Veckobrev v.19 – Länderna öppnas successivt upp

Veckan har varit positiv med en uppgång i Världsindex på drygt 2 % i lokal valuta. Marknaden har varit av varannandags karaktär och man bör komma ihåg att avslutningen av förra veckan var mycket svag.

Glädjande nog kan vi konstatera att Cicero Sverige har haft en fin vecka med flera rapporter som har gått vår väg. Fonden är nu placerad som nummer 10 av 75 Sverigefonder, som rapporterar sina kurser till Bloomberg, avkastningsmässigt hittills i år. Cicero Sverige startade i september 2019 och det finns därmed ganska lite kursdata på den på de olika fondjämförelsesidorna. Vi för naturligtvis noggrann bok och vet därför att fonden placerar sig som nummer 3 på samma lista av Sverigefonder om man räknar från fondstarten den 13:e september 2019. Riktigt roligt!

Cicero Sverige investerar i enlighet med den faktorförvaltningsmodell som vi tillämpar i alla våra aktivt förvaltade aktie- och blandfonder. Det är roligt att se att modellen är robust och fungerar även när marknaderna är stökiga. Ta gärna en titt på vår hemsida för mer information.

Makro

Tyvärr är det mest trista indikationer som når oss på den makroekonomiska fronten. ECB har målat upp tre scenarion för återhämtningen av ekonomin. Man tror på fallande BNP mellan 5 % – 12 % under 2020 där man finner det troligast att verkligheten hamnar i mitten av detta spann.

Banken SEB lämnade i veckan en konjunkturprognos i ungefär samma härad som ECB även för Sverige. Man tror på att BNP faller med 6,4 % 2020 vilket kommer att bidra till en arbetslöshet på 14 % under hösten och bostadspriser som faller med ca 15 %. I förhållande till ECB:s prognos tror SEB att det blir betydligt värre på flera håll i Europa.

Under helgen och inledningen av veckan passade president Trump på att anklaga Kina för att ha tagit fram Covid 19 viruset i laboratorium varefter något hade gått fel och viruset har spridits. Trump hävdade att han har bevis för detta och hotade Kina med nya tullar som straff. Historien bidrog till trist marknadsutveckling men verkar sedan ha ebbat ut. Sannolikt är retoriken främst kopplad till inrikespolitiska strategier för Trumps del, där det i kristid handlar om att ena befolkningen kring ett hot utifrån. Vi får hoppas att detta inte bidrar till att öka spänningarna igen mellan USA och Kina vilket är något vi absolut inte behöver i det känsliga ekonomiska läge som coronakrisen skapar.

Antalet nyanmälda arbetslösa i USA hamnade under veckan på 3,1 miljoner och sammanlagt har nu ca 35 miljoner människor i USA mist jobbet under coronakrisen. Även om man nu sett en minskning i nyanmälda arbetslösa under flera veckor i rad är de absoluta talen fortsatt oroväckande höga. Vi menar också att arbetslöshetssiffrorna kommer att vara en bidragande orsak till att denna kris kommer att bita sig kvar i ekonomin relativt länge. Vi har svårt att se en snabb återhämtning som tar ekonomin tillbaka till nivån som rådde innan krisen då konsumenternas förtroende är skadat av oro och arbetslöshet och därmed kommer ökad försiktighet att råda även efter återöppnandet av länder. Därmed ökar risken för en utdragen kris.

Räntemarknaden

Den stora nyheten i veckan var att SBB:s grundare och VD Ilija Batljan häktades av ekobrottsmyndigheten för misstanke kring insiderbrott i anslutning till SBB:s bud på Hemfosa. Ilija blev senare släppt från häktet men utredningen fortgår. SBB är en stor aktör på den svenska företagsobligationsmarknaden.

Riksbanken fortsätter köp av företagscertifikat men har även utökad till att köpa kommunobligationer. Det får en lugnande effekt på marknaden där framförallt investment grade segmentet har återhämtat sig bra, high yield släpar lite efter men återhämtar sig också.

Aktiemarknaden

Rapporterna börjar ebba ut. Sverigefonden har gått mycket bra, som vi skrev ovan, och tagit drygt 2 % mot OMX samt knappt 2 % mot SIX PRX under veckan. Största bidragsgivare har varit Electrolux Professional (+23 %), Attendo (+13 %) och Sinch (+10 %). Electrolux Professional är ganska ny på börsen efter avknoppningen från Electrolux och vi passade på att köpa den i samband med avknoppningen. Vi ansåg att marknaden inte riktigt analyserade bolaget rätt och vi tror att många investerare valde att sälja av på grund av indexrelaterade faktorer snarare än fundamentala. Därmed har vi lyckats delta i en uppgång på mer än 50% på ett par månader. Vi tittar gärna på bolag som marknaden tycks missa. Ett case som vi inte investerat i ännu men som vi arbetar med är Tigo, som ser mycket intressant ut värderingsmässigt.

Bland de globala vinnarna hittar vi Pandora, Biogen Apple och Microsoft med uppgångar på mellan 6 % -12 %. Även de globala aktieportföljerna har slagit sina respektive jämförelseindex under veckan, trots att vi fortfarande ligger med en lite försiktigare aktievikt än normalt.

Hur vi på Cicero Fonder har agerat under krisen:

Utgångsläget är att fonderna investerar i huvudsak i stabila kvalitets- och utdelningsbolag utifrån faktorförvaltningen. Denna modell har visat sig hålla emot ganska bra historiskt men marknadsaktörerna har tyvärr hittills sålt av alla aktier urskillningslöst.

Blandfonderna

Vi har på Cicero Fonder tidigare kommunicerat att man ska se våra blandfonder som en produkt där exponeringen i normalläget ska ligga på 60% (30% för 0-50) aktieexponering men med möjlighet att vid exceptionella tillfällen halvera denna exponering.

För att bevara kapitalet har vi viktat ned aktieexponeringen gradvis från ca 60% Cicero Hållbar Mix. I Cicero 0-50 har vi viktat ner aktieexponeringen från 30%.

Detta har skett på olika sätt. De branscher som är mest utsatta för nedgången såsom boknings-, flyg-, hotell-, och lyxbolag har vi sålt av helt och hållet i ett tidigt skede, som vi skrev om förra veckan. Oljebolag investerar vi inte alls i med tanke på vår Hållbarhetsprofil. Övrig nedviktning primärt har skett via terminer, dvs vi har sålt hela den globala marknaden.

Vi bevakar marknaden i realtid och har beredskap att vikta ned aktieexponeringen ytterligare för att bevara kapitalet.

Aktiefonderna

I Cicero Sverige samt Eligo Strategi Offensiv litar vi på att vår väldiversifierade faktorförvaltning ska bidra till att fonderna klarar sig bättre än marknaden i det här trista börsklimatet.

Indexfonderna

Indexfondernas mandat är av naturen att följa index och de kommer därmed att göra det.

Räntefonder

Vi placerar primärt i bolag med starka balansräkningar som vi räknar med ska klara sig bättre än genomsnittet i oroliga tider. Vi har också sedan länge dragit ner durationsrisken. Vi har även i räntefonderna Hållbarhet som ledstjärna och investerar därmed inte alls i den stökiga oljesektorn. Vi har i likhet med aktieförvaltarna helt sålt all flygbolagsexponering sedan tidigare.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.