU.

Räntemarknaden

Primärmarknaden har varit lugn denna vecka då många har gått på semester nu och en fortsatt låg aktivitet är att vänta under sommaren. Rörelserna på marknaden har varit små, svenska räntor har sjunkit något under veckan emedan amerikanska har varit relativt oförändrade.

Aktiemarknaden

Electrolux förklarar den positiva utvecklingen under senare delen av kvartalet med att restriktionerna i Europa gradvis har upphävts. “Electrolux har också framgångsrikt genomfört åtgärder för att minska kostnaderna, bland annat genom permitteringar av anställda på flera marknader och genom väsentligt minskade rörliga kostnader”.

Vi lyssnar naturligtvis kontinuerligt på bolag och flera (såsom SKF och Sandvik) har under den senaste tiden uttryckt att pandemin och medförande minskningar i efterfrågan möjliggjort strategiska förändringar i organisationerna samt investeringar i ökad automatisering. Ovanstående är naturligtvis positivt ur ett bolagsperspektiv. Samtidigt måste man, ur ett nationalekonomiskt perspektiv, vara försiktig så inte automatiseringar sker för snabbt med oåterkalleliga arbetsmarknadseffekter som följd.

Det ska bli spännande att följa rapporterna som drar igång i nästa vecka. Vi noterar i de globala portföljerna att teknikbolagen åter har tagit täten både under de positiva och negativa dagarna denna vecka.

I Sverigeportföljen hittar vi vinnarna i Avanza, Electrolux Professional, ByggMax och Sweco där vi har sett uppgångar på mellan 5 – 10%. Avanza rapporterar nästa vecka och det ska bli spännande att följa. Flera analyshus är lite mer negativa till aktien då den gått starkt. Vi menar att det finns fog för detta i form av bra tillväxttal och, viktigast av dessa, en mycket stark kundtillväxt.

I de globala portföljerna utmärker sig ett av våra hållbara val, Vivint Solar, med en uppgång på 50% efter ett bud från konkurrenten Sunrun Inc, Därefter följer faktiskt ett koppel av svenska bolag såsom Avanza, Eolus Vind och Midsona med uppgångar på mellan 6-10%. De två senare är extra roligt då även de är bolag som vi har valt ut av hållbarhetsskäl och det är kul att se att vårt fokus på hållbara investeringar betalar sig även monetärt.

Hur vi på Cicero Fonder har agerat under krisen:

Utgångsläget är att fonderna investerar i huvudsak i stabila kvalitets- och utdelningsbolag utifrån faktorförvaltningen. Denna modell har visat sig hålla emot ganska bra historiskt och innehaven förväntas leverera stabil avkastning under ekonomis återhämtningsperiod.

Blandfonderna

Blandfonder ska ha  en aktieexponeringen i normalläget på 60% (30% för Cicero World 0-50) aktieexponering men med möjlighet att vid exceptionella tillfällen halvera denna exponering. Vi baserar förvaltningen på vår unika faktormodell.

Under våren har vi undvikit branscher som är mest påverkat av pandemin såsom boknings-, flyg-, hotell-, och lyxvarubolag. Oljebolag investerar vi inte alls i med tanke på vår Hållbarhetsprofil.

Aktiefonderna

I fonderna Cicero Sverige och Eligo Strategi Offensiv baserar vi förvaltningen på vår väldiversifierade faktormodell.. Modellen har givit överavkastning under hela perioden som pandemin har varat.

Indexfonderna

Indexfondernas mandat är av naturen att följa index och de kommer därmed att göra det.

Räntefonder

Vi placerar primärt i bolag med starka balansräkningar som vi räknar med ska klara sig bättre än genomsnittet i oroliga tider. Vi har också sedan länge dragit ner durationsrisken. Vi har även i räntefonderna Hållbarhet som ledstjärna och investerar därmed inte alls i oljesektorn. Vi har i likhet med aktieförvaltarna sålt all flygbolagsexponering sedan tidigare.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.