Veckobrev v.26 – Sveriges Riksbank dubbelhöjer för första gången på 22 år

Vi presenterar fonden Aktiespararna Direktavkastning har kommit in på PPM.

Veckan har volatil med initiala uppgångar som förbytts i nedgångar.

Världsindex är slutligen ner med ungefär 1,5% för veckan.

Veckans Fond – Aktiespararna Direktavkastning
Aktiespararna Direktavkastning är en väldiversifierad Sverigefond med 21 bolag i innehav. Bolagen väljs varje år ut bland Stockholmsbörsens 60 största bolag i syfte att fånga de 21 som genererar störst direktavkastning (utdelning). Följden blir att portföljen kommer att innehålla svenska klassiska kvalitetsbolag varje år. Strategin har fungerat väldigt bra, fonden är i snitt upp 19,3% per år sedan start emedan exempelvis OMX index snittar ca 15% per år under samma tid. I linje med Ciceros strategi är fonden sedan ett par år tillbaka också hållbar.

Nytt för denna vecka är att du nu kan välja Aktiespararna Direktavkastning på PPM.

Läs gärna mer om fonden på vår hemsida.

Nedan visar vi en bild på utvecklingen under året i förhållande till börsen i övrigt, i år är Aktiespararna Direktavkastning en av de absolut bästa Sverigefonderna.

 

Fonden är framtagen i samarbete med intresseorganisationen Aktiespararna, klicka gärna in på vår hemsida www.cicerofonder.se och läs mer.

Veckans händelse – Sveriges  Riksbank dubbelhöjer för första gånger på 22 år
Riksbanken höjde på torsdagen reporäntan med 0,50 procentenheter till 0,75 procent, i enlighet med marknadens förväntningar. Direktionen var enig om både räntebeslutet och räntebanan. Riksbanken kommer under andra halvåret dra ner på sina stödköp och köpa obligationer för 18,5 miljarder kronor i stället för som tidigare beslutat 37 miljarder kronor.

Riksbanken konstaterar att inflationen har stigit snabbt och väntas vara över 7 procent under resten av året. Risken har därmed ökat för att den höga inflationen ska bita sig fast i pris- och lönebildningen. Riksbanken behöver därför agera med penningpolitiken för att se till så att inflationen återgår till målet. På så sätt blir det tydligt för pris- och lönesättare att inflationsmålet fortsatt kan användas som riktmärke. Vi menar att det är bra att Riksbanken agerar. Inflation bygger helt på förväntningar om framtiden och nu är det viktigt att försiktigt balansera ner dessa förväntningar hos marknadens aktörer, inklusive konsumenter, utan att knäcka konjunkturen. Det är en delikat balansgång som vi hoppas att man kan lyckas med.

Veckans spaning – Konsumenterna mer försiktiga
Förra veckan studerade vi fallande fastighetspriser till följd av stigande räntor och inflation. Nu konstaterar vi även att detaljhandeln för första gången verkar påverkas negativt av ökad konsumentoro. Försäljningen i den svenska detaljhandeln sjönk 0,6 procent i maj jämfört med månaden före enligt SCB. Dagligvaruhandeln sjönk 1,3 procent medan sällanköpsvaruhandeln sjönk 0,3 procent. Som grafen nedan visar har detaljhandeln haft en jämn och fin ökningstakt under de senaste 15 åren, med få undantag. En månadsförändring betyder naturligtvis inget trendbrott och negativa månadsförändringar har vi sett förut. Det som möjligen kan oroa är om utvecklingen fortsätter.

Veckans Vinnare
I den svenska portföljen hittar vi vinnarna bland Axfood, Sectra och Hemnet som alla är upp mellan 7% – 8%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland Profilgruppen, Axfood och Oneflow som alla är upp mellan 8% – 10%.

I de globala fonderna toppas listan av OX2 Nordisk Bergteknik och Tomra med uppgångar mellan 8%-13%.

Under Strecket – Värt att notera
Vi noterar Finansinspektionen har beslutat att höja det kontracykliska buffertvärdet till 2 procent, vilket är den neutrala nivån. Det framgår av ett pressmeddelande på onsdagen. FI kommunicerade höjningen i samband med stabilitetsrapporten, och beslutet motiveras av att många företag har byggt upp stora skulder i låginflationsmiljön, vilket kan göra dem sårbara när räntorna nu stiger. I ljuset av dessa risker behöver bankerna fortsatt ha stora kapitalbuffertar menar man.

Finansinspektionen införde den kontracykliska bufferten efter finanskrisen. Denna ska vara ett extra rörligt kapitalkrav som bankerna ska kunna åsättas när FI anser att riskerna i marknaden ökar.

Detta kommer vara ytterligare en kostnad som bankerna kommer att vilja få tillbaka genom lite bättre räntemarginaler från sina kunder i form av högre räntor.

Veckans räntespaning
Veckan har varit full med händelser men en av de större var att Riksbanken lämnade sitt räntebesked under torsdagen, och som marknaden förväntade sig så höjdes den med 0,5% vilket är den största höjningen sedan 2000. Samtidigt ändrar Riksbanken räntebanan något genom att signalera ytterligare två höjningar i år med 0,5% för att därefter plana ut. Vi ligger bra positionerade i våra ränteplaceringar där majoriteten är kopplade till rörlig ränta vilket gör att kupongerna kommer följa räntehöjningarna upp.

Inflationsstatistik för EU-länderna har börjat komma in under veckan och det har varit väldigt spretigt. Spanien och Frankrike har visat högre siffror än väntat medan Tyskland överraskade med något lägre siffror. I senare halvan av juli väntas ECB höja styrräntan med 0,25% men problemet med de höga inflationssiffrorna i södra Europa jämfört med Tysklands inflation kommer troligen skapa problem.

Fastighetsbolaget SBB har tagit väldigt mycket stryk senaste tiden då investerare har börjat ifrågasätta balansräkningen och kassaflöden även om bolaget hävdar att man använder sig av en branschstandard vid beräkning av kassaflödet. Bolaget lämnade information i slutet av veckan då man säger att kassaflödesberäkningen kommer att ändras men att resultatet från denna blir den samma som tidigare vilket också bekräftats av bolaget revisorer.

 

Trevlig helg

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.48 Inflationen går i rätt riktning

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.47 Kalkonvecka i Open AI

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.46 Inflationen i USA verkar vara under kontroll

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.45 Ska börsen fortsätta uppåt?

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.