Veckobrev v.19 – “Gamla kläder”

Världens börser har haft en trist utveckling under större delen av veckan. Världsindex är slutligen ned med knappt 4% för veckan.

Vi är mycket glada att kunna meddela att både Aktiespararna Direktavkastning och Cicero World 0-50 har fått höjda betyg av Morningstar. Aktiespararna Direktavkastning har nu mera 5 stjärnor (högsta betyg) och Cicero World 0-50 4 stjärnor. Hela 6 av Ciceros fonder har numera 4 eller 5 stjärnor!

Veckans Hållbara Bolag
Ett av våra intressanta hållbara bolag är Renewcell, listat i Stockholm. Bolaget har en unik process för återvinning av textilfibrer och genomförde en nyemission under veckan.
Renewcell återvinner via en unik patenterad process gamla textilprodukter till sin egen produkt, Circulose som därefter kan användas i produktion av nya textilier.

Tillväxten i bolaget är stark med en försäljning som växt i snitt 100% det senaste året. Bolaget arbetar aktivt med FN:s hållbarhetsmål och anser att man uppfyller flera. Vi menar att Renewcell primärt verkar i linje med FN:s mål nummer 9 ”Hållbar industri och innovationer”. Vidare är det uppenbart att bolaget bidrar till färre resor och transporter av både dokument och beslutsfattare i kontraktsförhandlingar.

Vi ser fram emot en spännande tid som aktieägare i Renewcell för fondernas räkning.

Veckans händelse – Inflation
Amerikansk kärn-KPI (exklusive livsmedel och energi) som ofta anses ge en fingervisning om det lite längre perspektivet kom in högre för april och sänkte världens börser under veckan. Analytiker hade räknat med att kärn-KPI skulle ha ökat 0,4 procent jämfört med månaden före och ha stigit med 6 procent men siffran kom in på 6,2 procent.

De amerikanska obligationsräntorna steg genast och dollarn gick upp. Den 10-åriga räntan var som högst uppe i 3,20 och dollarn 10,16 mot den svenska kronan.
Aktiemarknaden är nu helt inriktad på hur räntorna utvecklas, när de stiger faller börsen och under de korta perioder de faller återhämtar sig börsen.

Veckans spaning – inflation föder inflation
Vi såg i veckan att tyska metallarbetare i pågående förhandlingar kräver ett lönelyft på hela 8,2 procent för att möta ökade levnadskostnader i inflationens spår. De tyska metallarbetarnas förhandlingar ses ofta som ett riktmärke för övriga Europa och risken ökar nu för en löneprisspiral i stil med vad vi såg 1970-tal. Löneavtal under året kommer att vara den i särklass viktigaste faktorn för att avgöra hur ihållande den höga inflationen kommer att vara. Vi hoppas att förhandlingarna över lag blir ansvarsfulla men har också förståelse för om fackföreningar och arbetare har en annan åsikt.

Veckans Vinnare
I den svenska portföljen hittar vi vinnarna bland Electrolux Pro, Hemnet och Sagax som alla är upp mellan 3% – 7%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland Corem, Oneflow och Flat som alla är upp mellan 7% – 10%.

Det är roligt att se flera av topplaceringar denna vecka, i de globala portföljerna, åter knips av våra invalda hållbara bolag. Listan toppas av Oneflow och Flat med uppgångar på omkring 7% Bland övriga bolag hittar vi bland annat, Millicom, Pfizer och Sagax i topp med uppgångar på mellan 5%-7%.

Under Strecket – värt att notera
Den snabbt stigande inflationen urholkar hushållens inkomster samtidigt som utsikterna för industrin är blandade enligt en färsk prognos från SEB som vi har läst i veckan. Men gynnsam struktur, med tonvikt mot investeringsvaror och betydligt mindre elprisuppgång än genomsnittet i Europa, talar ändå för en relativt mild inbromsning i den svenska ekonomin. Sveriges BNP väntas öka med 1,8 procent under 2022 och 1,8 procent även 2023. I prognosen i januari väntades BNP öka 3,0 procent under 2022 och 2,7 procent 2023. SEB konstaterar att inflationstrycket i Sverige har breddats dramatiskt, efter att tidigare ha drivits av höga energipriser. Prognosen är att inflationen dämpas när utbudsproblemen lättar och efterfrågan på konsumtionsvaror dämpas, men kortsiktiga uppåtrisker leder till framtunga räntehöjningar från Riksbanken. Våra slutsatser blir två, dels har SEB sänkt innevarande års BNP med mer än en tredjedel på endast fyra månader vilket visar på hur snabbt utvecklingen av inflationen har gått. Dels vill vi hänvisa till vår diskussion ovan kring avtalsrörelsen senare i år. Den kommer att bli nyckeln till hur den fortsatta utvecklingen av inflationen kommer att bli.

Veckans räntespaning
Inflationen för april kom in högre än väntat. KPIF kom in på 6,4% under månaden jämfört med 6,1% i mars. Riksbankens samtliga mått för den underliggande inflationen ökade vilket indikerar att uppgången i de olika undergrupperna är bred. Detta sätter såklart ytterligare press på Riksbanken att höja räntan. Detta fick Nordea, Handelsbanken och Swedbank att ändra sin syn på Riksbanken och samtliga tror nu på en 50bps höjning i juni (tidigare 25bps). Swedbank tror på ytterligare 25bps vid varje efterföljande möte tills reporäntan når 1,75% i april 2023.
Stefan Ingves höll ett anförande igår där han klargjorde att det inte går att sitta still när inflationen är över 6% och kan förbli där under flera månader. När det kommer till inflationsförväntningarna noterade Ingves att 5-års förväntningarna ökat och nu ligger på 2,4%.

I USA uttalade sig Federal Reserves ordförande att det är mer sannolikt med 50bp höjningar vid det nästkommande två mötena och att man inte överväger att höja mer än så. Detta lugnade marknaden och börserna i USA återhämtade sig.

Trevlig Helg

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.