Veckobrev v.25 – Ny stimulans gläder börsen

Efter vinsthemtagningar under fredagen förra veckan och måndagen denna vecka, har
marknaden ånyo tagit fart. Framförallt expansiv amerikansk penningpolitik och löften om
ytterligare finanspolitiska åtgärder driver börserna uppåt. Världsindex är på en vecka upp med
ca 2%.

Glädjande ser vi att portföljerna fungerar bra även i starkare marknad och alla våra aktivt
förvaltade ränte- bland- och aktiefonder slår sina jämförelseindex under veckan. Det förvissar
oss om att vår förvaltningsmodell är solid och att vi lyckas välja stabila kvalitetsbolag som
långsiktigt bör slå marknaden.

Makro

Den amerikanska centralbanken (FED) annonserade på måndagskvällen att man kommer att
utöka köpen av företagsobligationer till att gälla inte bara s.k ETF:er (förpaketerade korgar av
obligationer) utan nu även gälla köp i enskilda namn. Kreditbetyget på dessa obligationer
måste vara BBB- per den 23/3 2020. Det sistnämnda är viktigt för här kan man alltså köpa
obligationer i bolag som nu är mycket illa ute, bara de var ok (BBB-) innan Coronakrisen.

Samma kväll meddelade president Trump att man förbereder ett paket med
infrastrukturinvesteringar på 1 000 miljarder USD för att stödja ekonomin. Primärt ska
pengarna användas till traditionella infrastrukturprojekt såsom vägar och broar, men en del av
pengarna ska även användas till förbättrad bredbandstäckning på landsbygden samt 5G-
investeringar.

Det internationella analysföretaget Capital Economics släppte på tisdagen en intressant analys
där man tydliggör de ekonomiska effekterna av Coronakrisen. De flesta stora ekonomier
väntas redovisa BNP som faller med mellan 25-30% under det första halvåret 2020. Sverige
sticker ut med en prognos om endast -8%. Rapporten lyfter fram Sverige och dess strategi
som mycket positiv ur ett ekonomiskt perspektiv. Dock påpekar författarna att Sveriges
ekonomiska framgångar är på bekostnad av höga dödstal.

På den negativa sidan rapporteras om bakslag i statistiken rörande nya Coronafall i vissa
amerikanska delstater såsom Texas, Florida och Kalifornien.

Även från Kina har hörts en del oroande kommentarer, då det verkar som att man har fått ny
smittspridning i Peking med stängning av skolor och flyg som följd.

På den säkerhetspolitiska scenen i Asien hör vi lite oroande budskap i form av beskjutning
mellan kinesiska och indiska gränsposteringar samt hårdnad retorik mellan Syd- och
Nordkorea.

Ingenting biter dock på marknaden för tillfället, där stimulansåtgärderna överskuggar
orosmolnen.

Räntemarknaden

Primärmarknaden återhämtar sig ytterligare. Yielderna är lite högre, men intresset är stort hos
emittenterna. Vi har under veckan deltagit i både Grieg Seafood och Nordic Entertainment (den
traditionella TV-delen i MTG).

Aktiemarknaden

Vi ser fortsatt bra drag i aktiemarknaden, men den sektorrotation in i cykliska bolag som
pågick i början av juni har bedarrat något och nu ser vi istället breda uppgångar. Detta
exemplifieras tydligt om man exempelvis tittar på graferna för det mer traditionella Dow
Jones Industrial index (DJI) och den tekniktunga Nasdaq-börsen. Nasdaq har gått betydligt
bättre än DJI under hela året, men under första hälften av juni gick DJI klart bättre. Ordningen
är nu återställd och Nasdaq har under den senaste veckan hämtat igen hela månadsförsprånget
som DJI skapat.

