Veckobrev v.26 Centralbankerna tar ton

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt i mobilen.

Veckan har präglats av viss försiktighet och avtagande handel inför sommar och semestrar.

Världsindex är därmed upp ca 1% under veckan.

Veckans Bolag – Darling – en hållbar älskling
Vårt portföljbolag Darling Ingredients är verksamma inom livsmedelsbranschen. Bolaget utvinner naturliga ingredienser från ätliga och oätliga biologiska näringsmedel. Exempelvis samlar man in restprodukter från restauranger och andra förbrukare och återvinner bland annat matolja från restauranger så att det inte rinner ner i avloppet. Bolaget tillhandahåller också utrustning för att fånga upp och samla in fetter och oljor från restauranger. Det återvunna fettet renas och säljs sedan i USA och utomlands. Bolaget bidrar därmed till ett cirkulärt tänkande och är ett mönsterbolag ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vi tror att vi har en spännande resa framför oss i Darling, tillväxten är god och det ska bli mycket intressant att se hur bolaget fortsätter att accelerera denna tillväxt. De senaste åren har man tagit ett rejält kliv och växer numera med över 30% samtidigt som värderingen har kommit ner.

Veckans Händelse – Centralbankerna tar ton
Flera centralbankschefer varnade i veckan för att räntorna kommer fortsätta stiga. Vid centralbankskonferensen i Sintra signalerade flera att de är redo att fortsätta höja räntan och hålla den på höga nivåer ganska länge om så krävs. I en paneldebatt med cheferna för Fed (Powell), ECB (Lagarde), Bank of England (Bailey) och Bank of Japan (Ueada) var stämningen klart hökaktig. Feds Powell tryckte framför allt på att arbetsmarknaden fortsätter driva ekonomin medan ECB:s Lagarde pratade om att de ännu inte ser tillräckligt konkreta bevis på att den underliggande inflationen verkligen stabiliseras och rör sig lägre.

Powells uttalande på onsdagen om att han inte endast ser ytterligare en räntehöjning framför sig, det kan bli fler, fick en positiv börs att vända till negativ på onsdagskvällen.

Vi menar nog att ovanstående retorik från Powell i nuläget mest syftar till att vara ett verbalt vapen, för att slippa höja räntan mer än nödvändigt, ytterligare en höjning ligger i korten på julimötet. Inflationen utvecklas väl i USA, som vi har talat om här tidigare.

Svenska Riksbanken höjde räntan på torsdagen med 0,25% helt enligt förväntningarna varför exempelvis den svenska kronan förblev oförändrat svag. Riksbanken påpekar att man inte har ett mål för kronan, vilket är sant, Riksbanken har endast ett mål för inflationen medan ekonomisk stabilitet ska hanteras av Finansinspektionen och politikerna.

Riksbanken skickade också ut ett pressmeddelande i samband med torsdagens räntebesked där man berättade om en manöver som Riksbanken nu ska snabbutreda. Man vill minska valutarisken i valutareserven och en del av den svenska valutareserven ska därmed säkras. Utgångspunkten är att det belopp som valutasäkras motsvarar ungefär en fjärdedel av valutareservens storlek. Valutareserven uppgår i dag till 410 miljarder, och ska bland annat kunna användas för att ge stödpengar till behövande banker. En så stor kassa medför en valutarisk, exempelvis om den svenska kronan skulle stärkas, något som Riksbanken själv förutspår. ”Eftersom kronan enligt vår uppfattning är tydligt undervärderad är risken stor att förlora pengar”, sa riksbankschefen Erik Thedéen. Vi har tidigare talat här om att man byggde upp stora delar av valutareserven under 2022 vilket bidragit till den svaga svenska kronan, nu vill man alltså göra helt om. Även om man säger att det inte är en penningpolitisk åtgärd, så kommer marknaden att tolka det som ett sätt att bromsa kronans fall, vilket är bra i våra ögon.

