Veckobrev v.23 – Marknaden återtar förlorad mark

Marknaden återtar förlorad mark

Oron och volatiliteten har avtagit under maj månad och ersatts med optimism om
återhämtning i takt med att länder öppnas igen. Den senaste veckan är inget undantag på
denna punkt.

Om man tittar på Världsindex i svenska kronor är uppgången begränsad till knappt 1% under
maj, men om man tittar på Världsindex i USD finner vi en helt annan bild med en i stort sett
dagligen positiv marknad där månaden summeras till drygt +8%.

Förklaringen till skillnaden beror på styrkan i den svenska valutan. På valutamarknaden anses det allmänt att Sverige kommer att komma ur krisen med lägre skuldacceleration än övriga länder där nedstängningarna har varit mer omfattande. Kronan har därmed exempelvis stärkts med över 4% mot den amerikanska dollarn under maj.

Makro

Amerikanska arbetslösheten vill inte förbättras. Veckans siffra för nya arbetslösa kom in på
drygt 1,8 miljoner och antalet personer som uppburit arbetslöshetsunderstöd i minst två
veckor ökade igen med över 600 000 till 21,5 miljoner.

ECB lämnade på torsdagen styrräntan oförändrad och Christine Lagarde sade vid
efterföljande presskonferens att nya indikatorer visar vissa tecken på att botten på nedgången i
euroområdets ekonomi kan ha passerats. Förbättringen har dock hittills varit ljummen jämfört
med takten i nedgången. Under andra kvartalet kommer BNP att visa en rekordstor nedgång.

Vidare meddelade ECB att man utökar storleken på QE-programmet, Pandemic Emergency
Purchase Programme (PEPP), med 600 miljarder euro till 1.350 miljarder euro, och förlänger
programmets genomförandetid till och med åtminstone juni 2021 (tidigare uppgavs årsskiftet).

Nästan samtidigt lanserade därefter Tyskland ytterligare ett program på totalt 130 miljarder
euro. Bland åtgärderna finns en sänkning av momsen från 19 till 16 procent,
bryggfinansiering för små- och medelstora företag, ökade investeringar i digitalisering,
skatteincitament för ökade företagsinvesteringar, stöd till kommunerna och en familjebonus
på 300 euro per barn. Man ökar även stödet för köp av elbilar.

De efterföljande kommentarerna fokuserar framförallt på Tysklands U-sväng rörande
finanspolitik och det är kanske också i detta allmänna beteende från Världens regeringar vi
ska finna en stor del av förklaringen till aktiemarknadens snabba återhämtning. Finanspolitik
var utdömt som verkningsfull ekonomisk politik under mer än 20 år. men börjar nu användas i
mycket hög utsträckning. Marknaden spår att detta ska fungera och få ekonomier på fötter
snabbt och effektivt.

Frågan är naturligtvis om marknaden är för positiv och har tagit ut för stora segrar i förskott så
att det finns risk för bakslag, eller om den reella ekonomiska återhämtningen faktiskt har
börjat.

Räntemarknaden

ECB annonserade igår att deras stödpaket för Covid19-pandemin utökas med 600 mdr EUR,
vilket var mer än förväntat. Samtidigt så förlängde man tidsperioden för stödpaketet till mitten
av nästa år. I USA pratas det om ett nytt stort stödpaket om ca 1 biljon dollar som även ska
inkludera satsningar på infrastruktur.

Primärmarknaden tog ordentligt med fart under veckan med många emissioner som också var
väldigt övertecknade, vilket visar att det finns mycket pengar redo att investeras. Vi valde att
delta i tre emissioner under veckan: SKF, Tele2 samt Cibus. Cibus är ett fastighetsbolag inom
high yield. Det var den första emissionen inom segmentet på väldigt länge.

Aktiemarknaden

Vi noterar en global förändring i aktiekursutvecklingen mellan börsens bolag. I kölvattnet av
öppnandet av ekonomierna är det nu inte längre teknikbolag som går bäst, utan tillverkande
industribolag och banker, som tidigare tillhört förlorarna. Ur ett historiskt perspektiv är det de
senare som brukar gå bäst när vändningen är i sikte. Frågan är väl om detta är en from
förhoppning eller om vi faktiskt har nått en vändpunkt för den ekonomiska utvecklingen.