I krisens tecken har vi sett varsel från både Sandvik och Volvo rörande flera tusen tjänster i
varje bolag. Det är naturligtvis mycket tråkigt, men också lite oroande. Högre arbetslöshet
påverkar också efterfrågan på alla varor och tjänster i den totala ekonomin, varför en negativ
spiral kan inledas. Vi noterar kommentarerna från Sandvik där man menar att man idag
använder sig av den statligt subventionerade permitteringslösningen. Denna löper dock ut vid
årsskiftet och därför måste man vidta dessa förberedelser för att möta den lägre efterfrågan
man ser i pandemins spår. Här tycker vi det är viktigt att staten visar att man är beredd att
förlänga dagens finanspolitiska åtgärder om så skulle behövas, för att därmed möjliggöra
långsiktigare planering i företagen och kanske undvika en del varsel.

Sverigeportföljen har gått bra relativt sitt jämförelseindex och slagit detsamma med ungefär
1,5%. Vi hittar vinnarna i blandade branscher med Sinch, Xvivo, Coor, Arise, Nibe och Volvo
med uppgångar på mellan 8-23%.

Vårt lilla favoritbolag Sinch gjorde en nyemission på ca 700 miljoner kronor för att finansiera
ett köp av ett indiskt bolag som annonserades samtidigt. Marknaden gillar bolag som växer
och premierade Sinch med en uppgång på ca 23% i veckan.

I de globala portföljerna utmärker sig framförallt tyska ”Linas Matkasse” Hellofresh, Pandora,
Nibe och Arise Windpower med uppgångar på mellan 8-16%.

Hur vi på Cicero Fonder har agerat under krisen:

Utgångsläget är att fonderna investerar i huvudsak i stabila kvalitets- och utdelningsbolag utifrån faktorförvaltningen. Denna modell har visat sig hålla emot ganska bra historiskt men marknadsaktörerna har tyvärr hittills sålt av alla aktier urskillningslöst.

Blandfonderna

Vi har på Cicero Fonder tidigare kommunicerat att man ska se våra blandfonder som en produkt där exponeringen i normalläget ska ligga på 60% (30% för 0-50) aktieexponering men med möjlighet att vid exceptionella tillfällen halvera denna exponering.

För att bevara kapitalet har vi viktat ned aktieexponeringen gradvis från ca 60% Cicero Hållbar Mix. I Cicero 0-50 har vi viktat ner aktieexponeringen från 30%.

Detta har skett på olika sätt. De branscher som är mest utsatta för nedgången såsom boknings-, flyg-, hotell-, och lyxbolag har vi sålt av helt och hållet i ett tidigt skede, som vi skrev om förra veckan. Oljebolag investerar vi inte alls i med tanke på vår Hållbarhetsprofil. Övrig nedviktning primärt har skett via terminer, dvs vi har sålt hela den globala marknaden.

Vi bevakar marknaden i realtid och har beredskap att vikta ned aktieexponeringen ytterligare för att bevara kapitalet.

Aktiefonderna

I Cicero Sverige samt Eligo Strategi Offensiv litar vi på att vår väldiversifierade faktorförvaltning ska bidra till att fonderna klarar sig bättre än marknaden i det här trista börsklimatet.

Indexfonderna

Indexfondernas mandat är av naturen att följa index och de kommer därmed att göra det.

Räntefonder

Vi placerar primärt i bolag med starka balansräkningar som vi räknar med ska klara sig bättre än genomsnittet i oroliga tider. Vi har också sedan länge dragit ner durationsrisken. Vi har även i räntefonderna Hållbarhet som ledstjärna och investerar därmed inte alls i den stökiga oljesektorn. Vi har i likhet med aktieförvaltarna helt sålt all flygbolagsexponering sedan tidigare.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.8 Nvidia rapporterar bättre än väntat igen…

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.7 Aktiespararna Topp Sverige nominerad till bästa aktiefond hos Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer
Morningstar Awards

Aktiespararna Topp Sverige i rampljuset – nominerade till Morningstar Awards!

Nominerade till Morningstar Awards för andra året i rad! Vi kan glatt meddela att vår fina Sverige fond Aktiespararna Topp …

Läs mer

Veckobrev v.6 Kina vill reglera fram starkare aktiemarknad

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.