Veckobrev v.17 – Rapportvecka

Vi lämnar en ny avvaktande vecka bakom oss. Rapporterna har börjat komma in på allvar och mottas i allmänhet väl, bortsett från Financials och Oil/Gas verkar genomsnittet överraska med lite bättre vinster än väntat. Dock vill bolagen i allmänhet inte lämna prognoser för resten av året varför marknaden lämnas i viss osäkerhet.

Cicero Fonder deltog i veckan i vår samarbetspartner Aktiespararnas Web-sända fondkväll med hela 600 deltagare. Vi tyckte att det blev en succé med många frågor och interaktivitet från publiken. Ett kul och lyckat alternativ till att möta kunder i coronatider.

Världsindex på en vecka ner med ca 1,9%.

Makro

Dystra makro-siffror fortsätter att strömma in. Visserligen noterades en oväntat bra (mindre dålig) BNP siffra för första kvartalet från Sydkorea med den följdes under torsdagen av flera negativa överraskningar. Från Sverige fick vi den s.k. KI-barometern som mäter aktiviteten i ekonomin. Indexvärdet hamnade i april på 58,6 jämfört med 92,5 i mars och den sämsta siffran som uppmätts sedan mätningarna startade, klart under lägstanivån under finanskrisen. Tyskland rapporterade Inköpschefsindex från industri och tjänsteföretag på de alarmerande nivåerna 34 respektive 15,9 ned från 45 respektive 31 månaden innan. Även Inköpschefsindex från Japan kom in på låga 23 jämfört med 44 i mars.

Nyanlända arbetslösa i USA kom in på 4,3 miljoner något lägre än estimaten på 4,4 miljoner. Marknaden steg initialt på att kulmen kanske är nådd. Kom dock ihåg att denna siffra nu har adderat sammanlagt nästan 25 miljoner arbetslösa på fem veckor i USA där normalsiffran brukar ligga runt 200 000 per vecka.

Räntemarknaden

Riksbanken fortsätter att köpa obligationer och företagscertifikat vilket ger ett visst stöd åt marknaden. Kreditspreddarna kryper ihop och yielderna kommer ner vilket skapar en marknad som börjar närma sig det normala. Normaliseringen avspeglar sig också i fondernas utveckling. Båda räntefonderna har överträffat sina respektive jämförelseindex rejält i veckan. Många rapporter har släppts bland våra innehav denna vecka, ett exempel är Nordnet som visar ett resultat före skatt på 367 miljoner kronor, vilket är det högsta kvartalsresultatet i Nordnets historia.

Aktiemarknaden

Rapporterna börjar att strömma in i USA på allvar. Mottagandet är lite blandat än så länge och det verkar som om marknaden straffar bolag som tydliggör oron kring nästkommande kvartal på grund av Corona. Ett exempel på detta är SKF som rapporterade bättre än väntat och inte gjorde några framtidsutsikter. Aktien steg kraftigt. Volvo, som är verksam i klart korresponderande bransch rapporterade lite bättre än förväntat men visade upp en osäkerhet inför nästa kvartal i kommentarer samt givet att orderingången (helt rimligt med tanke på omständigheterna) var ner 16%. Aktien föll kraftigt. Sammantaget blev kursskillnaderna för dessa två bolag ca 15% under dagen trots att man båda verkar i fordonsindustrin och rimligen bör ha en snarlik situation drivet av Corona. Att tiga verkar för närvarande var om inte ”guld” så i alla fall kortsiktigt bättre för aktiekursen. Vi har sett flera exempel på liknande händelseutveckling i andra bolag.

Det är glädjande att finna flera svenska bolag bland toppnamnen under veckan i våra globala portföljer. Mycronic, Haldex och Ica kvalar alla in bland Top 10 på rapporter som slagit förväntningarna. Alla är upp mellan 8% (ICA) och 24% (Mycronic). Mycronic blir därmed också veckans totalt sett bästa aktie för fonderna.

I de svenska portföljerna har COOR, Avanza och Camurus stigit med mellan 10-13%. COOR har fått positiva rekommendationsförändringar inför sin rapport i nästa vecka. Avanza kom med en riktigt stark rapport med hög aktivitet och bra kundtillströmning. Camurus behandling för heroinmissbrukare har lyfts fram som mycket bra av hälsoministeriet på Irland. Kul.

Hur vi på Cicero Fonder har agerat under krisen:

Utgångsläget är att fonderna investerar i huvudsak i stabila kvalitets- och utdelningsbolag utifrån faktorförvaltningen. Denna modell har visat sig hålla emot ganska bra historiskt men marknadsaktörerna har tyvärr hittills sålt av alla aktier urskillningslöst.

Blandfonderna

Vi har på Cicero Fonder tidigare kommunicerat att man ska se våra blandfonder som en produkt där exponeringen i normalläget ska ligga på 60% (30% för 0-50) aktieexponering men med möjlighet att vid exceptionella tillfällen halvera denna exponering.

För att bevara kapitalet har vi viktat ned aktieexponeringen gradvis från ca 60% Cicero Hållbar Mix. I Cicero 0-50 har vi viktat ner aktieexponeringen från 30%.

Detta har skett på olika sätt. De branscher som är mest utsatta för nedgången såsom boknings-, flyg-, hotell-, och lyxbolag har vi sålt av helt och hållet i ett tidigt skede, som vi skrev om förra veckan. Oljebolag investerar vi inte alls i med tanke på vår Hållbarhetsprofil. Övrig nedviktning primärt har skett via terminer, dvs vi har sålt hela den globala marknaden.

Vi bevakar marknaden i realtid och har beredskap att vikta ned aktieexponeringen ytterligare för att bevara kapitalet.

Aktiefonderna

I Cicero Sverige samt Eligo Strategi Offensiv litar vi på att vår väldiversifierade faktorförvaltning ska bidra till att fonderna klarar sig bättre än marknaden i det här trista börsklimatet.

Indexfonderna

Indexfondernas mandat är av naturen att följa index och de kommer därmed att göra det.

Räntefonder

Vi placerar primärt i bolag med starka balansräkningar som vi räknar med ska klara sig bättre än genomsnittet i oroliga tider. Vi har också sedan länge dragit ner durationsrisken. Vi har även i räntefonderna Hållbarhet som ledstjärna och investerar därmed inte alls i den stökiga oljesektorn. Vi har i likhet med aktieförvaltarna helt sålt all flygbolagsexponering sedan tidigare.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.28 Överraskande låg amerikansk inflation

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.27 Aktiespararna Småbolag Edge firar 3 år och får 5 stjärnor av Morningstar

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.26 ”Vad väntar Riksbanken på?”

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Veckobrev v.25 S&P 500 ska fortsätta uppåt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna direkt …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.