Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt i mobilen.

Veckans utveckling har varit blandad, amerikanska börsindex ser lite överköpta ut för tillfället och marknaden verkar, i bästa fall, ha gått in i en konsolidering för att samla kraft för nästa kliv uppåt.

Därmed är Världsindex upp omkring 0,5% i veckan under låg omsättning.

Veckans Bolag – Smart High-Tech (SHT)
Smart High-Tech AB är ett bolag specialiserat på utveckling och försäljning av nanobaserade material och lösningar för termisk hantering, det vill säga värmeskydd. Företagets produkter, som främst är tillverkade av grafen, används för att kyla elektronik, processorer, grafikkort, LED-lampor och andra värmekänsliga och värmeintensiva produkter. På bilden nedan syns det värmeavvisande membran av grafen som har blivit bolagets hittills största kommersiella framgång. Normalt skyddas GPU`s och CPU`s av en kladdig termisk pasta som dock torkar med tiden och det är därför din dator blir slöare och slöare allt eftersom åren går. Ett grafen-membran värmeskyddar med konstant effekt under betydligt längre tid.

Bolaget grundades 2006 av Johan Liu, professor vid Chalmers tekniska högskola, och har sedan dess bedrivit forskning inom området. Smart High-Tech har främst lyckats kommersiellt med produkter för kylning av chip i GPU`s och CPU`s. Thermal Grizzly säljer en kylprodukt mot retail-ledet, utvecklad och tillverkad av SHT, som har fått mycket fina recensioner och kan monteras i efterhand i din dator, finns på Webhallen för 98: -. SHT fick dessutom under våren volymordrar av AMD som kommer att integrera företagets produkter i sina chip för datacenter.

För att anpassa bolagets produktion till den takt som AMD önskar, 100–200 000 enheter i månaden behöver bolaget bygga ut sin kapacitet, som idag ligger på ca 20 000 enheter per månad, och beslutade i veckan om en nyemission för att finansiera denna utbyggnad. Vi på Cicerofonder har följt bolaget under en längre tid. Vi har tidigare konstaterat att en nyemission behövs om man når volymmässigt kommersiell framgång och har därför avvaktat med att investera. Vi deltog därför i veckan för fondernas räkning i nyemissionen på rabatterat pris.

I samband med nyemissionen meddelade bolaget även den fantastiska nyheten att man har godkänts som leverantör till ytterligare en amerikansk elektronikjätte, storleksmässigt större än AMD. Det ska bli mycket spännande att följa bolagets utveckling.

Veckans Händelse – Riksbanken avvaktar
Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 3,75 procent på torsdagens räntemöte. Enligt förhandstipsen väntade sig samtliga av tolv tillfrågade analytiker att styrräntan skulle lämnas just oförändrad.

Riksbanken ändrade senast styrräntan vid det penningpolitiska mötet den 7 maj 2024, då den sänktes med 25 punkter till 3,75 procent. Man konstaterar att färsk information tyder på att inflationstrycket i stora drag är som väntat. Styrräntan lämnas därmed oförändrad, i linje med prognosen i mars och kommunikationen i maj. Mot bakgrund av att inflationen i grunden utvecklas gynnsamt, att konjunkturen bedöms vara något svagare och att kronans växelkurs är något starkare, har prognosen för styrräntan justerats ned något.

Förutsatt att inflationsutsikterna står sig kan styrräntan sänkas två eller tre gånger under andra halvåret. Men inflations- och konjunkturutsikterna är fortfarande osäkra, enligt Riksbanken. Det finns risker kopplade till bland annat inflationen i omvärlden, geopolitiska oron, kronans växelkurs och återhämtningen i svensk ekonomi som kan leda till en både högre och lägre styrränta än i prognosen, menar man.

Ökade spreadar i euroområdet är något vi bör följa, sade riksbankschef Erik Thedéen vid pressträffen efter räntebeskedet. Han lyfte fram de stigande marknadsräntorna efter att Frankrikes president Emmanuel Macron utlyst nyval, men tillade att i det stora hela kanske det här inte är en stor sak, men den illustrerar att ökad politisk osäkerhet kan påverka marknaderna.

Länder med höga statsskulder har sämre motståndskraft, konstaterade han vidare, som vi ju vet sedan gammalt är fallet i exempelvis Frankrike, Italien, Spanien och USA….

Han noterade även att den geopolitiska osäkerheten tyvärr fortfarande är stor liksom att företagens prissättningsbeteende fortsatt är en risk. Erik Thedéen sade att bankens nya prognos om 2–3 ytterligare räntesänkningar i år är osäker och inte ett löfte.

