Veckobrev v.22 Skuldtaksförhandlingarna verkar nå i hamn

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt i mobilen.

Veckan har fokuserats skuldtaksförhandlingarna i USA men också innehaft helgdagar i de flesta större marknader utom Sverige. Handeln har varit försiktig.

Världsindex är därmed i princip oförändrat under veckan.

Veckans Bolag – Addlife
Ett av våra intressanta hållbara bolag är läkemedelsbolaget Addlife.

Addlife är ett svensknoterat medicinteknikbolag verksamt på den europeiska marknaden. Bolaget äger och förvärvar marknadsledande bolag, inom nischade segment vars erbjudande vänder sig till aktörer inom främst hälso- och sjukvårdssektorn, från forskning till vård. Inom affärsområdet Medtech tillhandahåller man ett produktsortiment som spänner från enklare förbrukningsmaterial till avancerade instrument för kirurgiska ingrepp samt välfärdsteknologi, och hjälpmedel för äldre och funktionsnedsatta. Dotterbolagen inom affärsområdet Labtech finns i 29 europeiska länder och säljer produkter, lösningar och tjänster inom diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys.

Tillväxten i bolaget har hackat lite efter formidabel tillväxt under 2020 och 2021 drivet av Corona inom främst Labtech. Tillväxten nådde över 50% under dessa år med fördubblade marginaler. Aktien har nu kommit ner till nivåerna som rådde innan Corona och vi tycker att det är ett fint läge att gå in för fondernas räkning. Bolaget arbetar aktivt med FN:s hållbarhetsmål och anser att man uppfyller flera. Vi menar att Addlife primärt verkar i linje med FN:s mål nummer 3, ”God Hälsa” och 9 ”Hållbar industri och innovationer”.

Vi ser fram emot en fortsatt spännande tid som aktieägare i Addlife för fondernas räkning.

Veckans Händelse – Skuldtaksförhandlingarna verkar nå i hamn
På onsdagen godkände representanthuset den överenskommelse som president Joe Biden och republikanernas talman Kevin McCarty kommit fram till.

Skuldtaksavtalet fick sedan sitt godkännande från senaten under torsdagen och hamnar nu på Bidens bord för signatur innan deadline den 5 juni, det datum som amerikanska finansministeriet varnat för som deadline för att kunna betala sina räkningar.

En potentiellt katastrofal default ter sig därför avvärjd även denna gång, åtminstone till efter valet 2024.

Börsen steg brett efter de positiva nyheterna om skuldtaksavtalet.

Nedan tar vi en titt på hur börsen ser ut tekniskt, illustrerat av OMX-index.

Vi noterar att index har brutit upp ur en triangelformation som i sig är positivt och gällande glidande medelvärde fick vi en köpsignal redan i slutet på förra året när 50-dagars glidande medelvärde bröt 200 dagars underifrån. Någon riktig fart har dock index inte fått ut ur triangelformationen. Det kan naturligtvis förklaras av den ovan nämnda skuldtaksoron. Nu får vi se om marknaden orkar ta ett kliv uppåt till eller om vi faller tillbaka in i triangeln. På uppsidan är det 2300 som bör utraderas för att vi ska kunna knata vidare. I nedre delen av diagrammet kikar vi på RSI, som befinner sig i ganska neutralt territorium kring 50, vilket i sig ger möjlighet till fortsatt uppgång. S&P 500 i USA ser mycket snarlikt ut emedan tekniktunga Nasdaq (nedan) ser överköpt ut med RSI på 75.

Veckans Spaning – SBB vart är vi på väg?
Inledningsvis vill vi påpeka att Cicerofonder inte har några aktieinnehav i SBB i de aktivt förvaltade fonderna.

Den redan hårt pressade folkaktien SBB sjönk i veckan ytterligare omkring 35%. Belåningsgraden ligger på omkring 60% och därmed borde det finnas tillräckliga säkerheter i fastighetsinnehaven för att inte obligationsinnehavare skulle lida någon skada om bolaget i värsta fall skulle gå i konkurs.
Veckans kursras inleddes med att SBB:s styrelse meddelade att man har beslutat sig för att utvidga sin översyn av strategiska alternativ i syfte att maximera värdet för bolagets aktieägare, som man säger. Sådana alternativ kan inkludera en försäljning av bolaget, affärssegment eller specifika tillgångar så väl som andra strategiska transaktioner säger man vidare. Denna eskalering av styrelsen ledde naturligtvis till att marknaden oroas.

