Veckobrev v.22 – Börsen lever på hoppet

New featured image - Trump

Trots att bolag lämnar in ansökan om konkursskydd, retoriken hårdnar mellan USA och Kina, makrosiffror kommer in svagt och arbetslösheten stiger världen över fortsätter börsåterhämtningen. Marknaden är för tillfället endast fokuserad på att de nyöppnade ekonomierna snabbt ska tillbaka till tidigare tillväxttakt. Och visst finns det hopp, men frågan är hur lång tid återhämtningen tar.

Världsindex är under veckan upp med ungefär 4% i lokal valuta.

Det är roligt att se att nästan alla Cicero Fonders aktivt förvaltade mandat slår sina jämförelseindex, både på ränte- och aktiesidan. Veckans undantag är Sverigefonden som brukar ha det lite tufft när marknaden är alltför stark. På helåret är ju dock Sverigefonden ca 2% bättre än sitt jämförelseindex.

Makro

Trump har åter varit i fokus då han bl.a. har hamnat i retorik med både Kina och sociala medier.

Retoriken har, som bekant, hårdnat mellan Kina och USA den senaste månaden då Trump upprepade gånger har anklagat Kina för att ha dolt utbrottet av Covid-19 och därmed förvärrat situationen samt även påstått att det finns bevis för att Covid-19 är ett, i Kina, laboratorieskapat virus som av misstag spridits från anläggningen i Wuhan, där det ska ha skapats. Trump hotar med repressalier i efterspelet mot Kina i frågan. Vidare har veckans ytterligare höjda tonläge handlat om den hårdare knytning Kina vill skapa till Hong Kong vilket har föranlett USA att hota med att dra in den speciella status som Hong Kong åtnjuter i förhållande till USA rörande bl.a. handels- och resevillkor. Hittills har meningsskiljaktigheterna stannat vid verbal pajkastning och hot, vi får hoppas att exempelvis de bräckliga framstegen i handelsförhandlingarna inte påverkas.

På den positiva sidan har vi sett nya stimulansåtgärder från bl.a. Japan, Kanada, Sydkorea och EU.

Från EU har vi fått se en räddningsplan ta form. Förslaget, som är utformat av Tyskland och Frankrike, bygger på en räddningsfond som medlemsländerna ska ha möjlighet att söka bidrag och lån från, skall vara på 750 mdr EUR och bidra till ekonomisk återhämtning i de hårdast drabbade medlemsländerna. Ett av länderna som opponerat sig mest kraftfullt mot förslaget är Sverige som anser att all hjälp från EU till medlemsländerna ska vara i form av lån, inga bidrag. Möjligen skulle man här vilja påpeka att solidaritet kanske snarare borde vara ledordet i en union. Mer övergripande tror vi att det är i en kris som en union bäst bör kunna visa sin styrka. Emellertid måste man då förstå att skillnaderna demografiskt och ekonomiskt är stora inom EU. För att möjliggöra en varaktig framtid för EU och EMU måste man nog inse att dessa skillnader måste jämnas ut. Vill man inte ställa upp på den filosofin borde man antingen ha ställt hårdare krav på de svagare länderna vid inträdet, vilket naturligtvis är för sent nu, eller gilla läget. Kan man inte ställa upp på dessa tankegångar kan man ju alltid göra som Storbritannien och lämna unionen.

Torsdagens amerikanska arbetslöshetsstatistik adderade ytterligare 2,1 miljoner nyanmälda arbetslösa, men marknaden valde snarare att fokusera på siffran rörande ”Continues Claims”, alltså antalet arbetslösa som har erhållit arbetslöshetsunderstöd i minst två veckor, som föll med nästan 4 miljoner. Detta summerar denna kategori till 21 miljoner och bedömare menar att detta kanske ligger närmare den faktiska arbetslöshetssiffran än det summerade antalet nyanmälda arbetslösa under de senaste nio krisveckorna på nästan 40 miljoner arbetslösa.

Vi har även sett en statlig räddning av Norwegian samtidigt som SAS har levererat ett katastrofresultat för det brutna kvartalet, februari till april, på -3,7 mdr SEK. Bolaget sträcker nu ut en hand om räddning till huvudägarna, svenska- och danska staten. Ska vi behålla SAS är nog en statlig räddning ofrånkomlig.

Räntemarknaden

Under veckan har det varit en fortsatt positiv stämning och sjunkande kreditriskpremier tack vare signaler om att flera länder är på väg att lätta på sina Covid-19-restruktioner och återöppna sina ekonomier.

Förutom den dåliga rapporten fick flygbolaget SAS även sänkt kreditbetyg av ratinginstitutet Moody’s. Det nya betyget blir Caa1. Sänkningen beror på de negativa effekterna på flygbranschen som Covid-19 har fört med sig, förväntningar på fortsatt svåra marknadsförhållanden, samt hög belåningsgrad.