AstraZeneca har flyt just nu. Bolaget deltar i två av de fem Coronavaccinprogram som den
amerkanska regeringen stödjer både via sitt delägande i Moderna samt i egen regi i samarbete
med Oxford University. Vidare fick man också utökat godkännande i USA för
blodproppshämmaren Brilinta för minskad risk för hjärtattack eller stroke i högriskpatienter
med kranskärlssjukdom. Vi räknar dessutom till ytterligare fem unika godkännanden från
läkemedelsmyndigheter för andra preparat bara under maj månad. Forskningsportföljen
levererar och för tillfället känns det som att AstraZeneca är ett bolag vi vill äga riktigt
långsiktigt i portföljerna.

Sverigeportföljen har återtagit sin fina form och har slagit sitt jämförelseindex med över 1% i
veckan. Vi hittar bl.a vinnarna i Intrum, EQT, Bulten och Coor som alla är upp mellan 12%-
22%.

Även de globala mandaten som vi exempelvis använder i blandfonderna har gått fint. Här
hittar vi vinnarna i Vivint Solar, Harley Davidson, Haldex och Academedia med uppgångar
på 14%-24%.

Hur vi på Cicero Fonder har agerat under krisen:

Utgångsläget är att fonderna investerar i huvudsak i stabila kvalitets- och utdelningsbolag utifrån faktorförvaltningen. Denna modell har visat sig hålla emot ganska bra historiskt men marknadsaktörerna har tyvärr hittills sålt av alla aktier urskillningslöst.

Blandfonderna

Vi har på Cicero Fonder tidigare kommunicerat att man ska se våra blandfonder som en produkt där exponeringen i normalläget ska ligga på 60% (30% för 0-50) aktieexponering men med möjlighet att vid exceptionella tillfällen halvera denna exponering.

För att bevara kapitalet har vi viktat ned aktieexponeringen gradvis från ca 60% Cicero Hållbar Mix. I Cicero 0-50 har vi viktat ner aktieexponeringen från 30%.

Detta har skett på olika sätt. De branscher som är mest utsatta för nedgången såsom boknings-, flyg-, hotell-, och lyxbolag har vi sålt av helt och hållet i ett tidigt skede, som vi skrev om förra veckan. Oljebolag investerar vi inte alls i med tanke på vår Hållbarhetsprofil. Övrig nedviktning primärt har skett via terminer, dvs vi har sålt hela den globala marknaden.

Vi bevakar marknaden i realtid och har beredskap att vikta ned aktieexponeringen ytterligare för att bevara kapitalet.

Aktiefonderna

I Cicero Sverige samt Eligo Strategi Offensiv litar vi på att vår väldiversifierade faktorförvaltning ska bidra till att fonderna klarar sig bättre än marknaden i det här trista börsklimatet.

Indexfonderna

Indexfondernas mandat är av naturen att följa index och de kommer därmed att göra det.

Räntefonder

Vi placerar primärt i bolag med starka balansräkningar som vi räknar med ska klara sig bättre än genomsnittet i oroliga tider. Vi har också sedan länge dragit ner durationsrisken. Vi har även i räntefonderna Hållbarhet som ledstjärna och investerar därmed inte alls i den stökiga oljesektorn. Vi har i likhet med aktieförvaltarna helt sålt all flygbolagsexponering sedan tidigare.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.8 Nvidia rapporterar bättre än väntat igen…

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.7 Aktiespararna Topp Sverige nominerad till bästa aktiefond hos Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer
Morningstar Awards

Aktiespararna Topp Sverige i rampljuset – nominerade till Morningstar Awards!

Nominerade till Morningstar Awards för andra året i rad! Vi kan glatt meddela att vår fina Sverige fond Aktiespararna Topp …

Läs mer

Veckobrev v.6 Kina vill reglera fram starkare aktiemarknad

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.