Veckobrev v.27 – Makroläget och ECBs nya inflationsmål

Världens börser har handlat med en positiv underton i veckan. De ledande amerikanska börserna handlades dock nedåt på torsdagen, samtidigt som statsobligationer handlas starkt. Utvecklingen tillskriver ett vikande förtroende för den ekonomiska återhämtningen och vi får se hur detta avtagande börshumör utvecklar sig.

Världsindex har därmed sjunkit med ungefär en procent i lokala valutor och halv procent i svenska kronan.

Veckans Hållbara Bolag

Bland de Hållbara bolag som vi ständigt letar efter för att addera i portföljerna vill vi hitta företag med en vilja att förbättra världen i enlighet med FN:s hållbarhetsmål. Denna vecka tänkte vi presentera svenska Aros Bostad som faktiskt bara har funnits på börsen i några veckor. Bolaget utvecklar och säljer bostäder med en vilja att förändra bostadsmarknaden mot minskad segregering både gällande ekonomiska och demografiska skillnader.

Aros menar att de som bostadsutvecklare har stor påverkan på människor, miljö och samhälle och därmed ett stort ansvar. De menar även att ambitionen är att bidra till positiva värden i samhället och att minimera verksamhetens direkta och indirekta negativa påverkan på miljö och klimat. ”Våra bostadskvarter ska bidra till ett säkert och inkluderande grannskap, där människor kan mötas och känna sig trygga. Vi ska se till att bostadsprojekten genomförs på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt, att våra medarbetare mår bra samt att vi har en hög affärsetik och är transparenta med hur vi arbetar”. Cicero deltog i börsnoteringen för fondernas räkning i en ledande roll. Tillväxten är mycket god och det finns uppenbarligen ett stort intresse för bolagets bostäder. Bolaget verkar alltså i linje med bland annat FN:s mål nummer 11 ”Hållbara städer och samhällen”. Det ska bli väldigt roligt att följa detta företag under de närmaste åren, vi tror på en mycket bra utveckling.

Veckans händelse 

ECB presenterade på torsdagen en ny strategi som innebär ett skifte till ett symmetriskt inflationsmål på 2 procent på medellång sikt. Rådet konstaterar att man bedömer att prisstabiliteten bibehålls bäst genom att sikta mot ett mål på 2 procent på medellång sikt. Målet är alltså symmetriskt vilket innebär att positiva och negativa avvikelser från målet är “lika lite önskvärda”. “När ekonomin verkar nära den lägre gränsen för nominella räntor kräver det särskilt kraftfulla eller uthålliga penningpolitiska åtgärder för att undvika att negativa avvikelser från inflationsmålet biter sig fast, vilket enligt oss överensstämmer med nuvarande situation. Det kan också implicera en övergångsperiod då inflationen måttligt överstiger målet”, menar ECB. Centralbanken bekräftar samtidigt att ECB:s styrräntor fortsatt är de primära penningpolitiska instrumenten. Andra instrument, som framåtblickande guidning och långsiktiga refinansieringsoperationer, kommer dock att förbli en viktig del av ECB:s verktygslåda, att användas när det är lämpligt. Rådet konstaterar samtidigt att klimatförändringar har djupgående konsekvenser för prisstabiliteten, och har därför åtagit sig att genomföra en ambitiös klimatrelaterad åtgärdsplan.

Ovanstående är mycket i linje med den förändrade strategi som vi såg FED anta förra året. De deflationistiska tendenser som genomsyrat ekonomierna under de senaste åren, såsom globalisering och teknikskifte via digitalisering är ämnen som vi återkommande har diskuterat i detta forum, hörsammas nu även av ECB. I kombination med pandemins effekter och behov av stimuli kan vi därmed räkna med låga räntor mycket länge även från ECB. Positiva tongångar för mer riskfyllda tillgångar såsom aktier.

