Veckobrev v.18 – Yellen gav marknaden tisdagsfrossa

Marknaden har valt att trenda svagt nedåt igen i vinsthemtagning. Världsindex är ned med omkring en halv procent under veckan.

Veckans Hållbara Bolag
Bland de Hållbara bolag som vi ständigt letar efter för att addera i portföljerna vill vi hitta företag med en vilja att förbättra världen i enlighet med FN:s hållbarhetsmål. Denna vecka tänkte vi presentera ett mycket spännande bolag, svenska Nilar. Vi har köpt bolaget i veckan för fondernas räkning i samband med börsnoteringen. Nilar designar och tillverkar sina patenterade hybridbatterier i den hypermoderna produktionsanläggningen i Gävle. Applikationerna är tänkta att användas i allt från hemmiljö till stora elnät för att kunna spara energi när den inte behövs för senare användning. Systemet bidrar till stora energikostnads besparingar samt kapacitetsutjämning i elnät. Bolaget arbetar aktivt med FN:s hållbarhetsmål. Vi menar att Nilar primärt verkar i linje med FN:s mål nummer 9 ”Hållbar industri och innovationer”. Det ska bli väldigt roligt att följa detta företag under de närmaste åren, vi tror på en mycket bra utveckling.

Veckans händelse
På tisdagseftermiddagen publicerades en intervju med Finansminister Janet Yellen där hon indikerade att USA kan behöva ett högre ränteläge längre fram för att undvika att ekonomin kokar över. Marknaden fick genast hicka och tekniktunga Nasdaq föll som värst med ca 3%. Efter ett nytt uttalande lugnade sig marknaden något men skadan var trots allt redan skedd. Det ingen vill ta i sin mun är ordet inflation och oron för att Joe Bidens massiva stödprogram och infrastruktursatsningar ska skapa inflation har fått marknaden att bli nervös tidigare i år.

Vi vill understryka vad vi tidigare har sagt på denna punkt. Den inflation som vi hittills har sett i år är främst energi- och råvaruprisrelaterad då dessa tillgångar hämtar tillbaka förlorad mark när man anar att normaliseringen av samhället närmar sig. Prisutveckling ex energi är dock mycket viktiga att hålla koll på. Även lönestatistik bör följas noga av alla aktieinvesterare. Vi tror dock att den ekonomiska återhämtningen är fragil och behöver stöd i nuläget. Vi oroar oss inte för inflation utan tror i stället att teknikutvecklingen och strukturella underliggande förändringar kommer fortsätta att driva ekonomin framåt i en låginflationistisk miljö även efter pandemin.

Veckans spaning
Patentregler har alltid varit en helig ko i USA. Framför allt demokrater höjer nu röster kring att läkemedelsbolagen som har tagit fram C19-vaccin inte ska få ha ensamrätt till patenten. Krissituationen kräver att bolagen släpper patenten så att andra bolag också kan tillverka för att säkra tillgången på vaccin i hela världen. Den akuta bristen på vaccin i exempelvis Indien lyfts fram som argument.

Det är svårt att ha en tydlig åsikt i denna fråga. Å ena sidan är det naturligtvis viktigt att alla får tillgång till vaccin så snart som möjligt. Å andra sidan vet vi sedan tidigare att läkemedelstillverkning är en komplicerad produktion som kräver en hög teknisk kompetens i processen för att produkten faktiskt ska få det egenskaper som det är tänkt. Detta är inte bara protektionistiska uttalanden från läkemedelsbolagen, vi har på hemmaplan två exempel från AstraZeneca, Toprol XL och Nexium, där det tog många år efter patentens utgång innan generikakonkurrenter lyckades tillverka dugliga kopior, Bara för att man följer receptet blir inte kakan alltid lika fin som bagarens.

Patenträtt ska ju också verka som ett skydd för innovativa bolag för att det ska finnas incitament att föra forskningen framåt med tanke på de kostnader som forsknings- och utvecklingsarbete innebär. Både medicinska risker och en filosofisk fråga kring vad patenträtt innebär för den ekonomiska utvecklingen på sikt bidrar alltså till att komplicera denna frågeställning. Flera amerikanska läkemedelsbolag gick riktigt dåligt under veckan i kölvattnet av debatten. Vi följer utvecklingen med spänning.

Veckans Vinnare
Globalt är det roligt hitta portföljernas vinnare i så vitt skilda branscher som stål, finans, kosttillskott och gödsel. Nucor, Franklin Resources, Glanbia och CF Industries är alla upp 7%-16%. Nucor har gått bäst av alla bolag hos oss denna vecka då vi ser stigande råvarupriser och förhoppningarna om återhämtning inom industrin, efter Bidens kraftfulla stödprogram, spirar.

I den svenska portföljen hittar vi vinnarna bland Sandvik, Boliden, ASSA och SKF som alla gått upp 4 till 9% med stöd av samma drivkraft som Nucor ovan.

Veckans Viktigaste
USA öppnar upp mer. De flesta coronarelaterade restriktionerna vad gäller detaljhandel, restauranger och gym kommer att upphöra i New York, New Jersey och Connecticut den 19 maj. Det är mycket glädjande att höra att vaccinationerna, som har kommit långt i USA, verkar ge effekt.

Sverige ska fortsätta att spendera och stötta ekonomin även efter att de akuta krisåtgärderna har fasats ut sade finansminister Magdalena Andersson i en intervju i veckan. ”Vi ska fortsätta med finanspolitiska stimulanser. Annars dämpas den ekonomiska återhämtningen”, sade hon, och hänvisade till lärdomar från finanskrisen 2008. Finansministern är också redo att avlasta Riksbanken, som nu har begränsade möjligheter att stimulera ekonomin ytterligare. “Finanspolitiken kommer att behöva spela en viktigare roll framöver givet det låga ränteläget. Vi står redo att ta den rollen och har visat det genom den här krisen. Och när vi stimulerar ekonomin ska vi också bygga oss starkare inför framtiden”, sade hon.

Det är viktigt att det finns en vilja att stimulera ekonomin, men vi saknar hittills en tydlig koncentrerad plan, som exempelvis USA och Danmark har, kring vad man ska satsa på och hur vi kan rikta stimulanserna rätt för att bygga långsiktig tillväxt. Kanske är det nya, moderna branscher som ska ges stöd för att växa (där man idag inte har de största pandemirelaterade problemen) i stället för branscher som redan befann sig i strukturella problem innan krisen?

Veckans räntespaning
Även om en fortsatt oro för inflation finns i marknaden och även efter uttalanden från USA:s finansminister i veckan som nämnts ovan så har de långa räntorna inte rört på sig nämnvärt under veckan. Den amerikanska 10-årsräntan har hållit sig under 1,6 procent under veckan och den svenska motsvariga räntan har hållit sig rund 0,4 procent.
Fastighetsbolaget Corem meddelade i veckan att man beslutat om att ändra sina finansiella mål och förbättra både räntetäckningsgraden och belåningsgraden för att man ska kunna nå investment grade rating inom 2 år.
På primärmarknaden har det varit väldigt hög aktivitet under veckan. Vi har deltagit i fyra emissioner för våra fonders räkning. Besqab emitterade 500 mSEK i en grön 3-årig obligation som betalar Stibor +525 bps. Indutrade gjorde en 5,5 årig obligation på 750 mSEK som betalar Stibor +93 bps. Storskogen gjorde en obligation på 3 mdr SEK på 3 år som betalar Stibor +300 bps. Till sist var vi med i Tryg Forsikring A/S emission som var på 1,3 mdr med en löptid på 5,5 år och betalar Stibor +115 bps

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.