Veckobrev v.16 – Vårvindarna är lite svalare denna vecka

Efter förra veckans positiva tongångar får man väl snarast beteckna veckan som avvaktande. Å ena sidan finns fortsatta tecken på att pandemin kanske går in i ett lugnare skede och länder börjar så smått tala om att öppna upp lite. Å andra sidan har rapporterna för det dystra första kvartalet nu börjat strömma in så smått. Det är över lag dyster läsning och som väntat har fler bolag hittills överraskat negativt än positivt.

Marknaden har i veckan valt att avvakta, kanske i spåren av ovanstående retorik. Rätt eller fel så är Världsindex på en vecka ner med med ca 1%.

Makro

Dödstalen i Italien, Spanien och New York verkar stabiliseras. Man öppnar upp i Kina och försöker återgå till ett liv som börjar likna det normala. Tyskland, Spanien, Danmark och Norge flaggar för försiktiga försök att släppa på vissa restriktioner. Även USA flaggar för att försiktigt öppna upp ekonomin i tre steg.

Dystra makro-siffror fortsätter att strömma in – däribland antalet nyanmälda arbetslösa i USA som åter kom in över 5 miljoner. Denna siffra har nu adderat sammanlagt 20 miljoner arbetslösa på fyra veckor i USA, där normalsiffran brukar ligga runt 200 000. Även den amerikanska aktiviteten på husbyggande är lågt. Housing starts var ned 22% i mars medan bygglovsansökningar var ner 7%.

Regeringens vårbudget som presenterades på onsdagen genomsyras av kampen mot Corona och att mildra effekterna på ekonomin. Totalt satsas 107 miljarder kronor på olika åtgärder. Regeringen har redan initierat flera stödpaket riktade till bland annat företag och anställda, vilket inkluderat slopad karensdag, slopat läkarintyg och tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som vi tidigare har diskuterat här. Vår generella uppfattning har varit att åtgärderna hittills har varit för försiktiga. I vårändringsbudgeten utlovar man bland annat att statliga myndigheter som deltar i att begränsa utbrottet ska ha de resurser de behöver. Samtidigt föreslår man att nya miljarder tillförs till kommuner och regioner 2020. Alltså inte så mycket nya förslag. Vi tycker fortsatt att det är försiktigt och många av de företag som går i konkurs nu återuppstår ju inte när pandemin är över. Det är för alltid förlorade arbetstillfällen och skatteintäkter.

Enligt regeringens prognos bedöms BNP krympa med fyra procent i år. Arbetslösheten spås stiga till 9 procent under 2020. Vi och flera andra bedömare menar att det är sannolikare med dubbelt så stora siffror, åtminstone rörande den negativa BNP-tillväxten 2020.

Räntemarknaden

Kreditmarknaden i Sverige och Norden har fortsatt att stabiliseras efter den tidigare turbulensen. Kreditspreadarna har gått ihop något och några nyemissioner har genomförts.

Bland annat gjorde fastighetsbolaget Jernhusen en 5-årig grön fastränteobligation om SEK 500m till spread MS+115bps och Scania gjorde en 3-årig FRN om SEK 250m till kupong 3mS+240bps.

Under veckan fick Intrum Justitia sitt kreditbetyg sänkt från BB+ till BB med bibehållen negativ utsikt. S&P motiverar nedgraderingen med Intrums betydande exponering mot Italien & Spanien där man förväntar sig en ökande andel försenade betalningar.

Siffror från Fondbolagens Förening visade på utflöden om totalt 23 miljarder SEK från företagsobligationsfonder under mars. Under samma period noterades inflöden i korta räntefonder om 32 miljarder SEK.

Aktiemarknaden

Rapporterna börjar att strömma in i USA och som vanligt inleder finanssektorn. Tyvärr får vi inget stöd från de rapporterande bolagen. JP Morgan, Bank of America, Citi, Goldman Sachs och Charles Schwab kom alla in lägre än redan lågt ställda förväntningar och bidrog därmed till veckans negativa förändring av marknadsklimatet.