Enligt riksbankschefen tycks inte kronan ha straffats av beslutet av att gå före ECB med att sänka styrräntan, vilket i viss mån kan ha givit lite mer råg i ryggen för att Riksbanken nu öppnar för en ytterligare möjlig räntesänkning i år.

På det hela taget ser vi inga kioskvältare i Riksbankens beslut eller kommentarer, balanserat och stabilt skulle vi vilja karaktärisera föreställningen som. Alla håller dock inte med oss om detta och då penningpolitik ibland kan bli lite trist måste vi ta tillfället i akt att citera Avanzas privatekonom Felicia Schöns kommentar om räntebeskedet:

Dagens räntebesked från Riksbanken är ett svek mot svenska folket”

 

”Vad väntar Riksbanken på”?

 

Starka ord…….

 

Veckans Spaning – Kan det bli bakslag på den positiva räntemarknaden i USA
Precis när optimismen växer bland investerare om att en uppgång i amerikanska statsobligationer är på väg att ta fart, alltså att räntorna därmed är på väg ner, visar en viktig indikator på obligationsmarknaden en oroande signal för dem som tänker hoppa på det tåget.

Men först, de goda nyheterna. Med halva 2024 i sikte, är statsobligationer på gränsen till att radera ut sina förluster för året, som skapats av ränteuppgången som drivits av de alltmer senarelagda estimaten för FED:s första räntesänkning, då tecken äntligen börjar dyka upp att inflationen och arbetsmarknaden båda verkligen svalnar. Handlare satsar nu på att detta kan vara tillräckligt för att FED faktiskt ska börja sänka räntorna redan i september.

Yielden för den 10-åriga amerikanska räntan låg i veckan stabilt kring 4,25%. Men det som potentiellt begränsar centralbankens förmåga att sänka och därmed skapar motvind för obligationer, är den växande uppfattningen på marknaderna att ekonomins så kallade neutrala ränta, en teoretisk nivå av lånekostnader som varken stimulerar eller bromsar tillväxten, är mycket högre än vad beslutsfattarna för närvarande estimerar.

Det betyder är att när ekonomin oundvikligen avmattas, kommer det i så fall att bli färre räntesänkningar och räntorna under de närmaste tio åren kan vara betydligt högre än de var under de senaste tio åren. Terminskontrakt som kopplade till femårsräntan om fem år, vilket är en proxy för marknadens syn på var de amerikanska räntorna kan hamna, har stannat på 3,6%., mindre än 80 bps lägre än dagens nivå för tioåringen.

Även om det är nere från förra årets topp på 4,5%, är det fortfarande mer än en hel procentenhet högre än genomsnittet under det senaste decenniet och över Feds egen förväntansbild på 2,75%. Detta är viktigt eftersom det betyder att marknaden prissätter en mycket högre golvnivå för räntan än FED. Den praktiska implikationen är att det finns potentiella begränsningar för hur lågt räntor kan sjunka och därmed obligationer kan stiga. Detta skulle kunna segla upp som ett orosmoln under året. Och då marknadsräntor bland annat styrs av tillgång och efterfrågan, som alla finansiella instrument, kan insikten om ovanstående i sig själv leda till att optimismen på räntemarknaden avtar och att räntor därmed slutar att sjunka men för närvarande växer optimismen bland investerare dock fortfarande.

Handlare har under de senaste veckorna till och med laddat upp med konträra derivatkontrakt som vinner på att Fed kommer att sänka räntorna redan i juli, och efterfrågan på terminskontrakt som skulle gynnas av en uppgång på obligationsmarknaden (fallande räntor) har ökar kraftigt. Men om marknaden har rätt att den neutrala räntan, som kan observeras i grafen ovan, kan Feds nuvarande prognos vara fel och för optimistisk.

Faktum är att sambandet antyder att de finansiella förhållandena är relativt enkla. Vi har bara sett en mindre, gradvis avmattning av den amerikanska ekonomins tillväxt, och det skulle tyda på att den neutrala räntan kan vara avsevärt högre nu än historiskt.

Den verkliga nivån på den neutrala räntan, eller R-Star som den också kallas i USA, har blivit föremål för en het debatt. Skälen för en möjlig uppgång, som skulle markera en omvändning från en decennielång nedgång i räntor, inkluderar förväntningar på stora och utdragna statliga budgetunderskott och ökad investering för att bekämpa klimatförändringar, vilket inte alls är omöjligt givet de senaste årens utveckling där både den förra presidenten, Trump, och nuvarande Biden, båda har varit mycket expansiva i sin finanspolitik. Vi noterar också nu på morgonen att IMF oroar sig för USA:s budgetunderskott och uppmanar landet till att omedelbart börja hantera sin statsskuld. IMF menar vidare att det vore obetänksamt av FED att sänka räntor i detta läge.

