Veckobrev v.27 – Semestern närmar sig och volatiliteten avtar?

Det är tydligt att nyhetsflödet avtar och marknaden har lite svårt att hitta fokus. Å ena sidan finns stödet av finans- och penningpolitik men å andra sidan ser vi också en del bakslag i sjukdomsstatistiken från exempelvis USA och Tyskland där restriktioner återinförs.  Det ska bli intressant att se om det inte i slutändan trots allt visar sig att Anders Tegnell och Sverige med sin ”lagom-” strategi har bekämpat C19 effektivast. Världsindex är på en vecka upp med ca 2%.

Makro

Det kanske viktigaste indikatorn för veckan kom återigen från arbetsmarknaden i USA. Antalet sysselsatta ökade med 4,8 miljoner personer i juni. Arbetslösheten uppgick till 11,1 procent, jämfört med 13,3 procent månaden före, vilket var lite bättre än vad marknaden hade vågat hoppas på.

Trots att vi har fått se ökande C19 statistik från flera håll, framförallt i USA, känns det som om marknaden gärna väljer att fokusera på positiva nyheter för tillfället. Framförallt minskande arbetslöshet samt en återgång till en fungerande ekonomi är sådana indikatorer.

Under veckan har vi även fått positiva indikationer från forskningsarbetet kring ett C19 vaccin från både Pfizer och AstraZeneca och deras respektive samarbetspartners, vilket har stärkt marknaden

Räntemarknaden

Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad under veckan. Man förlänger stödpaketen genom att utöka tillgångsköpen från 300 till 500 mdr samt att köp av företagsobligationer kommer att påbörjas i september och sträcker sig fram till och med juni 2021.

Primärmarknaden lugnade ner sig något denna vecka då många börjar gå på semester nu och en fortsatt låg aktivitet är att vänta under sommaren. Rörelserna på marknaden har varit små, amerikanska räntor har stigit något under veckan emedan svenska har varit relativt oförändrade.

Aktiemarknaden

Inför semestrarna brukar det alltid vara jäktigt på primärmarknaden för att hinna med alla affärer som är på gång. Fonderna har deltagit i nyemissioner i både Genova, Camurus och Vicore Pharma med positiv kortsiktig utgång.

Aktieportföljerna har gått bra relativt sina jämförelseindex och slagit desamma. Endast Eligo Strategi Offensiv har tappat 0,45% relativt sitt jämförelseindex. Övriga aktivt förvaltade fonder är åter bättre än sina respektive index.

I Sverigeportföljen hittar vi vinnarna i Calliditas, Addlife och Sinch där vi har sett uppgångar på mellan 5 – 17%. Calliditas, med sina unika metoder för läkemedelsleverans inuti kroppen, är i topp efter den amerikanska listningen härom veckan som lett till ökat analysfokus från flera amerikanska mäklarhus. Detta är en liten pärla som inte får missas. Det är kul att se att flera amerikanska analytiker sätter riktkurser på mellan 2- 300% över dagens aktiekurs. Buckle up and enjoy the ride!!

I de globala portföljerna utmärker sig återigen tyska ”Linas Matkasse” Hellofresh, Denna vecka får Hellofresh dock se sig slagna av ett bolag,  svenska Calliditas, som alltså även finns i de globala portföljerna. Vidare noterar vi att både FaceBook och Amgen har stigit med ca 9%. Slutligen är det kul att se att vårt fokus på hållbara investeringar betalar sig även monetärt. Både Arise Windpower och Vivint Solar kvalar in på veckans Top 6-lista där bolagen vi äger har gått upp med mellan 7-17%.

Hur vi på Cicero Fonder har agerat under krisen:

Utgångsläget är att fonderna investerar i huvudsak i stabila kvalitets- och utdelningsbolag utifrån faktorförvaltningen. Denna modell har visat sig hålla emot ganska bra historiskt men marknadsaktörerna har tyvärr hittills sålt av alla aktier urskillningslöst.

Blandfonderna

Vi har på Cicero Fonder tidigare kommunicerat att man ska se våra blandfonder som en produkt där exponeringen i normalläget ska ligga på 60% (30% för 0-50) aktieexponering men med möjlighet att vid exceptionella tillfällen halvera denna exponering.

För att bevara kapitalet har vi viktat ned aktieexponeringen gradvis från ca 60% Cicero Hållbar Mix. I Cicero 0-50 har vi viktat ner aktieexponeringen från 30%.

Detta har skett på olika sätt. De branscher som är mest utsatta för nedgången såsom boknings-, flyg-, hotell-, och lyxbolag har vi sålt av helt och hållet i ett tidigt skede, som vi skrev om förra veckan. Oljebolag investerar vi inte alls i med tanke på vår Hållbarhetsprofil. Övrig nedviktning primärt har skett via terminer, dvs vi har sålt hela den globala marknaden.

Vi bevakar marknaden i realtid och har beredskap att vikta ned aktieexponeringen ytterligare för att bevara kapitalet.

Aktiefonderna

I Cicero Sverige samt Eligo Strategi Offensiv litar vi på att vår väldiversifierade faktorförvaltning ska bidra till att fonderna klarar sig bättre än marknaden i det här trista börsklimatet.

Indexfonderna

Indexfondernas mandat är av naturen att följa index och de kommer därmed att göra det.

Räntefonder

Vi placerar primärt i bolag med starka balansräkningar som vi räknar med ska klara sig bättre än genomsnittet i oroliga tider. Vi har också sedan länge dragit ner durationsrisken. Vi har även i räntefonderna Hållbarhet som ledstjärna och investerar därmed inte alls i den stökiga oljesektorn. Vi har i likhet med aktieförvaltarna helt sålt all flygbolagsexponering sedan tidigare.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.