Vidare meddelade SBB:s vd Ilija Batljan att han i sitt holdingbolag IB på obestämd tid skjuter upp räntebetalningar på sina utestående så kallade hybridobligationer från och med nästa förfallodatum.

Under torsdagen florerade rykten om att SBB skulle ha brutit sina kovenanter (villkor som har sats upp i samband med obligationsemissioner) som bland annat innefattar räntetäckningsgraden. SBB bekräftade på torsdagen att bolaget klarar räntetäckningsgraden så som nyckeltalet beräknas i dess utestående euroobligationer. Bolaget hänvisar till Q1-rapporten såsom den publicerades den 29 maj 2023. Om dessa kovenanter inte skulle uppfyllas skulle obligationsinnehavare kunna påkalla lösen, vilket i sin tur skulle sätta SBB i en prekär situation där man skulle behöva sälja tillgångar (snabbt och sannolikt billigt) för att få fram pengar. Detta skulle i sin tur framtvinga lägre värdering av fastighetsportföljen och man skulle riskera att bryta nya kovenanter och hamna i en negativ skuldspiral.

Vissa analytiker och tidningen DI har också lanserat idén att blankare eventuellt skulle kunna korta aktien och köpa obligationer och påkalla lösen av dessa på grund av brutna, eller påstått brutna kovenanter vilket skulle få aktien att rasa ytterligare. Vi har inte sett några tecken på att efterfrågan i obligationsmarknaden tyder på att detta är annat än rena fantasier.

Till ovanstående tillkommer också DI-rapportering att finansdepartementet i kölvattnet av SBB:s problem i dagarna ringt runt till investerare för att få information kring synen på den svenska fastighetsmarknaden och intresset för samhällsfastigheter. Vi tycker att det är bra att regeringen har snappat upp situationen och reagerar, även om dessa nyheter i sig också bidrog till aktiekursfallet. Att det finns en plan för att inte samhällsfastigheter och bostäder ska hamna i vilka händer som helst i det fall att SBB tvingas avyttra fastigheter.

Framtiden får utvisa vad som händer i SBB, på fredagsmorgonen ryktas det om att Vd Ilja Batljan har åkt till London för att hitta en köpare till bolaget.

Ibland passar det att citera Göran Perssons gamla yttryck ”Den som står i skuld är icke fri”.

Veckans Vinnare
I de globala fonderna toppas listan denna vecka av två av Cambi, Sunrun, Sunnova och Enphase med uppgångar på mellan 10%-15%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland Embracer, Biogaia och HMS med uppgångar mellan 5%-14%.

Veckans Räntespaning
Väldigt mycket har kretsats kring SBB under veckan. Inledningsvis vill vi påpeka att Cicerofonder inte äger något innehav i vare sig SBB eller Ilija Invest i våra räntefonder. Från obligationsmarknadens perspektiv så prisas obligationerna med kort löptid kvar till förfall relativt högt. Tittar vi på förfall 2023 och 2024 så prisas dessa runt 95 och uppåt. Så obligationsmarknaden prisar inte samma risker som aktiemarknaden gör av naturliga skäl då dom troligen inte får några pengar vid en eventuell konkurs.

Inflationsdata från flera europeiska länder presenterades under veckan och både Frankrikes och Tysklands inflation kom in lägre än väntat. Inflationen för Eurozonen landade på en årstakt på 6,1% mot väntat 6,3%. Räntorna har sjunkit något under veckan efter de positiva siffrorna. Chefen för ECB upprepade dock sitt budskap om att inflationen är för hög och man kommer behöva fortsätta höja styrräntan för att få bukt med inflationen.

Riksbanken släppte på torsdagsmorgon en finansiell stabiliseringsrapport där det framgick att Riksbanken anser det vara viktigt att fastighetsbolagen fortsätter att göra nödvändiga anpassningar för att stärka sina balansräkningar. Detta för att motverka ett scenario där man tvingas att snabbt sälja större volymer fastigheter i ett ogynnsamt ekonomiskt läge, vilket i sin tur skulle kunna leda till snabbare och större nedjustering av fastighetsvärdena med negativa konsekvenser för den finansiella stabiliteten.

 

 

Trevlig Helg önskar Cicero Fonder

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.