Veckobrev v. 24 – Marknaden tar en paus

Efter kraftiga uppgångar fram till i fredags förra veckan där exempelvis OMX index stigit med 17% sedan mitten av maj har innevarande vecka inneburit en paus. Marknaden har varit avvaktande och avslutade med ett kraftigt globalt fall på torsdagen. Summerat föll Världsindex med 2,7% under veckan.

Glädjande ser vi att portföljerna fungerar fint även i sämre marknad och alla våra aktivt förvaltade ränte- bland- och aktiefonder slår sina jämförelseindex under veckan. Det förvissar oss om att vår förvaltningsmodell är solid och att vi lyckas välja stabila kvalitetsbolag som långsiktigt bör slå marknaden.

Makro

Inledningen av veckan innebar en avvaktande väntan på den amerikanska centralbanken
(FED) som skulle leverera räntebesked på onsdagskvällen. Räntan lämnades som väntat
oförändrad. Verbalt kommunicerade FED också i enlighet med förväntningarna. Man ser
fortsatt stor osäkerhet, BNP för andra kvartalet kommer sannolikt bli det sämsta sedan
mätningar påbörjades och banken kommer ta till all till buds stående medel för att stötta
ekonomin. Vidare ser man ingen inflation och även om sådan skulle uppkomma ser man
absolut ingen anledning att börja fundera på räntehöjningar före 2022. Mottagandet från
marknaden var något svalt då inga nya konkreta stödåtgärder presenterades.

Senare under onsdagskvällen framkom bakslag i statistiken rörande nya Covid-19 fall i Texas,
Florida och Kalifornien varför marknaden tog ett kraftigt steg tillbaka under torsdagen.

Amerikanska arbetslösheten har inte velat förbättras. Med payrolls förra veckan och
gårdagens nyanmälda arbetslösa ser dock läget något ljusare ut. Veckans siffra för nya
arbetslösa kom in på drygt 1,5 miljoner från 1,9 miljoner föregående vecka och antalet
personer som uppburit arbetslöshetsunderstöd i minst två veckor föll med ca 600 000 till 20,9
miljoner.

Nu återstår att se om marknaden nöjer sig med en kortare vinsthemtagning eller om vi
kommer få se förnyad oro de närmaste veckorna. Mycket hänger på statistiken kring Covid-19
fallen och vi vet ju från Tegnells presentationer att dessa fluktuerar en aning. Tittar vi på
dödstals genomsnitten (7 dgr rullande) i USA är dock trenden fortsatt tydligt neråt. Vi anser
att detta är en säkrare statistisk källa än insjuknade per dag och vi menar därmed att läget
för närvarande är stabilt.

Räntemarknaden

Fastighetsbolaget Klövern erhöll i veckan officiell rating (BBB-) av tyska ratinginstitutet Scope.

Det är fortsatt hög aktivitet på primärmarknaden inför semestrarna, de flesta emissionerna är
kraftigt övertecknade. Vi deltog i en emission i ABAX, ett bolag som levererar elektroniska
körjournaler till små och medelstora företag. Det innebär att man med deras teknologi kan spåra,
övervaka och optimera företages bilar.

Aktiemarknaden

Efter några veckor av sektorrotation in i cykliska bolag ser vi nu en tillbakagång in i
framförallt teknikbolag igen. Detta manifesteras av att den amerikanska tekniktunga börsen
Nasdaq gjord All Time High under onsdagen med en stängning över 10 000.

Sverigeportföljen har gått bra relativt sitt jämförelseindex och slagit detsamma med ungefär 0,5%.
Vi hittar vinnarna i blandade branscher med Sinch, Xvivo, G5 Entertainment och Getinge i
topp med uppgångar på mellan 2-8%.

I de globala portföljerna utmärker sig framförallt datorspelstillverkarna EA och Take Two
samt den japanska elektronikbolaget Sony med uppgångar på mellan 5-8%.

Hur vi på Cicero Fonder har agerat under krisen:

Utgångsläget är att fonderna investerar i huvudsak i stabila kvalitets- och utdelningsbolag utifrån faktorförvaltningen. Denna modell har visat sig hålla emot ganska bra historiskt men marknadsaktörerna har tyvärr hittills sålt av alla aktier urskillningslöst.

Blandfonderna

Vi har på Cicero Fonder tidigare kommunicerat att man ska se våra blandfonder som en produkt där exponeringen i normalläget ska ligga på 60% (30% för 0-50) aktieexponering men med möjlighet att vid exceptionella tillfällen halvera denna exponering.

För att bevara kapitalet har vi viktat ned aktieexponeringen gradvis från ca 60% Cicero Hållbar Mix. I Cicero 0-50 har vi viktat ner aktieexponeringen från 30%.

Detta har skett på olika sätt. De branscher som är mest utsatta för nedgången såsom boknings-, flyg-, hotell-, och lyxbolag har vi sålt av helt och hållet i ett tidigt skede, som vi skrev om förra veckan. Oljebolag investerar vi inte alls i med tanke på vår Hållbarhetsprofil. Övrig nedviktning primärt har skett via terminer, dvs vi har sålt hela den globala marknaden.

Vi bevakar marknaden i realtid och har beredskap att vikta ned aktieexponeringen ytterligare för att bevara kapitalet.

Aktiefonderna

I Cicero Sverige samt Eligo Strategi Offensiv litar vi på att vår väldiversifierade faktorförvaltning ska bidra till att fonderna klarar sig bättre än marknaden i det här trista börsklimatet.

Indexfonderna

Indexfondernas mandat är av naturen att följa index och de kommer därmed att göra det.

Räntefonder

Vi placerar primärt i bolag med starka balansräkningar som vi räknar med ska klara sig bättre än genomsnittet i oroliga tider. Vi har också sedan länge dragit ner durationsrisken. Vi har även i räntefonderna Hållbarhet som ledstjärna och investerar därmed inte alls i den stökiga oljesektorn. Vi har i likhet med aktieförvaltarna helt sålt all flygbolagsexponering sedan tidigare.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.48 Inflationen går i rätt riktning

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.47 Kalkonvecka i Open AI

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.46 Inflationen i USA verkar vara under kontroll

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.45 Ska börsen fortsätta uppåt?

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.