Veckans spaning

Rapportperioden har startat i veckan och tidigt ute är som vanligt fastighetsbolagen. Några av portföljernas bolag är Atrium Ljungberg och Kungsleden. Båda rapporterade i veckan och överraskade positivt. Det har funnits farhågor att vi snart kommer att se svaghet i fastighetsbolagens siffror då man menar att butiks- och kontorsdöden är en trend som kommer att följa i pandemins spår. Fastighetsaktier har därmed haft svårigheter att återhämta sig efter fjolårets fall. Vi vill tydliggöra att om det visar sig att fastighetsbolagen klarar återhämtningen bättre än väntat finns det betydande värdeskillnader i sektorns favör givet fortsatt låga räntor och börsens styrka i övrigt.

Veckans Vinnare

I den svenska portföljen hittar vi vinnarna bland Ratos, SBB, Beijer Alma och Fabege som alla är upp mellan 4% – 6%.

I Småbolagsfonden är vi glada för vårt innehav i Magnolia Bostad som vi skriver om nedan. Övriga vinnare hittar vi vinnarna bland Lime och Teqnion som är upp 10% och 6% respektive.

I de globala portföljerna ser vi en blandad bild och våra topplaceringar är Amazon, Calliditas, Yamato och Sainsbury som är upp 4%-6%

Veckans Viktigaste

Holmström Fastigheter lägger bud på Magnolia Bostad, som ägs av fonderna, uppgående till 76 kronor kontant per aktie. Budet motsvarade en premie om cirka 32,4 procent jämfört med stängningskursen om 57:40 kronor för Magnolia Bostads aktie den 6 juli. Vi bedömer att budet kommer att gå igenom och tycker att det är roligt att vår strategi att hitta lönsamma, kassaflödesgenererande bolag med ”rätt” värdering tycks betala sig.

Försäljningen i de svenska Ica-butikerna presenterades i veckan och steg med 1,4 procent i juni jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker var försäljningen upp 1,2 procent under månaden. I våra portföljer finns både ICA och Axfood (Hemköp och Willy’s) representerade och vi har en positiv syn även fortsättningsvis på dessa dagligvarubolag. En av de större analysfirmorna kom i veckan ut med en sälj-rekommendation för båda bolagen, vi tror att de har fel. Vi menar att återanpassningen till ett normalt liv efter pandemin kommer att ta längre tid och kanske aldrig blir exakt som tidigare. Kanske kommer vi under ganska lång tid resa mindre och spendera mer tid hemma. Kanske har människor vant sig av att gå ut på restaurang och istället odlat ett matlagningsintresse och väljer att spendera en större del av budgeten på hemlagad mat. Vi menar att det är sannolikt och är därför positiva till båda våra två stora dagligvarubolag.

EU-kommissionen bötfällde på torsdagen åter BMW och Volkswagen, denna gång på sammanlagt 875 miljoner euro för att nu också ha bedrivit en kartell inom katalytisk avgasrening för dieselmotorer. Även Daimler deltog i kartellen men slapp böter eftersom bolaget anmälde kartellen till kommissionen. Daimler, BMW, VW, Audi och Porsche innehade alla teknik för att rena avgaser mer än de lagliga kraven enligt EU-lagstiftningen. Dagens beslut handlar om när legitimt tekniskt samarbete går snett. Vi accepterar inte när företag samarbetar, sade kommissionens vice ordförande för konkurrensfrågor. Aktierna föll och det är intressant att man nu väljer att åter bötfälla bolagen i ”Dieselgate”, för i grunden samma brott som man tidigare har blivit bötfällda för, men nu på grund av samarbete.

Veckans räntespaning

I takt med att världens börser backat under veckan som varit har även räntorna följt med nedåt. Den amerikanska 10-årsräntan handlades som lägst runt 1,25% under torsdagen och startade veckan strax över 1,4%, som högst handlades den kring 1,74% under våren när inflationsoron var som värst. Den motsvariga svenska 10-årsräntan har handlats som lägst runt 0,14% under torsdagen och startade veckan runt 0,28%, under våren handlades den som högst runt 0,44%.

Primärmarknaden har tydligt lugnat ner sig och tagit en paus under sommaren. Den lär inte dra igång förrän mitten eller slutet av augusti.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.