Veckobrev v.24 – Aktiespararna Småbolag Edge – första veckan

Världens börser har varit avvaktande i väntan på onsdagens räntebesked från den amerikanska centralbanken. Naturligtvis lämnade centralbanken räntorna oförändrade och lämnade också köpen av obligationer på marknaden i syfte att stödja likviditeten oförändrade. Medlemmarna i bankstyrelsen menar däremot via sin röstning att man tror på två räntehöjningar fram till 2023, vilket var något mer hökaktigt än väntat varefter marknadsräntorna steg något.

Världsindex är försiktigt ner under veckan (-0,55%) efter centralbankens besked på onsdagskvällen.

Aktiespararna Småbolag Edge

På tisdagen startade Cicero Fonder, i samarbete med organisationen Aktiespararna, en ny, unik, småbolagsfond. De första handelsdagarna har varit hektiska och roliga, med mycket inflöden och handel. Det är därmed extra kul att kunna meddela våra investerare att de första dagarna har varit riktigt bra och fonden har lyckats slå sitt jämförelseindex, Nasdaq OMX Smalcap GI, under sina första två handelsdagar med 0,88 % efter avgifter.

Aktiespararna Småbolag Edge kommer att vara en aktivt förvaltad aktiefond med inriktning mot hållbara svenska småbolag som kan påvisa tillväxt och lönsamhet.
Fondens strategi består av två delar: en kvantitativ strategi och en traditionell fundamental analysdriven strategi. I den kvantitativa delen väljer förvaltarna systematiskt ca 40-50 bolag enligt objektiva kriterier, eller så kallade faktorer, som är kopplade till bolagens lönsamhet, tillväxt och värdering. Den fundamentala delen baseras på djuplodande fundamental analys där förvaltarna kan investera i sina 15-20 starkaste bolagsidéer och även delta i exempelvis börsintroduktioner. Innehaven utvärderas därefter löpande.

Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart kommer att ha bättre avkastning än övriga bolag över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

  • Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption
  • Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen
  • Bolag där mer än 5% av omsättningen (sammantaget) härrör från följande verksamhetsområden: fossila bränslen, vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi.

Utöver ovanstående väljer vi in bolag som främjar miljörelaterade och/eller sociala aktiviteter. Dessa kan vara till exempel bolag inom sol- och vindkraft, sociala bostäder, vattenrening m.m. Fonden kan tecknas på Avanza och finns tillgänglig på vår hemsida, Nordnet, Aktieinvest och Fondmarknaden från och med tisdagen den 15/6. Gå gärna in på vår hemsida www.cicerofonder.se och läs mer.

Veckans händelse

I sitt anförande kommenterade centralbankschef Powell enligt följande: Indikatorer på ekonomisk aktivitet och sysselsättning fortsätter att förbättras men på kort sikt kan utbudsbegränsningar bromsa aktiviteten i vissa sektorer. Arbetsmarknadsförhållandena har förbättrats, men i ojämn takt och arbetslöshetsnivån underskattar fortsatta svagheter på arbetsmarknaden Det sade Fed-chefen Jerome Powell vid en presskonferens efter räntebeskedet tidigare på onsdagen. Han konstaterade också att inflationen har stigit påtagligt de senast månaderna, något som delvis speglar baseffekter men flaskhalsarna i utbudet har också varit större än väntat och inflationen kan visa sig bli högre och mer ihållande än vad Fed räknar med. Powell tillade att de långsiktiga inflationsförväntningarna verkar ligga i stort sett i linje med Feds mål, men Fed är redo att anpassa policyn om inflationsförväntningarna skulle stiga för mycket.

Marknaden tittar mycket på bankledningens ledamöters enskilda prognoser (dot plot) visar att sju av dem ser minst en räntehöjning under 2022 medan totalt 13 ledamöter ser högre ränta än nu i slutet av 2023 medan endast fem tror på oförändrad ränta även under 2023. Detta var en bild som var något mer hökaktig än var marknaden väntat sig och marknadsräntorna steg vilket i sin tur har fått aktiemarknaden att vara lite negativ de senaste dagarna.

Veckans spaning

Nästa gång vi får mer vägledning från den amerikanska centralbanken blir i augusti när man håller sitt årliga konvent i Jackson Hole Wyoming. Kom ihåg att Powell har höjt förväntningarna på detta symposium då han för två år sedan valde att presentera bankens nya syn på inflation, som man vill tillåta fluktuera mer än tidigare innan åtgärd genomförs, i stället för det gamla mer strikta synsättet som innebar snabbare agerande när nivån 2% passerades.

Veckans Vinnare och portföljnyheter

Ciceros fonder har i veckan deltagit i nyemissionen i det svenska teknik- och podcast-bolaget ACAST samt det norska förpackningsbolaget Elopak ASA. Båda är spännande bolag som också bidrog kortsiktigt positivt till fondernas utveckling.