Slutsatsen blir att fortsatt stigande obligationspriser, och därmed fallande räntor, kan kräva en mer uttalad avmattning i inflation och tillväxt för att framkalla räntesänkningar snabbare. En högre neutral ränta skulle göra detta scenario mindre sannolikt.

Marknaden förväntar sig att data nästa vecka kommer att visa att Feds föredragna mått på underliggande inflation sjönk till en årlig takt på 2,6% från förra månadens 2,8%. Även om detta är den lägsta avläsningen sedan mars 2021, ligger den fortfarande över Feds mål på 2% i inflation. Dessutom har arbetslöshetsgraden legat på eller under rekordlåga 4% i mer än två år, vilket vi inte har sett sedan 1960-talet. Även om det finns både hushåll och företag som lider av högre räntor, har den amerikanska ekonomin hittills hanterat det ganska bra, men i kraft av den starka ekonomin finns det naturligtvis risker i form av ökad inflation som lurar i skuggorna. Man måste ju tyvärr också konstatera att aktiemarknadens prestation också tyder på att Feds policy kanske inte är tillräckligt restriktiv. S&P 500 har slagit rekord på rekord i år, även när kortfristiga inflationsjusterade räntor, som citeras av Fed-ordföranden Jerome Powell som en input för att bedöma effekten av Feds politik, har stigit med nästan 6 procentenheter sedan 2022.

Marknaden har varit otroligt motståndskraftig i mötet med högre realräntor under hela räntehöjningsfasen och vad många analytiker i dag menar är att hittills har FED-ledamöterna bara på ett par dot plots, (de estimat som ledamöterna lämnar vid varje möte), höjt sina förväntningar på den nominella neutrala räntan från 2,50% till 2,80%, vilket visar hur centralbanker runt om i världen fortfarande försöker få grepp om omfattningen av den ekonomiska expansionen och inflationen i denna cykel. Notera även att dessa förväntningar som sagt ligger betydligt lägre än hur marknaden prisar utvecklingen i grafen ovan.

Därmed kan man konstatera att den nuvarande marknadsprissättningen som förväntar sig nästan två hela räntesänkningar från Fed i år ser klart överdriven ut om man tittar på marknadsräntorna.

Kan det vara så att vi nu studerar en okänd faktor i vardande, som marknaden inte har förväntat sig. Kan det bli så att den starka arbetsmarknaden, stigande mat- och huspriser, samt expansiva vallöften inför presidentvalet i höst får inflationen och räntorna att vända uppåt igen? Om så skulle vara fallet och FED´s räntesänkningar skjuts på framtiden kan det bli en tuff höst för de finansiella marknaderna. Vi vill inte vara allt för negativa just nu men vi tycker det är viktigt att fundera kring dessa faktorer och förbereda sig på eventuella förändringar kring scenariot att inflationen är bekämpad, som Svantesson proklamerade i veckan, åtminstone i USA….

Veckans Vinnare
I de globala fonderna toppas listan denna vecka av Palo Alto Networks, Sinch och Meta som alla är upp mellan 6–7%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland Verve, Hexatronic och Netel med uppgångar mellan 13%–20%.

Veckans Räntespaning
Riksbanken lämnade räntebesked i veckan och som väntat lät man styrräntan vara oförändrad men man signalerade att räntan kan komma sänkas 2 eller 3 gånger under hösten mot tidigare väntat 2 gånger. Med stor sannolikhet väntas nästa räntesänkning ske i augusti. Beskedet fick räntorna att sjunka något framförallt den korta räntan där den 2-åriga räntan sjönk från 2,48% i början av veckan till att nu handlas kring 2,41%.

En hel del aktivitet på primärmarknaden under veckan som troligen är sista veckan innan den tar sommarledigt. Klarna säljer av sin checkout del som får stå på egna ben och utvecklas mer fristående. I samband med detta tecknar Klarna ett 5-årigt avtal där men delar på intäkterna där Klarna används som betalningsalternativ. Det nya bolaget avser att skriva avtal med andra betalningsleverantörer som ex apple pay, PayPal eller Vipps som är stora i Norge vilket kommer ge andra intäktskällor. Nya bolaget emitterade en obligation på 1,7 mdr SEK och intresset var stort då emissionen blev övertecknad. Obligationen betalar rörlig ränta, Stibor +550bps.

Trevlig helg önskar Cicero Fonder

 

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.