Bland veckans globala vinnare hittar vi rapporterande Avast, United Health och Amazon som ökar sin försäljning i karantänen. Alla är upp 15-20%. Under torsdagskvällen kom information kring att Gilead i FAS III studier funnit virusläkemedlet Remdesivir verksamt mot symtomen som Corona skapar både avseende feber och andningsproblem. Vi får se vad som kommer ut av detta men aktien steg 16% i efterhandeln vilket är kul för våra investerare.

I de svenska portföljerna har AstraZeneca, Bioarctic och Essity stigit med mellan 8-12%.

Hur vi på Cicero Fonder har agerat under krisen:

Utgångsläget är att fonderna investerar i huvudsak i stabila kvalitets- och utdelningsbolag utifrån faktorförvaltningen. Denna modell har visat sig hålla emot ganska bra historiskt men marknadsaktörerna har tyvärr hittills sålt av alla aktier urskillningslöst.

Blandfonderna

Vi har på Cicerofonder tidigare kommunicerat att man ska se våra blandfonder som en produkt där exponeringen i normalläget ska ligga på 60% (30% för 0-50) aktieexponering men med möjlighet att vid exceptionella tillfällen halvera denna exponering.

För att bevara kapitalet har vi viktat ned aktieexponeringen gradvis från ca 60% Cicero Hållbar Mix.  I Cicero 0-50 har vi viktat ner aktieexponeringen från 30%.

Detta har skett på olika sätt. De branscher som är mest utsatta för nedgången såsom boknings-, flyg-, hotell-, och lyxbolag har vi sålt av helt och hållet i ett tidigt skede, vilket vi skrev om förra veckan. Oljebolag investerar vi inte alls i med tanke på vår Hållbarhetsprofil. Övrig nedviktning har primärt skett via terminer, dvs vi har sålt hela den globala marknaden.

Vi bevakar marknaden i realtid och har beredskap att viktiga ned aktieexponeringen ytterligare om så skulle behövas för att bevara kapitalet.

Aktiefonderna

I Cicero Sverige samt Eligo Strategi Offensiv litar vi på att vår väldiversifierade faktorförvaltning ska bidra till att fonderna klarar sig bättre än marknaden i det här trista börsklimatet.

Indexfonderna

Indexfondernas mandat är av naturen att följa index och de kommer därmed att göra det.

Räntefonder

Vi placerar primärt i bolag med starka balansräkningar som vi räknar med ska klara sig bättre än genomsnittet i oroliga tider. Vi har också sedan länge dragit ner durationsrisken. Eftersom vi även i räntefonderna har Hållbarhet som ledstjärna, investerar vi därmed inte alls i den stökiga oljesektorn. Vi har i likhet med aktieförvaltarna helt sålt all flygbolagsexponering sedan tidigare.

Dela artikeln

Tidigare nyheter

Veckobrev v.16 Börjar aktiemarknaden att vackla?

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Veckobrev v.15 USA överraskar negativt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Månadsbrev Mars – Marknaden fortsätter att ånga på

Marknaden har fått upp ångan rejält i februari och mars 2024. Amerikanska S&P 500 är exempelvis upp över 10% i …

Läs mer

Veckobrev v.14 ISM i tillväxt

Kika gärna in på App Store och ladda ner vår nya app. Du hittar nyheter, veckobrev och information om fonderna …

Läs mer

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev varje vecka eller månad och NAV-mail direkt till din e-post.

Kontaktuppgifter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Klicka i vad du önskar följa

Cicero Fonder AB kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut information gällande bolaget och dess fonder. Vänligen godkänn vår hantering av dina personuppgifter:

Du kan när som helst ta bort dig från mailutskicket i dem mail du får, eller genom att kontakta oss på marknad@cicerofonder.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.