Veckobrev v.18 – FED höjer igen

Veckan började avvaktande och marknaderna var i princip oförändrade, med stigande amerikanska räntor och valuta, fram till onsdagskvällen då den amerikanska centralbanken FED planenligt annonserade ytterligare en räntehöjning, denna gång på 0,5%. När en viss initial osäkerhet hade lagt sig började aktiemarknaden, precis som vid förra räntehöjningen, att stiga kraftigt. Under torsdagen infann sig emellertid osäkerheten igen i kölvattnet av stigande amerikanska räntor där vi bland annat noterar att den amerikanska tioårsräntan befinner sig tydligt över 3% för första gången sedan hösten 2018. Världsindex är därmed slutligen ner med drygt 2,5% för veckan.

Veckans Hållbara Bolag
Bland de Hållbara bolag som vi ständigt letar efter för att addera i portföljerna vill vi hitta företag med en vilja att förbättra världen i enlighet med FN:s hållbarhetsmål. Denna vecka tänkte vi stifta bekantskapen med dansk-norska Cadeler. Vi har ägt bolaget sedan det listades hösten 2020 och våra investerare har fått vara med på en fin resa på omkring 100%. I veckan fick vi chansen att köpa lite mer av bolaget när man genomförde en nyemission i syfte att finansiera ytterligare farkoster. Vi valde att delta och fick köpa ytterligare aktier till ett bra pris.

Cadeler arbetar med Offshore-installationer av vindkraftverk. Man samarbetar huvudsakligen med branschens ledare, Siemens Gamesa, och har ett mångårigt partnerskap som gynnar dem båda. Bolaget har idag två båtar i drift men har i veckan annonserat att man beställt ytterligare två. Dessa finansierades via veckans nyemission. Nu kommer man 2024 och 2025 få två nya fartyg som kommer att vara störst i klassen och därmed redo för framtidens krav på att kunna installera högre kraftverk med tyngre turbiner. Efterfrågan på företagets tjänster är fantastisk just nu och timpriserna på installationsskepp har utvecklats mycket starkt under den senaste tiden, en utveckling som vi tror kommer bestå under lång tid framöver. Som investerare är installationsskeppen också en bra del av kedjan att investera i. De hyrs ut på långa kontrakt och till skillnad från de flesta andra parter i värdekedjan tar man ingen projektrisk alls. Man får betalt per dag oavsett förseningar samt fördröjande väder- och vindförhållanden som i princip drabbar alla andra aktörer i vindkraftsprojekten negativt. Cadeler tillhör de innovativa pionjärerna i branschen. Bolaget arbetar aktivt med FN:s hållbarhetsmål och anser att man uppfyller flera. Man har visionen “By striving for excellence and sustainability in safety, recruitment and training, vessel design, maintenance and management, Cadeler provides the best in class service to our customers” som man arbetar stenhårt med för att utveckla bolaget och dess produkter i en hållbar riktning. Vi menar att Cadeler primärt verkar i linje med FN:s mål nummer 9 ”Hållbar industri och innovationer”. Det ska bli väldigt roligt att fortsätta följa detta företag under de närmaste åren, vi har haft, och tror på en fortsatt mycket bra utveckling för fondernas investeringar.

Veckans händelse – FED höjer styrräntan med 0,5%
Federal Reserve höjde på onsdagen som väntat sin styrränta och gav startsignalen för att minska sin balansräkning. Detta är den första höjningen med 50 punkter sedan i maj 2000 och understryker den nya brådskan som Fed har i en miljö där inflationen är 8,5 procent, arbetsmarknaden stram och rusande arbetskraftskostnader riskerar att göra inflationen mycket mer ihållande än i tidigare cyklar. Dessutom är företagens prissättningskraft fortsatt stark och med Kinas nedstängningar och stora geopolitiska spänningar ser utrymmet litet ut för att Fed ska få någon hjälp i kampen mot inflationen från fallande råvaru-, frakt- eller komponentkostnader i närtid. I Fed-chefen Jerome Powell kommentarer i samband med räntebeskedet framkom att man ska hålla sig till höjningar om maximalt 50 punkter i taget. Detta fick marknaden att andas ut och börserna steg kraftigt under onsdagskvällen efter beskedet.

