Veckobrev v.25 Glad Midsommar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt i mobilen.

Veckan har präglats av vissa vinsthemtagningar efter några starka veckor på börserna. Lugn handel med helg i USA på måndagen samt en viss avvaktan inför Jerome Powells kongressutfrågning på onsdagskvällen har också påverkat marknaden.

Världsindex är dock bara ner knappt 0,5% under veckan.

Veckans Bolag – Flat Capital – vägen in i Open AI
Vårt portföljbolag Flat Capital har under den senaste tiden gått riktigt fint. Bolaget grundades av Klarnas grundare Sebastian Siemiatkowski och är ett investmentbolag där Sebastian har samlat ett antal onoterade investeringar. Vi vill lyfta fram Flat som ett bra alternativ för att skapa onoterad exponering i världsklass. Bolaget äger 22 bolag i dagsläget och förutom Klarna återfinns många spännande bolag såsom Kry, Budbee, Discord och Figma. Adobe lade under 2022 ett bud på Figma till en värdering om cirka 20 mdr USD (Flat investerade tidigare samma år till en 10 mdr USD värdering). Adobe bekräftade nyligen i sin kvartalsrapport att man planerar att uppköpet genomförs under 2023.

Kronan på verket som är en starkt bidragande orsak till börskursens acceleration i Flat i år är Open AI som just kommersialiserar sin AI, Chat GPT, med den fjärde uppdateringen som nu är kostnadsbelagd. Det ska bli väldigt spännande att vara med om utvecklingen i Open AI och vi tror att det finns stora möjligheter till att detta blir en succé. Gå in och skapa ett Chat GTP konto och utforska själv möjligheterna.

Vi tror att vi har en spännande resa framför oss i Flat och det ska bli mycket intressant att se hur Sebastian exempelvis lyckas att sänka kostnaderna i Klarna och nå svarta siffror för något kvartal i år. Vi tror att Klarnas senaste värdering på 69 miljarder kronor är på tok för låg och tillkom i ett skede där bolaget var så illa tvungna att genomföra en finansiering.

Veckans Händelse – Powell i kongressen
Fed-chefen Powells vittnesmål inför den amerikanska kongressen på onsdagen dämpade humöret på världens börser. Processen att få ner inflationen till 2 % har en bit kvar och FOMC-deltagarna förväntar sig därför att höja räntorna ytterligare något i slutet av året. S&P 500 sjönk med 0,5 % och Nasdaq med 1,2 %.

I klartext uppgav Jerome Powell att det lutar mot ytterligare två höjningar på vardera 25 punkter, så USA kan räkna med en sammanlagd ökning på 50 punkter framöver, ”Det är en ganska bra gissning om ekonomin fortsätter som förväntat”, sa Powell. Och det rör sig om en ekonomi som i stort växer långsamt och där arbetsmarknaden är fortsatt stark, samtidigt som inflationen biter sig envist fast.

Inflationen är dock mer under kontroll i USA än i de flesta andra marknader, som vi skrev utförligt om förra veckan, och vi undrar om inte FED i nuvarande läge försöker skärpa tonen lite för att inte behöva höja räntan ytterligare i närtid.

Räntemarknaden rörde sig mycket lite efter utfrågningen, (några få bps upp i de flesta löptider), och marknaden prisar nu in 0,25% höjning med 70% sannolikhet vid nästa möte i juli. Värt att notera att marknaden dock inte prisar in någon ytterligare höjning med större sannolikhet än 17%. Vi ställer oss frågan om räntehöjningstrappan nedan endast har ett litet trappsteg kvar, eller om det finns fler?

Veckans Spaning – Smått och gott
Vi noterar att våra försök att prata upp den svenska kronan i förra veckan hjälpte föga. Både SEK och NOK noterar rekordnivåer (i svaghet) i jämförelse med EUR under veckan.

Vi har tittat lite närmare på en ny rapport från Danske Bank där man i motsats till marknaden tror att Sverige undviker en recession i år. Banken spår att Sveriges BNP ökar med 0,3% medan marknaden i snitt tror på -0,5% BNP-tillväxt 2023.

Den svenska ekonomin har under senvintern och våren utvecklats betydligt starkare än beräknat. En recession ser nu ut att kunna undvikas i år, det handlar nu snarare om en period med svag men trots allt positiv tillväxt, menar man. BNP ökar sedan med 1,9 procent nästa år. I sin senaste prognos, i april, räknade banken med recession och att BNP skulle minska 1,2 procent i år.