I den svenska portföljen hittar vi vinnarna bland Byggmax, Fingerprint, Electrolux och Intrum, som alla är upp mellan 3% – 5%.

Det är roligt att se att alla de översta topplaceringarna denna vecka, i de globala portföljerna, knips av våra invalda hållbara bolag Sunrun, Sunova, Vestas Wind samt Siemens Gamesaer är alla upp 10%-20%.

Veckans Viktigaste

Vi vill undvika politiska diskussioner i detta forum och försöker alltid vara objektiva här men beskedet att Geely-ägda Volvo Cars åter ska utreda en börsnotering har väckt frågor kring Kinas affärsklimat och vad det kan innebära för investerare. Geely har markerat att man tänker vara kvar som majoritetsägare. De fria marknadskrafterna som skapade Geely är på tillbakagång i Kina. Flera privata företag har råkat illa ut, såsom Alibaba som fick en börsnotering stoppad. Vi har också noterat att antalet partimedlemmar i styrelserna i it-företag som ses som strategiskt viktiga i Kina, som Huawei, Tencent, Alibaba och Baidu har ökat under de senaste åren. Att Geely undersöker en börsnotering av Volvo Cars kan vara ett sätt att möta det hårdnande internationella företagsklimatet i Kina. Noteringen kan bli ett sätt att säkra företaget via internationellt diversifierat ägande på börsen. Volvo Cars är det ultimata exemplet på ett lyckat köp där Kina fått del av varumärket och teknologin och nu elva år senare kan visa hur bra det har gått. Vi tror att en notering vore mycket intressant, men också önskvärd ur ett svenskt långsiktigt perspektiv rörande bevarande av arbetstillfällen och teknologi.

Regeringen har skickat ut en promemoria med förslag på skärpta krav vid spelreklam. Promemorian föreslår att kravet på måttfullhet ska ändras till “särskild måttfullhet” från dagens “måttfullhet” i linje med det krav som råder vid marknadsföring av alkohol. Spelberoende är ett folkhälsoproblem och innebär allvarliga konsekvenser för människors ekonomi och hälsa, vilket Cicero Fonder tar avstånd ifrån. Nu har vi fått en tydlig signal från flera tunga myndigheter som gör bedömningen att ett krav på särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel bör införas för att öka konsumentskyddet, vilket vi absolut håller med Ardalan Shekarabi om. Negativt för spelbolag, vilket inte kommer drabba Cicero Fonders investerare alls då vi valt att inte investera i denna typ av bolag i enlighet med vår syn på hållbarhet.

G7-ländernas toppmöte som hölls under helgen på en badort i Cornwall avslutades med en slutkommuniké där länderna förbinder sig att satsa på bland annat globala vaccineringar, klimatfrågor, flickors utbildning, hjälp till fattigare länder ekonomiska återhämtningsåtgärder och företagsbeskattning för ”Globala företag” på minst 15%. Det sistnämnda är ett försök att nå globala teknikbolag såsom FaceBook, och Google, men även svenska Evolution Gaming, som är verksamma i hela världen och vanligen betalar skatt på en bråkdel av den globala vinsten via bra upplägg i fördelaktiga skattenationer. I den slutgiltiga överenskommelsen, efter tre dagars samtal, ingår också uttalanden om Kina gällande ekonomisk politik och en uppmaning till ledarna i Peking att beakta mänskliga rättigheter i högre grad än vad som görs nu. Kina kritiserar ledarnas överenskommelse. Landet menar att uttalandet baseras på ”lögner, rykten och grundlösa anklagelser. Vi konstaterar att Biden verkar vilja följa Trump i en hårdare linje mot Kina vilket i sin tur inte kommer att främja frihandel och globalisering.

Veckans räntespaning

Federal Reserves behöll precis som väntat styrräntan oförändrad på 0-0,25% och en oförändrad volym av stödköp. Konsensus för en första räntehöjning är 2023 vilket är tidigare än mötet i mars då förväntan låg på 2024. Efter Fed-besked så steg den amerikanska 10-årsräntan med nästan 10bps till 1,6%.

I fastighetssektorn fortsätter det med hög aktivitet. SBB meddelade att dom sålt sina aktier i norska Entra till Castellum för dryga 3mdr SEK. Försäljningen sker med 10% avkastning och enligt SBB’s VD Ilja Batjlan ger det bolaget möjligheter att satsa på bostäder och äldrebostäder.

På primärmarknaden är det fortsatt god aktivitet. Vi deltog bland annat i emissioner av Link Mobilty, som utökade en fastränteobligation med 170m Euro och i Cibus som gjorde en hybridobligation till en spread på 3mE+475bps.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.