Riksbanken publicerade också sin penningpolitiska rapport som i samband med räntebeskedet. Riksbanken spår löneökningar på 4,0 procent i år, 4,0 procent nästa år och 3,4 procent år 2025. Trots att de nominella lönerna ökar i snabbare takt sjunker de reala lönerna även i år till följd av den höga inflationen. Nästa år, när inflationen väntas vara tillbaka kring målet, bedöms dock de reala lönerna återigen stiga. Lägre reallöner, stigande räntor och lägre sysselsättning väntas innebära att hushållens reala disponibla inkomst per capita faller med 1,8 procent i år. Vi är av uppfattning att hushållen, främst på grund av stigande räntor succesivt kommer att få det allt tuffare under året.

Veckans Spaning – Smått & gott
Vi konstaterar att värdering kan vara ett relativt begrepp. Efter den senaste tidens AI-hysteri kan man exempelvis notera att Nvidia, som vi gillar, handlas till omkring 40 ggr försäljningen medan snittet på S&P 500 respektive Nasdaq ligger på ca 2–3 ggr (se bild nedan). För Nvidia kan vi samtidigt notera ett P/E tal på årets vinst på över 200 ggr. Samtidigt handlas sektorer som inte anses vara i ett positivt tillväxtklimat till helt andra multiplar. För en av världens största banker, Citi Group, betalar man P/E 6 och de svenska bankerna handlas kring 8 ggr årets vinst. Det gäller att vara uppmärksam på värderingar och sannolikt kommer det att komma bättre chanser att komma in i Nvidia än att köpa idag. Vi innehar positioner i Nvidia för fondernas räkning, vi har tagit hem lite vinst under den senaste veckan men väljer att behålla merparten för att syna rapporten.

Det är emellertid intressant att fundera kring varför börsen har så otroligt stor skillnad på sitt sätt att värdera olika bolag. Skillnaden förklaras naturligtvis i framtida tillväxtpotential och om dagens värderingar är korrekta både vad gäller Nvidia eller bankerna får väl framtiden utvisa men ibland kan det vara bra att ta ett steg tillbaka och fundera över rimligheten i prissättningen.

Veckans Vinnare
I de globala fonderna toppas listan denna vecka av Hexatronic, United Rentals och Weyerhaeuser Grill med uppgångar på mellan 9%-13%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland Hexatronic, Embracer och Hanza med uppgångar på mellan 6%-13%.

Veckans Räntespaning
Veckans stora händelse på räntemarknaden var Riksbankens räntebesked (läs mer om det ovan.)

På kreditmarknaden så fick vi se M2 köpa tillbaka 923m i sin obligation med förfall i juli 2023. Nu finns endast 123mkr kvar som ska lösas 10juli 2023. Vi äger obligationen i våra fonder och gläds åt att man har lyckats hantera refinansieringsrisken på ett bra sätt.

Även Sven Olof Johanssons Compactor har varit aktiva i marknaden och köpt tillbaka obligationer. 100mkr med löptid september 23 har köpts tillbaka och totalt återstår nu 900mkr att hantera i höst.

Temat att köpa tillbaka obligationer för fastighetsbolagen är alltså fortsatt aktuellt och vi tror vi kommer få se fler liknande ageranden under sommaren.

På primärmarknaden så emitterade Hedin Bil 1 Mdr SEK på 3 års löptid. För det fick man betala 575bps över Stibor vilket motsvara en initial kupong på 9,63%. Vi valde dock att inte investera i bolaget denna gång.

Trevlig Helg önskar Cicero Fonder

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.16 Börjar aktiemarknaden att vackla?

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.15 USA överraskar negativt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Månadsbrev Mars – Marknaden fortsätter att ånga på

Marknaden har fått upp ångan rejält i februari och mars 2024. Amerikanska S&P 500 är exempelvis upp över 10% i …

Läs mer

Veckobrev v.14 ISM i tillväxt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.