Vi noterar att om man ser längre fram kan kraftigare räntehöjningar komma att medföra en större risk för en negativ ekonomisk påverkan. Detta har redan föranlett en del tal om en ekonomisk avmattning och till och med en lågkonjunktur. Vi befinner oss inte i lågkonjunkturlägret, men om vi ser att Fed snabbt flyttar räntorna till restriktiva territorier och tillväxten avtar markant samt inflationen går mot målet, kan Fed snabbt tvingas byta kurs igen.

Under torsdagskvällen föll marknaden emellertid tillbaka kraftigt igen. Officiella kommentarer gjorde gällande att marknaden börjat tvivla på att FED ska lyckas tygla inflationen givet samma uttalanden som marknaden var positiv till på onsdagen. Vi menar att det råder stor osäkerhet för tillfället, men vi tror snarare att marknaden dels naturligtvis oroar sig för inflationen och hur mycket räntorna kan komma att behöva höjas, dels vad tillbakadragandet av obligationsköp nu under maj kommer att innebära för obligationsmarknaden i USA. Därmed steg räntorna och börsen föll. Vi fördjupar oss nedan lite ytterligare i inflationen och dess påverkan på konjunkturen

Veckans spaning – en ekonomiska osäkerheten ökar – vad är inflationsspöket?
Efter några månader med kraftigt stigande inflation drivet av råvaror och energi märker vi från flera rapporterande bolag att man är mycket mer försiktig att ge prognoser för den närmaste framtiden. Vi bör också komma ihåg att vi redan innan Ukrainakrisen hade komponentbrist drivet av flaskhalsar bland annat inom halvledare och läget är inte heller här bättre, utan snarare sämre. Utöver ovanstående ska vi komma ihåg att Kina, med sin nolltolerans mot Covid, fortsatt har haft väldigt mycket nedstängningar av stora städer under de senaste månaderna. Nedan vill vi försöka reflektera lite kring dessa faktorer.

Exempelvis så kommer Eltel, som säljer tekniska tjänster till infrastrukturnät, att slopar all finansiella guidning till marknaden mot bakgrund av kriget i Ukraina och stigande inflation. Man menar att det råder en betydande osäkerhet på marknaden med anledning av kriget i Ukraina och den stigande inflation. Även om man arbetar hårt för att motverka inflationens negativa effekter bedömer Eltel att det inte längre finns förutsättningar för att ge finansiell vägledning gällande till exempel marginalen. Därmed tas de finansiella utsikterna bort från och med nu som en punkt i den finansiella redovisningen.

Ett annat bolag med stora osäkerhetsfaktorer just nu är Volvo Cars. Globala försäljning mätt i antal bilar minskade med 24,8 procent i april 2022 i jämförelse med samma månad året innan. Bland regionerna minskade försäljningen under april i Europa med 23,2 procent och försäljningen i Kina sjönk med hela 47,8 procent medan den i USA gick ned med mer måttliga 9,2 procent. Volvo Cars säger att i april påverkade covid-19-nedstängningarna i östra Kina försäljningen i landet och det innebar ytterligare utmaningar i redan försvagade globala leveranskedjor, vilket resulterade i ytterligare produktionsbortfall. Här har vi alltså ett bolag som drabbas ganska hårt för närvarande av alla ovanstående komponenter. Försäljningen minskar på grund av nedstängningar i Kina och krisen i Ukraina men man får också produktionsbortfall, och därmed svårt att leverera bilar till de bättre fungerande marknaderna på grund av flaskhalsar och, även här, nedstängningarna i Kina.

Även Volvo AB (lastbilstillverkaren) känner av tuffare marknadsförhållanden och ökad osäkerhet hos kunderna. Preliminär ACT data för april visar att Class 8 orders (tunga lastbilar i USA) var -53%. Transportsektorn är alltid snabb på att dra upp eller ner sina investeringar när man skönjer förändringar i konjunkturen. Vi minns alla 2008, i inledningen av finanskrisen, när Volvo och Scania hade gigantiska väntelistor och flera år långa orderböcker så sent som på sommaren. Vid jul var orderböckerna helt tomma.