Ekonomin är fortsatt tudelad men visar oväntad styrka då positiva signaler från näringsliv och arbetsmarknad väger upp för fallande konsumtion och bostadsbyggande. Man betonar att situationen för de svenska hushållen utan tvekan framstår som fortsatt prekär. Riksbankens räntehöjningar är inte klara, energiprisernas utveckling är oklar och reallönerna kommer att fortsätta att falla, om än i långsammare takt än tidigare. Konsumentförtroendet verkar ha bottnat och tycks ha vänt upp under den senaste tiden. Bankens bedömning är att hushållen konsumtion borde kunna börja återhämta sig under andra halvåret. Utvecklingen i näringslivet står samtidigt i bjärt kontrast till det dystra läget hos konsumenterna. Sannolikt har kronans depreciering spelat en avgörande roll i att förstärka konkurrenskraften för svenska varor och tjänster och det i sin tur ökar investeringsbehovet i bland annat maskiner, anläggningar och research med mera. Sysselsättningen stiger, vakanserna är höga, arbetslösheten har trendat ner och inflationen har börjat röra sig neråt. Bankens prognos för underliggande inflation KPIF exkl. energi ligger något under Riksbankens motsvarighet. Man tror att Riksbanken fortsätter att höja räntan i juni och september till 4 procent. Skälet är att inflationstakten fortfarande är långt över målet, att ECB väntas fortsätta höja styrräntan och att kronan är betydligt svagare än Riksbankens prognos. På det hela taget ger Danske Banks prognoser en något mer positiv bild för den närmaste tidens utveckling i Sverige än vad vi har räknat med och vi hoppas att de får rätt. Nedan finner ni bankens estimat.

Slutligen vill vi peka på en lite intressant graf ur ett riskaptitsperspektiv. Efter den senaste tidens uppgångar på börserna i USA kan man konstatera att bolagsvinsterna i förhållande till aktiekurserna har kommit ner (earnings yield) vilket blir matematiskt naturligt om aktiekurserna stiger snabbare än vinstutsikterna. Aldrig tidigare har Earnings Yield sammanfallit med 3 m amerikansk statsskuldsväxel och snittet för amerikanska företagsobligationer. Nedan samband indikerar således att man inte får en högre förväntad avkastning i aktier eller företagsobligationer än via statspapper. Att ta den ytterligare risken att köpa aktier eller företagsobligationer kommer alltså teoretiskt inte att betala sig och en rationell investerare borde därför endast investera i statspapper.

De tre graferna sammanstrålar kring 5,5%. Det finns naturligtvis dock ändå argument för att äga aktier. Exempelvis bör man komma ihåg att årets börsuppgång inte är speciellt bred. I tabellen nedan ser vi att de sju största bidragsgivarna förklarar 11,41% av börsens totala uppgång i år på 15,19%. De 15 nedan listade bolagen är alla stora teknikbolag, förutom Eli Lilly och tillsammans förklarar dessa hela 13,76% av börsavkastningen i år.

Under de senaste veckorna har vi noterat att resterande del av index också har börjat röra sig en aning. En liknande utveckling kan noteras med verkstadsbolagen i Sverige, se nedan.

Index är upp 13,28% i år men nästan 10% (9,88) kan förklaras av de stora internationella verkstadsbolagen, där en del i förklaringen enligt analysen från Danske Bank som vi talar om ovan, är den svaga svenska kronan som skapar konkurrenskraft till svenska företag. Det ska bli spännande att följa årets fortsatta utveckling men vi känner att det finns värden bortom amerikanska Big Tech och svensk verkstad.

Veckans Vinnare
I de globala fonderna toppas listan denna vecka av Cambi, United Rentals och Chipotle Mexican Grill med uppgångar på mellan 3%-20%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland veckans case Flat Capital, Xvivo och Camurus med uppgångar på mellan 1%-5%.

Veckans Räntespaning

Humble tar in nytt aktiekapital på 875 mSEK i en riktad emission. Bolaget har dessutom gjort klart med banklån på totalt 1,65 mdr SEK och en option på att öka banklånen med 300 mSEK. Pengarna ska användas för att lösa utestående obligationer med förfall 2024 och 2025. Detta fick obligationerna att handlas upp i linje med lösenpriset.

Fastighetsbolaget Sagax passade också på under veckan att emittera nya aktier till ett värde av 2,06 mdr SEK för att stärka upp balansräkningen.

Under veckan fick fastighetsbolaget Corem sitt kreditbetyg bekräftat av ratinginstitutet Scope till BBB- men med en revidering från stabila utsikter till negativa utsikter. Som grund för de reviderade utsikterna hänvisar Scope till den rådande makroekonomiska miljöns förväntade inverkan på bolagets räntetäckningsgrad.

Efter fredagens stängning meddelade Moody’s att man sänkt Fastpartners kreditbetyg till Ba1 (BB+) från Baa3 (BBB-). Nedgraderingen var väntat då obligationerna redan handlas som high yield. Samtidigt placerades betyget på bevakningslista för ytterligare nedgradering, vilket indikerar en högre sannolikhet för nedgradering jämfört med negativa utsikter. Nedgraderingen reflekterar ett högre ränteläge och försämrade finansieringsförutsättningar.

Trevlig Helg önskar Cicero Fonder

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.16 Börjar aktiemarknaden att vackla?

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.15 USA överraskar negativt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Månadsbrev Mars – Marknaden fortsätter att ånga på

Marknaden har fått upp ångan rejält i februari och mars 2024. Amerikanska S&P 500 är exempelvis upp över 10% i …

Läs mer

Veckobrev v.14 ISM i tillväxt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.