I torsdags meddelade fastighetsbolaget Balder att bolagets finanschef och ekonomidirektör har begärts häktade misstänkta för grovt insiderbrott. Enligt Balder gäller det misstänkta brottet inte transaktioner i Balder-aktien.

Den svenska primärmarknaden har börjat röra på sig lite grann, framför allt inom segmentet Investment Grade. Under veckan gjorde bland andra Scania och SBAB nyemissioner där vi deltog i SBAB’s emission

Aktiemarknaden

Vi noterar en global förändring i aktiekursutvecklingen mellan börsens bolag. I kölvattnet av öppnandet av ekonomierna är det nu inte längre teknikbolag som går bäst, utan tillverkande industribolag och banker, som tidigare tillhört förlorarna. Ur ett historiskt perspektiv är det de senare som brukar gå bäst när vändningen är i sikte, frågan är om det är en from förhoppning eller om vi faktiskt har nått en vändpunkt för den ekonomiska utvecklingen.

Intressant är också att fundera kring om efterfrågan kommer att komma tillbaka till sin fulla potential, som rådde innan krisen, eller något lite mer modest.

Vi hade ett mycket intressant möte med kullagertillverkaren SKF i veckan. De har använt krisen till att investera och planera effektiviseringar, digitalisering och ny produktionskapacitet i syfte att förbättra lönsamheten i bolaget när man lämnar krisen. Detta är åtgärder som är svårare att genomföra om produktionen går för fullt och man måste lägga all kraft på att leverera produkter till sina kunder i tid. Dock menar bolaget att man arbetar efter hypotesen att efterfrågan kommer vara något lägre när vi lämnar krisen bakom oss än när vi gick in i den. Det bygger man på ett resonemang kring att arbetslösheten kommer vara högre och staternas ekonomier sargade varför skatter kommer behöva höjas och åtstramningar genomföras. Det är en tankegång som vi också finner sannolikt.

Sverigeportföljen har haft det lite tuffare i veckan när börsen varit stark och de största bolagen har gått bäst. Vi hittar vinnarna i Intrum, Bulten, Swedbank, Nordea och Hexpol, som alla är upp mellan 12%-22%.

Bland de globala vinnarna hittar vi i kölvattnet av återöppning av ekonomierna några industribolag såsom Valeo och Peugeot, med uppgångar mellan 12%-17%. Läkemedelsbolaget Argenex toppar vinnarlistan på +35% efter forskningsframgångar.

Hur vi på Cicero Fonder har agerat under krisen:

Utgångsläget är att fonderna investerar i huvudsak i stabila kvalitets- och utdelningsbolag utifrån faktorförvaltningen. Denna modell har visat sig hålla emot ganska bra historiskt men marknadsaktörerna har tyvärr hittills sålt av alla aktier urskillningslöst.

Blandfonderna

Vi har på Cicero Fonder tidigare kommunicerat att man ska se våra blandfonder som en produkt där exponeringen i normalläget ska ligga på 60% (30% för 0-50) aktieexponering men med möjlighet att vid exceptionella tillfällen halvera denna exponering.

För att bevara kapitalet har vi viktat ned aktieexponeringen gradvis från ca 60% Cicero Hållbar Mix. I Cicero 0-50 har vi viktat ner aktieexponeringen från 30%.

Detta har skett på olika sätt. De branscher som är mest utsatta för nedgången såsom boknings-, flyg-, hotell-, och lyxbolag har vi sålt av helt och hållet i ett tidigt skede, som vi skrev om förra veckan. Oljebolag investerar vi inte alls i med tanke på vår Hållbarhetsprofil. Övrig nedviktning primärt har skett via terminer, dvs vi har sålt hela den globala marknaden.

Vi bevakar marknaden i realtid och har beredskap att vikta ned aktieexponeringen ytterligare för att bevara kapitalet.

Aktiefonderna

I Cicero Sverige samt Eligo Strategi Offensiv litar vi på att vår väldiversifierade faktorförvaltning ska bidra till att fonderna klarar sig bättre än marknaden i det här trista börsklimatet.

Indexfonderna

Indexfondernas mandat är av naturen att följa index och de kommer därmed att göra det.

Räntefonder

Vi placerar primärt i bolag med starka balansräkningar som vi räknar med ska klara sig bättre än genomsnittet i oroliga tider. Vi har också sedan länge dragit ner durationsrisken. Vi har även i räntefonderna Hållbarhet som ledstjärna och investerar därmed inte alls i den stökiga oljesektorn. Vi har i likhet med aktieförvaltarna helt sålt all flygbolagsexponering sedan tidigare.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.