Vi hoppas naturligtvis att det inte går så långt. Ovanstående nedslag i bolagen visar dock tydligt att vi nu börjar se tydliga tecken på att inflationen, i kombination med övriga nämnda problem, börjar äta sig in i bolagens medvetande. Ovanstående ger också en tydlig bild av den osäkerhet som inflationen skapar och vad det i förlängningen leder till för konjunkturen.

Veckans Vinnare
I den svenska portföljen hittar vi vinnarna bland Readly, Truecaller och Getinge som alla är upp mellan 4% – 16%.

I Småbolagsfonden hittar vi vinnarna bland G5 Entertainment, Truecaller och Xvivo som alla är upp mellan 4% – 15%.

Det är roligt att se flera av topplaceringar denna vecka, i de globala portföljerna, åter knips av våra invalda hållbara bolag. Listan toppas av Sunrun, Sunnova, och Enphase med uppgångar på 13%-26% Bland övriga bolag hittar vi bland annat de kinesiska bolagen AMD, HP och Incyte i topp med uppgångar på mellan 4%-11%.

Under Strecket – värt att notera
På måndagsförmiddagen drabbades Stockholmsbörsen av en Flash Crash. Börsen föll med som mest nästan 8 procent omkring klockan 10. En stund senare hade nästan hela nedgången repat sig och omkring 12-tiden var OMXS30-indexet ned drygt 1 procent. Flera europeiska index sågs också falla tillbaka skarpt men repade sig i samma takt som Stockholmsbörsen. Fallet kom mycket plötsligt och det spekulerades i hackerattack eller en allvarlig händelseutveckling i Ukraina.

Det visade sig senare att Citigroups Londondesk låg bakom händelsen. Under morgonen gjorde en av deras handlare ett fel när en transaktion matades in. Inom loppet av några minuter identifierade vi felet och rättade till det skrev banken i ett uttalande.
Sannolikt skulle man genomföra någon form av korghandel, vilket är vanligt vid omviktningar eller hedging. En tänkbar förklaring kan vara att denna korg lades in utan lägsta limit och var tillräckligt omfattande i volym för att skapa en så kraftfull reaktion. Kanske den var tänkt att handla över hela dagen. Kanske det var meningen att man skulle haft en limit på ordern eller kanske lade man in en alldeles för stor volym. Nasdaq meddelade att inga affärer som gjordes i samband med nedgången kommer att makuleras. Vi som varit med ett tag och kommer ihåg 90- och början av 00-talet, minns att på den tiden skulle börsen definitivt valt att makulera alla felaktiga affärer om den utförande parten så begärde. Marknaden var liten och alla aktörer befann sig i Stockholm och det fanns ett ”Gentlemen’s Agreement” om att makulera felaktiga avslut mot andra banker. Nu skulle sannolikt en sådan process vara omöjlig att genomföra med alla internationella aktörer och High Frequency firmor där det är datorer som genomför alla affärer enligt algoritmer. Tiderna förändras.

Veckans räntespaning
I en finansmarknadsenkät som presenterades av Riksbanken under torsdagen så riktades kritik mot Riksbankens värdepappersköp. En majoritet av aktörerna svarade att den svenska räntemarknaden fungerar dåligt. Hela åtta av tio svarar att Riksbankens värdepappersköp under de senaste sex månaderna bidragit negativt eller mycket negativt till räntemarknadens funktionssätt. Något att fundera på för Riksbanken, som varit aktiv på statspappersmarknaden sedan 2015, och som nu äger 50% av den utestående stocken…

Som nämnt ovan så var veckans största händelse FEDs räntebesked som landade precis på förväntan med en höjning på 0,5%. Den amerikanska 10-årsräntan handlas numera kring 3,05%, upp från 2,94% i början av veckan. Den 2-åriga räntan handlas runt 2,72% vilket är mer eller mindre oförändrat från början av veckan.
Den svenska 10-åringen handlas kring 1,94% jämfört med 1,71% i början av veckan. Den svenska 2-årsräntan steg till 1,34% jämfört med 1,16% i början av veckan.

Trevlig Helg

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.48 Inflationen går i rätt riktning

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.47 Kalkonvecka i Open AI

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.46 Inflationen i USA verkar vara under kontroll

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.45 Ska börsen fortsätta uppåt?

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.